/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Grupa Mondi chce wycofać Mondi Świecie z warszawskiej GPW

Mondi Świecie

Autor: oprac. dja
Źródło: Mondi Świecie
Data: 2012-02-17


Spółki Mondi International i Framondi ogłosiły wezwanie do sprzedaży 34% akcji Mondi Świecie SA. Grupa Mondi planuje skupić 17 mln akcji po 69 zł za sztukę.

Fot. Mondi

Wyznaczona oferta cenowa jest o 15,6% wyższa niż średnia cena akcji za ostatnie trzy miesiące (59,71 zł/akcję) oraz 4,1% wyższa niż średnia cena akcji w ostatnich sześciu miesiącach (66,26 zł/akcję).

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane będą od 7 marca do 10 kwietnia. Planowany dzień wykupu to 13 kwietnia 2012r.

Jeśli w wyniku wezwania Grupa Mondi osiągnie minimum 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, rozważone zostanie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych (tzw. squeeze-out).

Po przeprowadzeniu wykupu akcji, Mondi Świeci SA zostanie wycofana z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Mondi Świecie SA za 2011r. wyniosły 2,772 mld zł (2010: 2,264 mld zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 457,343 mln zł (2010: 330,724 mln zł), a zysk netto 395,994 mln zł (2010: 249,317 mln zł).

Miniony rok był dla Grupy Mondi Świecie rekordowym pod względem wolumenu produkcji i sprzedaży oraz wypracowanego zysku. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 457 milionów złotych, co stanowi wzrost o ok. 38% w porównaniu z rokiem 2010. Zysk netto osiągnął natomiast poziom prawie 396 milionów złotych, czyli niemal 60% powyżej zysku netto osiągniętego w roku poprzednim.

- Spoglądając z perspektywy całego minionego roku, można z całą pewnością stwierdzić, iż był to rok dobrej koniunktury na rynku papieru do produkcji tektury falistej - napisał w komentarzu do raportu finansowego Maciej Kunda, Prezes Mondi Świecie SA. - Mimo iż w drugiej połowie roku nastąpił stopniowy spadek cen, średnioroczny wzrost cen sprzedawanych przez nas wyrobów, w relacji do roku 2010, wyniósł przeszło 16%. To pozwoliło na utrzymanie wysokiej rentowności sprzedaży w całym minionym roku, pomimo wzrostu cen podstawowych surowców i usług. Nie bez wpływu dla osiągniętego wyniku pozostało także osłabienie złotego względem euro (65% przychodów Grupy stanowi sprzedaż eksportowa.)

2011 rok był kolejnym, w którym Grupa Mondi Świecie odnotowała wzrost produkcji i sprzedaży (odpowiednio o 55 tys. ton oraz 60 tys. ton). Wzrost ten zawdzięcza głównie dalszej optymalizacji pracy maszyny MP7, która w minionym roku wyprodukowała 465 tys. ton niskogramaturowego papieru makulaturowego, zbliżając się tym samym do projektowanego poziomu wydajności, tj. 470 tys. ton produkcji.

Mondi Świecie spodziewa się, że 2012 rok będzie trudniejszy od poprzedniego. Podstawowym wyzwaniem będzie zapewnienie zakładanego poziomu rentowności w okresie odczuwalnych -
szczególnie w ostatnim kwartale minionego roku - oznak osłabienia koniunktury na rynku papieru. Duże znaczenie dla działalności Grupy, w tym także dla dalszych planów inwestycyjnych w obszarze energetyki, będą miały planowane zmiany w zakresie zasad wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Przychody Grupy z tytułu certyfikatów energii odnawialnej oraz energii czerwonej (wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła) wyniosły w 2011 roku 137,6 mln zł wobec 139,3 mln zł rok wcześniej.

W skład Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. wchodzą Mondi Świecie SA, Świecie Recykling Sp. z o.o., Polski System Recyklingu – Organizacja Odzysku S.A. Łączne zatrudnienie to 1023 osoby.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA