/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Będą zmiany zasad sprzedaży drewna na II półrocze 2012

Autor:
Źródło: PIGPD, Lasy Państwowe
Data: 2012-03-22


Są pierwsze efekty rozmów pomiędzy przedstawicielami przemysłu drzewnego i Lasów Państwowych. Drewna na przetargach będzie więcej i w innych proporcjach niż na pierwsze półrocze br. Szczegółowe informacje podane zostały we wspólnym komunikacie.

Surowiec modrzewiowySurowiec modrzewiowyFot. Drewno.pl

Warszawa, dn. 21.03.2012r.

KOMUNIKAT
PGL Lasy Państwowe
oraz
organizacji samorządowych przemysłu drzewnego


We wtorek 20 marca 2012r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Lasów Państwowych z dyrektorem generalnym LP Adamem Wasiakiem na czele, z reprezentantami organizacji przedsiębiorców przemysłu drzewnego, z prezydentem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Sławomirem Wrochną oraz przedstawicielami firm drzewnych. Rozmowy poświęcone były kwestii bieżących zmian zasad sprzedaży drewna.

Przedstawiciele LP zaproponowali przeniesienie na przetargi otwarte mechanizmu stosowanego podczas wyliczania przypisów drewna do składanych ofert podczas licytacji na Portalu Leśno – Drzewnym. Przedstawiciele przemysłu drzewnego nie zaakceptowali tej propozycji, co oznacza, że przetargi otwarte pozostaną w wersji dotychczasowej – aukcji e-drewno.

Podczas krótkiej dyskusji przedstawiciele przemysłu ponownie zgłosili szereg krytycznych uwag do obecnych rozwiązań i podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko, że kluczową sprawą na II półrocze 2012r. jest zwiększenie dostępności drewna na przetargach ograniczonych, co unormuje sytuację na rynku. Można to osiągnąć najprościej przez zmianę proporcji podziału puli drewna i skierowanie 80% na te przetargi, obok wydłużenia historii zakupów stanowiącej podstawę składanych ofert oraz znaczące zwiększenie podaży.

W odpowiedzi LP zaproponowały następujące zmiany na II półrocze:
- zmianę proporcji podziału puli drewna sprzedawanego przez przetargi zamknięte i otwarte z obecnej 55/45% na 65/35% (oznacza to, że do sprzedaży na przetargi zamknięte trafi 9,2 mln m³, zamiast dotychczasowego 7,8 mln m³), dzięki zwiększonej podaży ilość drewna na rynku otwartym nie ulegnie zmianie (będzie na poziomie I półrocza),;
- skierowanie do sprzedaży w II półroczu dodatkowego drewna w ilości do 1 mln m³ (500 tys. m³ od razu i kolejne 500 tys. m³ w kolejnych miesiącach);
- utrzymanie cen minimalnych na poziomie I półrocza;
- ujednolicenie wzorów umów, w których zostaną uregulowane zagadnienia dot. cesji umów, zasady naliczania kar umownych, warunki przesuwania terminów odbioru drewna (każdy odbiorca będzie miał więc takie same warunki zakupu);
- dopilnowanie zasady, że drewno nie sprzedane w detalu, będzie sukcesywnie przesuwane do sprzedaży na aukcjach e-drewno;
- LP będą publikowały dane dotyczące cen na poszczególne grupy handlowo- gatunkowe, jakie zostaną osiągnięte po procedurach sprzedaży drewna w układzie regionalnych dyrekcji LP.

Reprezentanci przemysłu drzewnego przekazali następujące stanowisko i propozycje:
- nowa proporcja 65/35% pomiędzy pulą na przetargi ograniczone i otwarte to postęp, ale nie unormuje to w wystarczający sposób sytuacji zaopatrzeniowej przemysłu, zwłaszcza wobec braku akceptacji dla wydłużenia okresu historii zakupów stanowiącej bazę składanych ofert. Zaproponowano ustalenie tego podziału w proporcji 70/30%.
- Z puli do sprzedaży detalicznej powinna być usunięta całość drewna wielko – i średniowymiarowego, poza opałowym i skierowana do sprzedaży na e-drewno.
- Procedurom sprzedaży powinna być zapewniona maksymalna przejrzystość, co oznacza, że publikowane powinny być po przetargach listy wygrywających je firm a informacja o bieżącej podaży drewna w jednostkach LP powinna być stale aktualizowana i dostępna w internecie.
- Treść ujednoliconego wzoru umowy powinna być poddana konsultacji z przemysłem przed jej opublikowaniem. Powinny się znaleźć w niej konkretne zapisy dotyczące możliwości przesunięć terminów odbioru drewna – proponuje się, aby było to możliwe na wniosek strony, na maksymalnie 20% masy drewna i nie więcej niż o 1 miesiąc. Zasadne jest podniesienie kar umownych za ewidentnie zawinione nieodebranie drewna – do 10% jego wartości.
- Należy podjąć wszelkie działania w celu zwiększenia pozyskana drewna. O takich możliwościach świadczą wnioski z niedawno zakończonych konferencji i dostępne ekspertyzy.

Przedstawiciele LP, odnosząc się do tych propozycji stwierdzili, że wszelkie wyliczenia i konsultacje wskazują, że proporcja podziału puli drewna 65/35% jest najwyższą z możliwych. Dyrektor generalny LP nie może również przesuwać drewna z puli detalicznej, która jest w dyspozycji nadleśniczych. Taki ruch stworzyłby konflikty z lokalnymi samorządami. LP zaakceptowały propozycje przemysłu co do jednolitych umów i ich konsultacji. Zostaną podjęte kroki, aby oferta nadleśnictw była aktualna i dostępna dla odbiorców. Co do upublicznienia nazw wygrywających przetargi firm, uzależnione jest to od opinii prawników. Ustalono również zwiększenie kar umownych za nieodebrane drewno do wysokości 10% wartości zakupu. LP przyjęły możliwość przesunięcia terminu realizacji sprzedaży drewna  do 1 miesiąca i do 20%  ilości określonej w umowie. Ostateczne stanowisko w tej sprawie zostanie przekazane po zasięgnięciu opinii prawnej.

Sprawa poprawienia sposobu prowadzenia aukcji w systemie e-drewno pozostaje otwarta. Przedstawiciele przemysłu zadeklarowani szybkie przedstawienie propozycji w tym zakresie.

Dyrektor generalny LP podkreślił, że szczególnie zależy mu na doprowadzeniu systemu sprzedaży drewna do formy akceptowanej przez stronę leśną i drzewną. Zadeklarował rozpoczęcie od zaraz konstruktywnych rozmów o rozwiązaniach na kolejny rok. Zapewnił, że będą intensywnie prowadzone działania w celu znaczącego zwiększenia podaży drewna już od 2013r.

Anna Malinowska – Rzecznik Prasowy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Bogdan Czemko – Przewodniczący Grupy Roboczej przemysłu drzewnego, Dyrektor Biura PIGPD


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Jestem ciekawy czy ktoś w LP POLICZYL JAKIE KWOTY WYDAJA PRZEWOZNICY ...

NA JAZDY Z jednego końca Polski na drugi w celu zakupu drewna ja osobiście roczmnie wykonuje 20000 km więcej bo nie moge kupić w swoim nadlesnictwie

olo [2]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-23 10:14:13

Zgłoś nadużycie

Wujek

Wiem, że mnie zaraz zaatakujecie, ale...

Jakie to nadleśnictwo?
Np. w okolicach Brąszewic, mamy tylu paleciarzy, że nie da rady ich wykarmić drewnem z 3 Nadleśnictw! Może kolega ma podobnie?
Na prawdę aż z końca na koniec kolega jeździ? Ale wytrwałość!

A co do zmian-nie wiem dokładnie o co chodzi z tym przesuwaniem harmonogramów. Inaczej, jestem pewien, że wszyscy będą z tego niezadowoleni.

A teraz cierpliwie czekam jak się zaczniecie na mnie tradycyjnie wyżywać:)

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2012-03-26 00:26:17

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA