/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Swarzędz, Grajewo, Paged na GPW

Drewno.pl

Autor:
Źródło: Drewno.pl
Data: 2005-03-25


Informacje z komunikatów giełdowych spółek branży drzewnej.

 

 

Rejestracja akcji V emisji Swarzędz Meble S.A. w KDPW S.A.

Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą Nr 175/05 z dnia 23 marca 2005 r. przyjął do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 3 804 646 (trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela V emisji Swarzędz Meble S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i nadał im kod PLSWRZD00058.

 

**

 

Złożenie przez Swarzędz Meble S.A. wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na GPW

Zarząd Swarzędz Meble S.A. informuje, iż Spółka w dniu 24.03.2005 r. złożyła wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji akcji w KDPW S.A.. Wniosek dotyczy 3 804 646 akcji zwykłych na okaziciela V emisji, które będą wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym. Jednoczesnie Spółka złożyła w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. wniosek o połączenie ww. akcji z 9 511 617 akcjami na okaziciela zarejestrowanymi w KDPW pod kod PLSWRZD00017.

 

***

 

GRAJEWO

Umowa sprzedaży suszarni wiórów

Raport bieżący - transakcje z podmiotem powiązanym powyżej 500 000 EURO 8 / 2005

Data: 2005-03-24
Temat: GRAJEWO
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO
Treść: Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 24.03.2005 r. podpisana została między Spółką jako kupującym a Pfleiderer Prospan S.A. jako sprzedającym umowa sprzedaży suszarni wiórów marki BISON typ ET-220.
Cena sprzedaży suszarni wynosi kwotę 2.134.000,00 PLN.
Spółka nabyła wyżej wymienioną suszarnię wiórów w celu wniesienia w formie wkładu niepieniężnego do spółki Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie Wielkim, Rosja.
Pfleiderer Prospan S.A. jest spółką zależną od Pfleiderer Grajewo S.A. Obie spółki posiadają ten sam skład Zarządów. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki Pan Hans H. Overdiek oraz Pan Jochen Riepl są jednocześnie członkami Rady Nadzorczej Pfleiderer Prospan S.A.
Wartość transakcji w 1000 PLN: 2 134,00

 

****

 

PAGED

Nabycie 105.000 akcji Spółki przez żonę Prezesa Zarządu

Zarząd "Paged" S.A. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (§ 5 ust. 1 pkt 7) oraz Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 161f) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu w transakcji pakietowej w dniu 21 marca 2005 roku przez żonę Prezesa Spółki Edmunda Mzyka, Panią Marię Mzyk, 105.000 sztuk akcji zwykłych Spółki, które stanowią 1,04% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Cena zakupu jednej akcji wyniosła 13,30 zł..
Zakupione akcje stanowią inwestycję długoterminową dla Pani Marii Mzyk..
Obecnie Pani Marii Mzyk posiada 438.027 akcji zwykłych "Paged" S.A. co stanowi 4,34% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu..

 

*****

 

Nabycie 6511 akcji Paged S.A. przez Prezesa Zarządu

"Paged" S.A. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (§ 5 ust. 1 pkt 7) oraz Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (art. 161f) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o nabyciu w dniach od 17 do 22 marca br. przez Prezesa Spółki Pana Edmunda Mzyka 6511 sztuk akcji zwykłych Spółki, które stanowią 0,06% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu.
Średnia cena zakupu jednej akcji wyniosła 13,38 zł.
Zakupione akcje stanowią inwestycję długoterminową dla Prezesa Zarządu, który nie wyklucza dalszego zwiększania stanu posiadania akcji "Paged" S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.
Obecnie Pan Edmund Mzyk posiada 1.045.142 akcji zwykłych "Paged" S.A. co stanowi 10,35% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz