/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Hardex: 34 mln zł strat za 2011r. Czy spółkę kupi Homanit?

Hardex

Autor: dja
Źródło: Hardex
Data: 2012-03-21


29 lutego zarząd Hardex podpisał przedwstępną umowę sprzedaży przedsiębiorstwa opiewającą na kwotę 30 mln zł. Nabywcą ma być spółka z grupy Homanit. Opublikowany raport finansowy spółki jasno pokazuje skąd wzięła się ustalona cena. Tyle wart jest kapitał Hardeksu po uwzględnieniu ubiegłorocznej straty w wysokości prawie 34 mln zł.

Fot. Hardex

Hardex SA, według sprawozdania za rok 2011, osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 109,928 mln zł (2010: 103,280 mln zł). Na działalności operacyjnej spółka zanotowała stratę w wysokości 37,020 mln zł (2010: starta 0,190 mln zł), na którą złożyła się przede wszystkim aktualizacja wartości aktywów niefinansowych spółki (34,024 mln zł) oraz strata na sprzedaży (3,043 mln zł). Strata netto wyniosła 33,934 mln zł wobec symbolicznego zysku w wysokości 75 tys. zł uzyskanego rok wcześniej.

Po odpisaniu straty wartość kapitału spółki na dzień 31.12.2011 wyniosła 29,900 mln zł.

- Miniony rok 2011 dla spółki Hardex SA, jak i dla całej branży płyt drewnopochodnych w Polsce i Europie w sposób istotny był związany z zewnętrznymi warunkami rynkowymi. Brak równowagi podażowo-popytowej spowodowany zainstalowaniem nowych mocy produkcyjnych na rynku, spowodował znaczną nadpodaż i ograniczył możliwości negocjacji cen i kontraktów. Dodatkowo na wyniki wpłynął znaczny wzrost cen surowców, zwłaszcza surowca drzewnego oraz w głównej mierze przeszacowanie aktywów trwałych. - napisał w piśmie do akcjonariuszy prezes spółki Witold Jesionowski.

Umowa zawarta z Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. w organizacji jest umową warunkową. Jej zawarcie wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym m.in.:
- uzyskania przez kupującego bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Przedsiębiorstwa;
- uzyskania przez kupującego bezwarunkowego zezwolenia ministra właściwego do spraw administracji na nabycie Nieruchomości Rolnej;
- uzyskania przez sprzedającego potwierdzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, iż prawa spółki wynikające z wolumenu zakupu drewna w przeszłości (tzw. historia zakupu) przejdą wraz z przedsiębiorstwem na kupującego.

Strony umowy zobowiązały się wzajemnie do zapłacenia na rzecz drugiej ze stron kary umownej w kwocie 5 mln zł jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej z powodu zawinionego działania lub zaniechania drugiej strony.

Umowę muszą zatwierdzić również akcjonariusze Hardeksu większością co najmniej 75% głosów. Kluczowym może okazać się głos Skarbu Państwa, który przed spodziewanym w kwietniu NWZA nie chce ujawniać swoich planów. Wiadomo jednak, że posiadany przez Skarb Państwa pakiet akcji Hardeksu jest przeznaczony do sprzedaży w latach 2012-2013.

Akcjonariuszami Hardex SA są aktualnie:
- BBI Capital NFI SA – 31,5%,
- Skarb Państwa – 22,9%
- IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych – 5,8%
- DMI DM SA – 5,3%
- pozostali akcjonariusze – 34,5%.

Hardex powstał w 1970r. W następnych latach firma uruchomiła dwa ciągi technologiczne o rocznym zdolności 80 tys. ton płyt pilśniowych twardych mokroformowanych. Obecnie spółka jest jednym z największych w Europie producentów płyt tego typu. Hardex zatrudnia ok. 400 osób.

W 2011r. sprzedaż krajowa Hardexu stanowiła 54% obrotów spółki. Jednym z głównych klientów na tym rynku jest grupa Swedwood, produkcyjne ramię IKEA, która z kolei poprzez spółkę Swedspan, rozpoczyna w Koszkach produkcję płyt będących bezpośrednią konkurencją dla produktów Hardeksu. W ubiegłym roku transakcje z grupą Swedwood sięgnęły 18% całkowitych obrotów spółki.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA