/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Eksperci od hodowli lasu spotkali się na Kujawach

Lasy Państwowe

Autor: Maciej Kuss, Jan Pakalski, Mateusz Stopiński
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-03-27


O realizacji ubiegłorocznych zadań z zakresu hodowli lasu, a także o bieżących problemach i planach na przyszłość debatowali naczelnicy hodowli lasu podczas narady w Ośrodku Szkoleniowym w Solcu Kujawskim, na terenie RDLP w Toruniu.

Eksperci od hodowli lasu spotkali się na KujawachEksperci od hodowli lasu spotkali się na KujawachFot. Mateusz Stopiński

Dwudniowa narada naczelników hodowli lasu rozpoczęła się 21 marca od przedstawienia przez zastępcę dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jana Szramki osiągnięć hodowli lasu w Polsce od zakończenia II Wojny Światowej i zwrócenia uwagi na bardzo wysoki poziom tej dziedziny leśnictwa. Powierzchnia leśna kraju od 1945 roku wzrosła o ponad 30 proc., a miąższość grubizny na pniu w tym okresie zwiększyła się ponad dwukrotnie. Osiągnięcie tych wskaźników było możliwe dzięki pracy leśników-hodowców.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił prezentację dotyczącą kujawsko-pomorskich lasów oraz dotychczasowego dorobku leśnictwa regionu. Zwrócił szczególną uwagę na prowadzoną na szeroką skalę przebudowę monokultur sosnowych na drzewostany odporniejsze i bardziej zróżnicowane. Omówił także aktualny stan szkółkarstwa na terenie toruńskiej dyrekcji, a także inwestycje dotyczące szkółek leśnych, dróg i leśniczówek. Poruszył także problem aktualnego zagrożenie ze strony szkodników pierwotnych sosny i zaprezentował programy unijne realizowane przez nadleśnictwa – rekultywacji terenów powojskowych, małej retencji wodnej, czy ochrony i restytucji cisa.

Prowadzący naradę Tomasz Grądzki, naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu poinformował, że wszystkie zadania hodowlane w Lasach Państwowych w roku 2011 zostały wykonane w stu procentach, a często nawet w rozmiarze większym. Podkreślił przy tym duży udział odnowień naturalnych, których areał w LP wyniósł ponad 5 200 hektarów w skali kraju. Wspomniał również o wysokim, bo oscylującym w ostatnich latach w granicach 90 proc., przeciętnym pokryciu upraw dwuletnich i pięcioletnich założonych na powierzchniach otwartych i zaznaczył, iż udział upraw złych nie przekracza 1 proc.

Jerzyna Przypaśniak podsumowała zadania wykonane w ubiegłym roku z zakresu nasiennictwa leśnego i selekcji. Omówiła również planowane zadania związane z zakładaniem powierzchni testujących w poszczególnych RDLP w ramach programu testowania potomstw drzew leśnych oraz zaprezentowała problemy związane z użytkowaniem systemu informatycznego Zasoby_WWW. Następnie Piotr Skolud w swoim wystąpieniu omówił odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz zadania realizowane w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W naradzie, oprócz naczelników wydziałów hodowli i zagospodarowania lasu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych z całej Polski wzięli udział m.in. Czesław Kozioł, dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Ryszard Dzialuk, dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego, Ryszard Misiek, dyrektor Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie oraz przedstawiciele wydziałów Hodowli i Użytkowania Lasu oraz Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Drugiego dnia narady, jej uczestnicy mieli możliwość obejrzeć niemal dwudziestoletnie już dziś drzewostany, rosnące w miejscu pożarzyska w Cierpicach k. Torunia. Pożar, który w 1992 r. wybuchł na terenie obecnego Nadleśnictwa Cierpiszewo strawił ok. 3 tys. hektarów lasu Puszczy Bydgoskiej.

Następnie uczestnicy narady udali się do najstarszego rezerwatu przyrody w Polsce „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie” położonego w Nadleśnictwie Zamrzenica w Borach Tucholskich.

Kolejnym punktem programu były pozycje, gdzie zaprezentowano przebudowę drzewostanów sosnowych na lasy zróżnicowane gatunkowo, dostosowane do siedliska.

Atrakcją zaprezentowaną przez nadleśniczego Zbigniewa Grugela w Nadleśnictwie Woziwoda okazał się akwedukt – skrzyżowanie dróg wodnych z połowy XIX w.

Akcentem kończącym część terenową narady było zwiedzanie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA