/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Dyrektor generalny LP podsumowuje rok 2011

Lasy Państwowe

Autor: Marian Pigan
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-02-08


Tuż przed swoim odwołaniem ze stanowiska dyrektora generalnego Lasów Państwowych Marian Pigan przesłał do pracowników PGL LP list z podsumowaniem minionego roku.

Marian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychMarian Pigan - Dyrektor Generalny Lasów PaństwowychFot. K. Fronczak

Szanowni Państwo, Pracownicy Lasów Państwowych, Koleżanki i Koledzy!

Miniony rok był pod wieloma względami wyjątkowy dla naszego kraju, a także dla samych Lasów Państwowych. Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zbiegło się z Międzynarodowym Rokiem Lasów, dzięki czemu informacje o polskim leśnictwie były mocno obecne w przestrzeni publicznej w kraju i za granicą. Wkład Lasów Państwowych w obchody Międzynarodowego Roku Lasów został dostrzeżony i doceniony przez ONZ. Był to też rok wielu ważnych spotkań i konferencji poświęconych ochronie środowiska. Duże znaczenie dla przyszłości leśnictwa miały zwłaszcza grudniowe spotkania: szczyt klimatyczny w Durbanie oraz posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. środowiska, podczas których prezydencję i Polskę reprezentował nowy minister środowiska Marcin Korolec.

Mimo kryzysu finansowego i gospodarczego w wielu krajach, polski PKB wzrósł o 4,3 proc., a nasze prognozy sytuacji makroekonomicznej w sektorze leśno-drzewnym okazały się trafne. Dobra koniunktura na rynku drewna w połączeniu z dyscypliną kosztową pozwoliła Lasom Państwowym osiągnąć znakomite wyniki finansowe oraz zrealizować inwestycje o wartości prawie miliarda złotych. Znalazło to odbicie w szeregu nagród gospodarczych, jakimi wyróżniły nas instytucje i prasa ekonomiczna (m.in. „Forbes”, „Polish Market”). Konsekwentnie prowadzony program optymalizacji struktury, zatrudnienia i płac gwarantuje, że pracownicy LP korzystają z owoców tych sukcesów w coraz większym stopniu. Warto podkreślić, że tymi owocami dzielimy się także ze społeczeństwem, uczestnicząc w tworzeniu wspólnego dobrobytu, jako jeden z największych podatników budżetu i największych pracodawców w Polsce. Przeznaczamy duże środki na coraz lepszą ochronę lasów, tworzymy infrastrukturę turystyczną, prowadzimy działalność edukacyjną – są to korzyści dla ogółu obywateli.

Poprawił się stan zdrowotny lasów znajdujących się w naszej pieczy, co znajduje odbicie we wszystkich statystykach i raportach. W porównaniu do poprzednich lat, tym razem przyroda okazała się dość łaskawa, a jedyny większy problem stworzyła gradacja borecznika na terenie dyrekcji toruńskiej.

Dzięki wytężonej pracy w roku ubiegłym, w rok 2012 weszliśmy z nowymi Zasadami Hodowli Lasu, Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, Instrukcją Urządzania Lasu oraz Instrukcją Ochrony Lasu. Po raz pierwszy w historii te fundamentalne dla każdego leśnika dokumenty zostały przygotowane i wdrożone jednocześnie, co zapewnia ich wewnętrzną spójność. Wprowadzone przez nie zmiany dostosowują gospodarkę leśną do współczesnych standardów, poprawiają jej efektywność i kontynuują trend przekazywania coraz szerszych kompetencji na szczebel nadleśnictwa, do czego przykładam szczególną wagę.

Na finiszu jest zapoczątkowany rok temu proces certyfikacji Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w standardzie PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Zyskaliśmy w ten sposób dodatkowe potwierdzenie prawidłowości prowadzonej przez nas gospodarki leśnej, wprowadziliśmy element konkurencji w zakresie certyfikacji, a nasi klienci - odbiorcy drewna zyskali szerszy dostęp do zagranicznych rynków.

Utworzyliśmy 6 nowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz powiększyliśmy kilka innych. Obecnie obszar wszystkich 25 LKP wynosi ponad 1,2 mln ha, co stanowi już 17 proc. powierzchni lasów znajdujących się w naszym zarządzie. Jest to wyraz dbałości o realizację społecznych funkcji lasu i wagi przywiązywanej przez nas do edukacji leśnej oraz promocji ekologicznej, zrównoważonej gospodarki leśnej.

Zwiększaniu zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników terenowych towarzyszy proces wyposażania ich w odpowiednie, nowoczesne narzędzia pracy. Tu wskazać trzeba m.in. ukończony proces centralizacji Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz sprawnie realizowany projekt „e-biurka leśniczego”, wdrożony już w ponad 2/3 leśnictw w całym kraju. O skali i randze tych przedsięwzięć świadczy uznanie Lasów Państwowych za najlepiej zinformatyzowaną instytucję publiczną w prestiżowym rankingu Teleinfo 100. Kolejnym z działań służących ułatwieniu i usprawnieniu pracy było powołanie zespołu, który opracuje katalog dokumentów i danych, jakie powinny być gromadzone i przechowywane w biurach leśnictw, nadleśnictw i regionalnych dyrekcji.

W sferze relacji między różnymi szczeblami organizacji i poszczególnymi pracownikami duże znaczenie ma również zapoczątkowany w 2011r. proces zmian w komunikacji wewnętrznej. Jednym z widocznych już efektów są zmiany redakcyjne i graficzne w „Głosie Lasu”, wprowadzenie nowych kanałów komunikacji korporacyjnej (jak newsletter) czy różne projekty zwiększające zaangażowanie pracowników w wewnętrzną dyskusję, wymianę doświadczeń zawodowych lub dzielenie się swoimi pasjami. To dopiero początek szeroko zakrojonych zmian.

Mamy za sobą bardzo udany rok, który potwierdził, że Lasy Państwowe są stabilną i efektywną organizacją, tak w zakresie ochrony i gospodarowania powierzonymi nam zasobami, jak i pod względem ekonomicznym. Znajduje to wyraźne odbicie w tym, jak postrzegają nas obywatele. W niedawnym badaniu PBS, Lasy Państwowe okazały się instytucją publiczną cieszącą się największym zaufaniem Polaków - tuż po Straży Pożarnej. Co więcej, odsetek ocen pozytywnych w stosunku do nas stale rośnie: w 2002r. było ich 53 proc., w 2004r. – 71 proc., w roku ubiegłym – 74 proc. Równie dużym poważaniem cieszą się sami leśnicy, których ogromna większość ankietowanych uważa za ludzi uczciwych i kompetentnych.

Jest to ważne w sytuacji, gdy niektóre środowiska formułują różne, często nierozważne postulaty takiego czy innego „reformowania” Lasów Państwowych. Przestrzegam przed pochopnymi pomysłami i apeluję o rozwagę.

Rok 2012 przynosi poważne wyzwania. Nasz kraj wyróżnia się w Unii Europejskiej relatywnie zdrową sytuacją finansów publicznych. Przewidywane spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce do 2,5 proc. i zawirowania w strefie euro będą jednak tworzyły silną presję, także na Lasy Państwowe. Jesteśmy przygotowani na różne możliwe scenariusze. Niezależnie od rozwoju sytuacji, naszą odpowiedzią na wspomniane wyzwania powinno być dalsze doskonalenie wewnętrzne organizacji, kontrolowanie kosztów, jak najlepsza współpraca z organami państwa oraz samorządami, aktywny udział w procesie stanowienia prawa dotyczącego leśnictwa, budowanie korzystnych relacji z naszymi klientami, a także poprawa komunikacji zewnętrznej, umożliwiająca lepsze informowanie społeczeństwa o naszej misji i realizowanych zadaniach oraz zapobieganie możliwym konfliktom.

Wśród licznych czekających nas w tym roku zadań są m.in.:
- przygotowanie średniookresowej strategii LP do 2030r.;
- wypracowanie wspólnie z naszymi partnerami z branży drzewnej oraz organami państwa docelowych, satysfakcjonujących dla wszystkich stron zasad sprzedaży drewna;
- przyspieszenie procesu przygotowania planów urządzenia lasu, by jak najszybciej były one przekazywane do naszych jednostek;
- wdrożenie nowych zasad funkcjonowania kontroli instytucjonalnej, w tym weryfikacja podziału na regiony inspekcyjne;
- opracowanie i wdrożenie katalogu dokumentów i danych, jakie powinny znajdować się w biurach jednostek;
- uporządkowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania Straży Leśnej;
- rozstrzygnięcie kwestii roli i docelowych zasad działania zakładów LP;
- analiza obecnego stanu i uporządkowanie sprawy ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych LP; - zakończenie projektu „e-biurka leśniczego”;
- przyspieszenie tempa realizacji drugiego etapu porządkowania spraw mieszkaniowych, czyli sprzedaży lokali zbędnych;
- realizacja kolejnych etapów wdrażania nowej strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Dziękuję serdecznie wszystkim za ciężką i rzetelną pracę w ubiegłym roku. Jestem pewien, że podobne zaangażowanie, dobra współpraca i wzajemne zaufanie pozwolą nam przejść spokojnie niełatwy rok 2012, a w grudniu będziemy mogli z satysfakcją uznać go za równie udany, jak poprzedni. Sukces całych Lasów Państwowych jest zawsze sumą indywidualnych sukcesów każdego z naszych blisko 25 tys. naszych pracowników, dlatego życzę Państwu w 2012r. wielu osiągnięć zawodowych i wiele satysfakcji z wypełniania odpowiedzialnej misji dbania o polskie lasy, cieszącej się dużym prestiżem społecznym.

Darz Bór!
Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Gratulacje dla leśników [1]

Szkoda , że dobra kondycja Lasów Państwowych , nie idzie w parze z bardzo kiepską sytuacją Polskich Drzewiarzy.

grazyna [4]Odpowiedz na ten komentarz2012-02-09 12:50:03

Zgłoś nadużycie

No własnie idzie w parze !

Im LP lepiej tym nam gorzej :(

turkuć podjadek [45]Odpowiedz na ten komentarz2012-02-09 22:23:49

Zgłoś nadużycie

...dyscyplina kosztowa...

w skład tejże "dyscypliny kosztowej" wchodzi właśnie też urządzenie tzw biurka l-czego, które jest totalną porażką, zupełnie nietrafionym pomysłem na które poszła kasa na tej zasadzie ze gdzieś ją trzeba wydać i pokazać modernizacje. Lepszym pomysłem byłoby odgórne zarządzenie remontu wszystkich l-czówek....

niepokorny [244]Odpowiedz na ten komentarz2012-02-09 14:58:09

Zgłoś nadużycie

Sukces LP

Najlepiej co wyszło Lasom Państwowym to wykóńczenie przemysłu drzewnego.

rj [60]Odpowiedz na ten komentarz2012-02-09 17:07:22

Zgłoś nadużycie

Biurko leśniczego to super pomysł!!!

Dla firmy dostarczającej sprzęt:)

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2012-02-15 23:06:13

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA