/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Debata o świerku - Konferencja naukowa w Nadleśnictwie Limanowa

Lasy Państwowe

Autor: Zdzisława Kot-Malinowska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-06-13


"Gospodarka leśna w drzewostanach świerkowych na terenie RDLP w Krakowie" była tematem konferencji, która w dniach 31 maja-1 czerwca br. odbyła się na ternach Nadleśnictwa Limanowa. Debata poświęcona kondycji drzewostanów świerkowych odbyła się pod auspicjami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Zarząd Okręgu SITLiD w Krakowie.

Konferencja: Gospodarka leśna w drzewostanach świerkowych na terenie RDLP w KrakowieKonferencja: Gospodarka leśna w drzewostanach świerkowych na terenie RDLP w KrakowieFot. Jakub Zygarowicz

Konferencję otworzył mgr inż. Stanisław Sennik, dyrektor RDLP w Krakowie, który przedstawił jej główne cele. Witając uczestników i życząc im owocnych obrad w sposób szczególny podkreślił obecność wybitnych specjalistów, naukowców UR w Krakowie współpracujących z Lasami Państwowymi: prof. dr. hab. Andrzeja Jaworskiego, prof. dr. hab. inż. Jerzego Starzyka, doc. dr. hab. inż.  Kazimierza Gądka, prof. dr. hab. Edwarda Feliksika, dr. inż. Kazimierza Chwistka oraz przedstawicieli Gorczańskiego Parku Narodowego, RDLP w Katowicach i RDLP w Krośnie.

Pierwszy dzień konferencji przeznaczono na omówienie 9 prezentacji tematycznych i dyskusję. Dotyczyła ona głównie problemów związanych z hodowlą świerka i jego ochroną przed owadami kambio- i ksylofagicznymi.  Opiekę merytoryczną sprawował mgr inż. Leon Jagoda, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Krakowie.
 
Druga część koncentrowała się na zajęciach terenowych i omówieniu powierzchni leśnych w  Nadleśnictwa Limanowa i Gorczańskim Parku Narodowym.W leśnictwie Mogielica zaprezentowano drzewostany z udziałem świerka,  w różnych fazach przebudowy.

W Gorczańskim Parku Narodowym omówiono martwe drzewostany świerkowe, problemy sukcesji lasu i odnowienia naturalnego. Pokazano także miejsce rozrodu płazów przy Gorcowym Potoku, drewniany schron robotniczy „Papieżówka”, uroczysko „Mały Borek”, Przełęcz Borek.

Komisja wniosków, w której pracowali prof. dr hab. Edward Feliksik, prof. dr hab. Wojciech Ząbecki,  mgr inż. Roman Latoń, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ i mgr inż. Jan Widełka, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu, Łowiectwa i Integracji z UE RDLP w Krakowie stwierdziła, że świerkowe drzewostany spełniają w terenach górskich RDLP w Krakowie bardzo istotne funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne, w tym glebochronne, wodochronne,  rekreacyjne i turystyczne.

-Obecnie świerk w górach wykazuje objawy osłabienia przez zespół czynników szkodotwórczych, powodujących destabilizację drzewostanów, szczególnie na siedliskach lasowych w niższych położeniach górskich (regiel dolny). Bardzo ważnym czynnikiem oddziałującym na zdrowotność i stan świerczyn są warunki pogodowe, takie jak długotrwałe susze, wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów oraz głębokie przemrożenia gleby w zimie i wczesną wiosną. Takie warunki mogą przyspieszać zamieranie świerka
– mówi Jan Widełka.

Zdaniem uczestników konferencji receptą na jak najdłuższe utrzymanie obecności świerka w górach jest hodowla drzewostanów wielogatunkowych i złożonych strukturalnie, z udziałem świerka, który zachowuje  wtedy  większą stabilność i lepszy stan zdrowotny.

-Konieczne jest terminowe i dokładne wykonywanie w drzewostanach świerkowych wszystkich zalecanych przez Instrukcję Ochrony Lasu zabiegów profilaktycznych i zmniejszających liczebność kambiofagów (kornika drukarza, drukarczyka, rytownika pospolitego, czterooczaka świerkowca, bruzdkowców  oraz ew. innych gatunków). Należy również kontynuować  racjonalną przebudowę drzewostanów świerkowych na nieodpowiednich siedliskach, zwracając szczególną uwagę na konieczność prowadzenia silniejszych zabiegów hodowlanych w odnowieniach naturalnych świerka i drzewostanach I klasy wieku – czytamy we wnioskach z limanowskiej konferencji.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz