/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Certyfikacja PEFC - zgłoszenia reprezentantów do grup roboczych

Autor: oprac. dja
Źródło: Rada PEFC Polska
Data: 2012-03-06


Do 15 marca można zgłaszać reprezentantów do prac w grupach roboczych pracujących nad rewizją krajowych standardów certyfikacji lasów wg PEFC.

Fot. PEFC

W minionym roku Rada PEFC Polska rozpoczęła proces rewizji krajowych standardów PEFC. W związku z tym kierujemy do Państwa zaproszenie do zgłoszenia swoich reprezentantów do prac w następujących grupach roboczych:
- Grupa do spraw ustanawiania standardów
- Grupa do spraw zrównoważonej gospodarki leśnej i certyfikacji grupowej.

PEFC - Program for the Endorsement of Forest Certification – jest największą międzynarodową organizacją zajmującą się certyfikacją lasów i produktów pochodzenia leśnego. Jako organizacja parasolowa skupia jednostki krajowe, wypracowujące własne standardy zrównoważonej gospodarki leśnej, uwzględniające lokalne aspekty przyrodnicze, socjalne i ekonomiczne. W Polsce od roku 2003 działa Rada PEFC Polska, która opracowała i wdrożyła „Polskie kryteria certyfikacji lasów”.

Postęp w rozwoju wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej społeczeństw jest przyczyną, dla której standardy i kryteria certyfikacji muszą być systematycznie weryfikowane i rewidowane. PEFC Council w roku 2010 zakończyło proces rewizji wszystkich standardów międzynarodowych, zobowiązując jednocześnie swoich członków do dostosowania krajowych kryteriów w ciągu trzech kolejnych lat. Na tej podstawie Walne Zebranie Rady PEFC Polska w dniu 9 lutego 2011 postanowiło powołać grupy robocze ds. rewizji standardów gospodarki leśnej, oraz ds. ustanawiania standardów.

Jednym z podstawowych założeń uznawania kryteriów i certyfikacji w systemie PEFC jest zapewnienie udziału w ich tworzeniu wszystkim osobom prawnym i fizycznym zainteresowanym leśnictwem, ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem. W tym celu Rada PEFC Polska skierowała do wszystkich zainteresowanych stron tj: właścicieli i zarządców lasów, przemysłu drzewnego, instytucji naukowych i społecznych zaproszenie do wzięcia aktywnego udziału w planowanych pracach.

Zgłoszenia osób, które będą brały udział w pracach grup roboczych można składać do 15 marca.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: nscl@ibles.waw.pl z podaniem danych i krótkiej charakterystyki kandydata oraz docelowej grupy roboczej.

Informacje dotyczące prac w grupach roboczych

Grupy robocze:
- grupa robocza ds. certyfikacji gospodarki leśnej
- grupa robocza ds. ustanawiania standardów i certyfikacji grupowej

Członkowie grup:
Według zgłoszeń, przy zapewnieniu reprezentacji wszystkich zainteresowanych stron tj: właścicieli i zarządców lasów, przemysłu drzewnego, instytucji naukowych i społecznych
Przewidywanych jest, że każda grupa liczyć będzie kilkanaście do dwudziestu kilku osób dla zapewnienia efektywności prac

Terminarz prac:
Rozpoczęcie prac grup roboczych planowane jest na 19-20 marca. Przewidywane jest kilka spotkań w okresie marzec – maj 2013, w razie konieczności dwudniowych
Dokładny harmonogram prac zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu, po uwzględnieniu możliwości uczestnictwa członków grup.

Miejsce spotkań: siedziba Instytutu Badawczego Leśnictwa, Sękocin Stary k. Warszawy, ul. Braci Leśnej 3

Podstawowe dokumenty:  
- tłumaczenie standardów międzynarodowych (w wersji oryginalnej dostępne na stronie www.pefc.org, tłumaczenie robocze zostanie udostępnione członkom grup a pierwszym spotkaniu, ewentualnie wcześniej na życzenie),
- istniejące dokumenty PEFC Polska (dostępne na stronie www.pefc-polska.pl)  .

Koszty uczestnictwa pokrywają instytucje lub organizacje delegujące swoich przedstawicieli.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz