/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Czat z dyrektorem generalnym LP

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-04-04


4 kwietnia odbył się czat z Adamem Wasiakiem, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Uczestniczyło w nim około 150 osób. Dyrektor zdążył odpowiedzieć na blisko 60 pytań zadanych przez uczestników czatu. Większość pytań dotyczyła spraw wewnętrznych Lasów Państwowych. Poniżej przedstawiamy zapis czatu opublikowany na stronie Lasów Państwowych. Zagadnienia dotyczące np. surowca drzewnego zostały przez redakcję portalu przesunięte na początek tekstu.

Adam Wasiak - Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychAdam Wasiak - Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychFot. Drewno.pl

Adam Wasiak: Witam Państwa, zapraszam do zadawania pytań.

 

***

Unkh: Czy ulegną zmianie zasady sprzedaży drewna na II pólrocz br.?
Adam Wasiak: Zostanie wprowadzona korekta zasad sprzedaży drewna.

samson: Czy zwiększenie puli drewna dla przemysłu do 65% masy nie odbije się na dostępie do drewna ludności?  Popyt na drewno opałowe jest przeogromny. Lawinowo rosną kradzieże poza LP.
Adam Wasiak: Nie spowoduje to w  żadnym wypadku ograniczenia podaży drewna dla odbiorców detalicznych. Należy zauważyć, że pula drewna opałowego z roku na rok wzrasta.

Art123: Co z drewnem kłodowanym? Czy będą przyjęte jakieś rozwiązania ułatwiające ewidencję tego drewna?
Adam Wasiak: Będzie wprowadzona od stycznia 2013r.

Zbyszek: Co z certyfikacją czy nadal będziemy  posiadać 2 certyfikaty PEFC i FSC? Czy zrezygnujemy z FSC ze względu na "chore" wymogi?
Adam Wasiak: Trwają intensywne negocjacje z Grupą Roboczą FSC w sprawie wyłączenia szkółek z procesu certyfikacji. System PEFC stworzył alternatywę dla systemu certyfikacji, zapobiega eskalacji zarówno żądań merytorycznych, jak i finansowych.

leśnik.app: O jaki kolejny certyfikat będą starały się Lasy Państwowe? Obecnie posiadane FSC i PEFC przyniosły dla pracowników n-ctw tylko dodatkową biurokrację, a dla LP niepotrzebne wydatki. Czy dzięki tym certyfikatom prowadzimy lepszą gospodarkę w lasach niż robiły to poprzednie pokolenia leśników, dzięki którym dziś czerpiemy korzyści?
Adam Wasiak: Certyfikat jest potwierdzeniem prawidłowości prowadzenia m.in. gospodarki leśnej. Certyfikaty uwiarygadniają nas w oczach klientów. Nie przewidujemy wprowadzenia nowych systemów certyfikacji w LP.

 

***

Mariolka: Panie Dyrektorze, czy nadal obowiązuje zasada przyjmowania do pracy trzech najlepszych stażystów, którzy osiągnęli najwyższą ilość punktów na egzaminie kompetencyjnym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych po odbytym stażu?? Z tego co się orientuję to w dyrekcji radomskiej tak było w poprzednich latach, czy w innych dyrekcjach ta zasada obowiązuję i czy w przyszłości będzie obowiązywała? Zasada ta jest niewątpliwie jedną z najwłaściwszych sposobów zatrudniania najlepszych i najzdolniejszych absolwentów Wydziałów Leśnych z ukończonym stażem w LP.
Adam Wasiak: Ta zasada obowiązywała przed kilkoma laty. Była ona bardzo dobrze postrzegana. Nie wykluczam możliwości wprowadzenia tej zasady w niedalekiej przyszłości.

Jarek:
Panie Dyrektorze - Jak widzi Pan kwestię włączenia Lasów Państwowych do "finansów publicznych"?
Adam Wasiak: Uważam, że jest to złe rozwiązanie dla Lasów Państwowych. Na szczęście w tej chwili nie ma sygnałów co do powrotu do tej koncepcji.

Łukasz: Panie Dyrektorze co z ludźmi, którzy są już na emeryturze ale nadal pracują, blokując przy tym miejsce dla młodych ludzi? Kiedy my mamy zdobyć doświadczenie skoro nie mamy możliwości pracy w zawodzie?
Adam Wasiak: Przejście na emeryturę jest uprawnieniem pracownika i indywidualną decyzją. Pracodawca nie ma możliwości wpływu na tę decyzję pracownika.

Jarek: Panie Dyrektorze - czy przewiduje Pan zmniejszenie liczby RDLP i powiększenie N-leśnictw?
Adam Wasiak: Nie mam w tym zakresie żadnych planów.

Borczak73:
Leśnicy borykają się z następującym problemem. Wiele dróg w leśnictwach figurują jako drogi publiczne zwykle gminne. Z tych dróg korzystamy wyłącznie my czyli LP i są nam niezbędne (mówię oczywiście o drogach gruntowych). Zostały one tak zużyte że niezbędny jest na nich remont jednak nie możemy go wykonać ze względu na własność drogi a wywóz trzeba prowadzić. Czy możliwe jest jakieś wyjście z tej sytuacji. Gminy nie chcą inwestować w te drogi ponieważ twierdzą że LP je zniszczyły, a procedura przejęcia takiej drogi trwa bardzo długo nie zawsze dochodzi do skutku.
Adam Wasiak: Funkcjonuje zarządzenie o inwestycjach wspólnych, zgodnie z którym możemy ponosić nakłady na drogi "obce". Pozostaje tylko kwestia właściwej współpracy na szczeblu lokalnym, z uwzględnieniem zabezpieczenia interesu Lasów Państwowych w podpisywanych umowach.

maciej: Panie Dyrektorze kiedy wejdzie nowe umundurowanie ?
Adam Wasiak: Uważam, że obecny wzór jest dobry, natomiast ewentualne zmiany przepisów w tym zakresie  leżą w gestii ministra środowiska.

buszyn: Panie Dyrektorze jakie Pan ma zdanie na temat zlecaniu części zakresów pracowników biurowych "na zewnątrz", np w drodze outsourcingu?
Adam Wasiak: Obecnie nie ma takiej potrzeby.

Tomasz: Czy planowana jest nowelizacja siatki płac? Mam na myśli taką, która obejmowałaby zakres obowiązków pracownika. Często podział obowiązków, szczególnie w biurach nadleśnictw, jest bardzo nieproporcjonalny.
Adam Wasiak: Podział obowiązków leży w kompetencji pracodawcy, czyli nadleśniczego. Siatka płac nie ureguluje tej kwestii. Zmiana siatki płac dla Służby Leśnej związana jest z koniecznością zmiany rozporządzenia ministra środowiska.

Staszek:
Co dalej ze sprzedaż mieszkań, czy się myśli o leśniczych?
Adam Wasiak: Tempo sprzedaży mieszkań zbędnych systematycznie rośnie. W roku 2011 sprzedano 906 mieszkań, a na 2012 rok zaplanowano do sprzedaży ponad 2300. Problem mieszkań leśniczych podejmiemy przy nowelizacji ustawy o lasach.

Xmann:
Czy jest szansa na przyspieszenie informatyzacji w LP, tzn. by każdy leśniczy czy podleśniczy miał służbowy dostęp do internetu oraz służbowe konto pocztowe?
Adam Wasiak: Jest to w tej chwili realizowane, a uwarunkowane jedynie technicznymi warunkami lokalnymi.

Jan:
Panie Dyrektorze,Czy przewiduje Pan podwyżki za pełnienie dyżurów p-poż?
Adam Wasiak: Ten temat jest przedmiotem analiz. Decyzje jeszcze nie zapadły.

samson: Czy pomysł części dyrektorów regionalnych na przeniesienie podległości inspekcji LP do dyrekcji regionalnych nie osłabi pozycji Dyrektora Generalnego?
Adam Wasiak: Nie planuję przeniesienia podległości Inspekcji LP na szczebel RDLP.

samson: Jak zapatruje się pan na mobbing w LP?  Czy zna Pan rzeczywistą skalę? Wykorzystywane były na przykład anonimowe ankiety?
Adam Wasiak: Zgodnie z Kodeksem pracy jest to zjawisko niedopuszczalne.

barneej: Czy słyszał Pan o Stowarzyszeniu Edukatorów Leśnych? Jak zapatruje Pan się na kwestię edukacji w LP – jaka przyszłość czeka ten dział gospodarki leśnej?
Adam Wasiak: Edukacja leśna jest bardzo ważnym elementem wizerunku LP.

siksss: Kiedy wejdzie SODIS i kiedy będzie nowszy SILP a nie znakowy zabytek
Adam Wasiak: SODIS jest w trakcie testowania. Trwają prace nad modernizacją SILP.

Zbyszek: Co z limitami za korzystanie z samochodów prywatnych przez leśniczych? Czy są w planach podwyżki? Od 2007 nie podwyższono limitów.
Adam Wasiak: Niestety nie będzie zmiany rozporządzenia ministra infrastruktury. Natomiast w planie na 2012 rok zapewniliśmy zwiększenie kosztów rozjazdów o  26 mln zł.

Tomek: Panie Dyrektorze-Dlaczego Nadleśniczowie nie respektują ściśle zasad sprzedaży mieszkań zbędnych Lasom a traktują to bardzo dowolnie,według swojego uznania? Co mogę zrobić ja,leśnik rencista który bezpodstawną decyzją ,dostaje wypowiedzenie najmu. Nadleśniczy woli wyburzyć budynek niż sprzedać wieloletniemu pracownikowi.Dodam ,że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych  przeciw sprzedaży.
Adam Wasiak: Proszę o konkrety.

HARVESTER:
Jakie będą dalsze losy ZAKŁADU INFORMATYKI LASÓW PAŃSTWOWYCH ???
Adam Wasiak: Pozostanie w strukturach Lasów Państwowych.

Tomasz: Czy prawdą jest, że od kwietnia 2012 roku stawka wyjściowa płac wzrośnie o 70 zł?
Adam Wasiak: W tej sprawie będą negocjacje ze związkami zawodowymi, zgodnie z PUZP - odnośnie do wysokości i terminu wprowadzenia.

franek: Czy ZOL-e będą w dalszej strukturze GDLP?
Adam Wasiak: Analizuję ten temat.

Mariolka: Jak planuję Pan rozwiązać problem zatrudniania absolwentów Wydziałów Leśnych w PGL LP?
Adam Wasiak: W roku bieżącym planujemy zwiększenie zatrudnienia w LP, natomiast na następne lata planuję przygotować długoterminową politykę kadrową, obejmującą również zatrudnianie absolwentów.

Marcin: Czy jest szansa aby stanowisko komendanta Straży Leśnej będzie uznane jako kierownicze tak jak np stanowisko leśniczego?
Adam Wasiak: Sprawa będzie ewentualnie rozważana przy konsultacjach rozporządzenia o Służbie Leśnej. Jestem zwolennikiem takich rozwiązań.

Wit: Co z naszą wizytówką w coraz bardziej cyfrowym świecie, tj. stronami internetowymi nadleśnictw ? Kiedy i czy skończy się ten koszmar ? Czemu wdraża się nie sprawdzoną technologię, gdy przetestowana była pod ręką ? Dziękuję za odpowiedź.
Adam Wasiak: Należy dążyć do tego, aby strony internetowe DGLP, RDLP i nadleśnictw jak najszybciej były zunifikowane pod względem wyglądu i sposobu działania. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, żeby technologie były z jednej strony nowoczesne, z drugiej - proste w obsłudze i funkcjonalne.

Jan: P. Dyrektorze jaka jest Pana wizja odnośnie OHZ-tów?
Adam Wasiak: Nie przewiduję  zmian.

Xmann: Czy będzie Pan lobbował za włączeniem Lasów Państwowych do systemu rozliczeń emisji CO2? Jakie korzyści odniosłyby LP?
Adam Wasiak: Jestem za, jednak zgodnie z obowiązującym prawem jest to na razie niemożliwe.

Korybut: Prawy Las, lasypolskie.pl, Las Polski, Przegląd Leśniczy, Głos Lasu - co Pan najbardziej ceni i czyta najchętniej?
Adam Wasiak: Przeglądam wszystkie te tytuły i witryny, natomiast pierwszym źródłem informacji jest strona Lasów Państwowych i Głos Lasu.

Korybut: Czy gdyby miał Pan dziś rozpocząć studia leśne - zdecydowałby się Pan na Tomaszów Mazowiecki lub Hajnówkę? Dlaczego?
Adam Wasiak: Nie oswoiłem się jeszcze z taką koncepcją kształcenia.

Leśnik:
Czy dla osób nieposiadających możliwości zakupu mieszkań w LP, np. dla leśniczych przewidziane są rekompensaty?
Adam Wasiak: W obecnym systemie prawnym nie ma takiej możliwości.

Marcin: Czy byłaby możliwość obligatoryjnego zwiększenia zatrudnienia w Posterunkach Straży Leśnych do trzech osób?
Adam Wasiak: Te decyzje są w gestii nadleśniczych.

strażnik: Panie Dyrektorze _ niektórzy "wysocy" pracownicy LP uważają, że Straż Leśna jest zbyt kosztowna dla LP i jest zbędna. Jakie jest Pana zdanie i czy przewiduje się zmiany związane ze Strażą Leśną?
Adam Wasiak: Zdanie mam odmienne. Żadnych zmian w Straży Leśnej nie przewiduję, jej działalność oceniam pozytywnie.

Dominik_1: Kiedy UKRÓCIMY biurokrację - idea "czystych biurek" upadła z kretesem Jakieś plany w tej kwestii???
Adam Wasiak: Sytuacja ulega ciągłej poprawie.

Annn: Czy LP przestaną niszczyć siedliska Natura 2000? Dowody czekają do uzupełnienia celem przedstawienia Komisji Europejskiej.
Adam Wasiak: Po wprowadzeniu sieci Natura 2000 nie są mi znane przypadki destrukcyjnej działalności leśników na siedliskach przyrodniczych.

Kuna leśna: Panie Dyrektorze dlaczego na terenie OHZ w RDLP Krosno nie wykonuje się planów odstrzałów samic i młodzieży, tylko wykazuje
się wszystko w ubytki naturalne, stan upraw po ostatniej zimie jest katastrofalny zapraszamy, do obejrzenia i wyciągnięcia wniosków.
Adam Wasiak: Przekażę tę sprawę do przeanalizowania.

barneej:
A co się dzieje z Pana poprzednikiem? Bo jakoś zaginął.......
Adam Wasiak: Pan Marian Pigan jest w trakcie okresu wypowiedzenia stosunku pracy. Otrzymał propozycję pracy w LP.

Witold Cichowicz: Czy planuje Pan likwidacje lub przekształcenia zespołów zadaniowych?
Adam Wasiak: Planuję ograniczyć liczbę funkcjonujących zespołów zadaniowych.

Leśnik:
Jakie kryteria zatrudniania będą obowiązywać w RDLP, Nadleśnictwach w z związku ze zrezygnowaniem programu optymalizacji, który tak faktycznie się nie sprawdził?
Adam Wasiak: Będą obowiązywać kryteria merytoryczne, przy pełnej transparentności zasad naboru.

Korybut: Fundusz leśny demobilizuje nadleśniczych. Ci na dopłacie nie mają motywacji, by się starać, ci na plusie robią wszystko, by odprowadzać jak najmniej. Zgadza się Pan?
Adam Wasiak: Nie zgadzam się z tym.

samson: Jak Pana zdaniem należy podchodzić do wizerunku leśnika w sytuacji, w której wielu pracowników nie szanuje munduru. Przykłady są dawane przez szefów - marynarka zakładaną do zielonej koszuli?
Adam Wasiak: Każdy leśnik stanowi o wizerunku całej organizacji. Są zarządzenia, które regulują te kwestie, pracownicy LP powinni się do nich stosować.

Marcin: Czy Pana zdaniem tytuł doktora nauk leśnych może pomóc, czy też przeszkadza w karierze zawodowej w PGL LP?
Adam Wasiak: Moim zdaniem oczywiście może pomóc.

Gregorius: do kupienia mieszkań z zasobów LP będą mogli przystąpić wszyscy pracownicy LP, którzy jeszcze nie kupili mieszkań? czy też ci którzy aktualnie w nich zamieszkują na umowę najmu?
Adam Wasiak: Umowa najmu daje prawo pierwokupu, a mieszkania dla pozostałych pracowników LP (pustostany) mogą być nabywane w przetargach ograniczonych. Obecnie sprzedaż pustostanów jest wstrzymana do czasu zmiany rozporządzenia ministra.

Placek: Czy oprócz redukcji liczebności zwierzyny w lasach jest Pana zdaniem jakiś inny sposób na ograniczenie ilości istniejących grodzeń? W niektórych rejonach w płotach są wszystkie uprawy.
Adam Wasiak: Ilość grodzeń w lasach wynika z potrzeb ochrony  upraw przed zwierzyną. Zależy to również od gatunku wprowadzanego na uprawy, jak i ilości zwierzyny. Nie ma tutaj żadnej przesady, jest to nadal najskuteczniejsza metoda ochrony lasu przed zwierzyną.

franek: dlaczego specjaliści z działów technicznych nie mogą brać udziału w konkursach na stanowisko nadleśniczych
Adam Wasiak: Nie ma przeszkód. Należy spełnić jedynie wymagania kwalifikacyjne wynikające z rozporządzenia o SL dla stanowiska nadleśniczego.

Maciej_1: Czy PGL LP wejdzie do strefy finansów publicznych? Czy może staną się spółką skarbu państwa?
Adam Wasiak: Nie ma projektów, aby PGL LP weszło do strefy finansów publicznych lub stało się spółką skarbu państwa.

leśny: Panie Dyrektorze Co dalej z optymalizacją zatrudnienia w LP
Adam Wasiak: Prowadzony do tej pory sposób prowadzenia optymalizacji został zamknięty.

Annn:
Czy LP zamierzają więcej pieniędzy przeznaczyć na własną edukację (informatyka, przyroda)?
Adam Wasiak: Szkolenia z tego zakresu należy prowadzić w sposób ciągły.

Mateusz: Pracownicy są podzieleni na Służbę Leśną i na tych poza Służbą. Czy jest szansa aby w Służbie znaleźli się wszyscy pracownicy nadleśnictw (umysłowi)? Czy taki podział jest dobry?
Adam Wasiak: Na razie pozostanie taki podział. Nie mam wyrobionego zdania na ten temat, wymaga to zmian ustawy o lasach.

Agnieszka:
Czy jest możliwość stworzenia jednej strony, na której będą wszystkie ogłoszenia o pracy w lasach (np. na wzór BIP Prezesa Kancelarii Rady Ministrów). Takie rozwiązanie wiele by ułatwiło absolwentom.
Adam Wasiak: Ciekawy pomysł.

RDLPszczecin:
Czy dialog społeczny to zło? Jeśli nie to dlaczego go zakazano w Szczecinie w sprawach związanych z Puszczą Bukową, natura2000?
Adam Wasiak: Dialog społeczny jest dzisiaj rzeczą oczywistą. Nie wyobrażam sobie, żeby można go było zakazać.

Małgorzata:
Czy widzi Pan zasadność funkcjonowania CKPŚ?
Adam Wasiak: Funkcjonowanie CKPŚ jest zasadne i konieczne z uwagi na realizację projektów ze środków unijnych.

Magda: Czy chociaż przeczyta Pan pytania, na które dzisiaj zabraknie czasu ?
Adam Wasiak: Oczywiście.

kilu25:
czy w 2012 roku są przewidywane awanse?
Adam Wasiak: Tak, dla 1/3 pracowników.

Korybut: Do której organizacji Panu najbliżej: Klub Przyrodników, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, OTOP, Greenpeace.
Adam Wasiak: Działalność wszystkich traktuję z powagą i zainteresowaniem.

Adam Wasiak:
Dziękuję za udział w czacie. Życzę Państwu spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

 

Redakcja portalu Drewno.pl dokonała korekty oczywistych błędów ortograficznych jakie pojawiły się podczas czatu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz