/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Wszystkie kluby sejmowe za przyjęciem informacji o stanie lasów

Lasy Państwowe

Autor: Krzysztof Białoskórski
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2012-01-27


W imieniu rządu informację o stanie lasów przedstawiał wiceminister środowiska Janusz Zaleski. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że zgodnie z „Krajowym Programem Zwiększania Lesistości” do roku 2020 lasy powinny pokrywać 30 proc. powierzchni Polski. W 2010r. lesistość wynosiła 29,2 proc. i choć brakujący odsetek wydaje się niewielki, to oznacza on kilkaset tysięcy hektarów.

Fot. Krzysztof Białoskórski

W 2010 r. lesistość wzrosła bardziej niż w roku 2009, jednak stało się to głównie dzięki urealnieniu ewidencji gruntów, a nie dzięki zalesieniom. Te odbyły się na zaledwie 5 tys. ha, w dodatku w większości na gruntach nie będących własnością skarbu państwa. Przyczyną tego stanu jest konkurencyjność dwóch programów, w efekcie których rolnikom nie opłaca się zalesiać swoich gruntów, a Agencja Nieruchomości Rolnych nie przekazuje gruntów pod zalesienia Lasom Państwowym. Do tego dochodzą ograniczenia związane z programem Natura 2000.

Z analiz Instytutu Badawczego Leśnictwa – przypomniał Janusz Zaleski - wynika, że do 2020r. uda się zalesić kilkadziesiąt tysięcy ha gruntów, co zwiększy lesistość Polski do 29,7 proc. Wiceminister zwrócił także uwagę, że w Polsce jest jeszcze około 300 tys. ha gruntów, które są lasami, lecz nie są jako lasy zewidencjonowane.

Janusz Zaleski poinformował, że 2010r. był kolejnym, w który zwiększyła się zasobność lasów oraz średni ich wiek, wynoszący już ponad 60 lat. Aż o jedną czwartą zmniejszył się w 2010 r. obszar lasów liściastych, w których zaobserwowano zamieranie drzewostanów, nieznacznie zwiększył się natomiast obszar zamierających lasów iglastych. Zauważył także, że w lasach wybucha coraz mniej pożarów, a ich powierzchnia jest coraz mniejsza.

Zwrócił także uwagę, że większość obszarów Natura 2000 leży na terenie lasów, co świadczy o ich bogactwie, wartości i dobrym zarządzaniu. Znacznie wzrasta w lasach liczba zwierząt łownych, wyjątkiem jest populacja jeleni, która nieznacznie się zmniejszyła.

Wiceminister nie pominął także faktu, że dzięki surowcowi jakim jest drewno dostarczane w dużej ilości przez polskie lasy (import nie przekracza 4 proc. pozyskania) przemysł drzewny wywarza 9 proc. PKB, a przemysł meblowy jest czwarty pod względem wielkości na świecie. Zaleski mówił także o dobrym zarządzaniu Lasami Państwowymi. Wynik finansowy w 2010r. był najlepszy w ostatnich latach.

Sprawozdawca komisji ochrony środowiska Henryk Siedlaczek z PO dodał do tego kilka statystyk dotyczących zwiększenia się wielkości zapasów drewna na pniu, zasobności lasów i magazynowanego w nich dwutlenku węgla na przestrzeni lat. Zapewnił także, że komisja będzie bronić lasów jako dobra narodowego i nie zgodzi się na poddawanie ich grze rynkowej. Miał tu na myśli żądania przemysłu drzewnego zwiększenia pozyskania drewna. Chwalił także pracę leśników przy ochronie zwierząt i odtwarzaniu ich populacji a także jako edukatorów.

Przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych dziękowali leśnikom za ich pracę i chwalili ich profesjonalizm.

Pojawiły się jedynie nieliczne pytania, wątpliwości czy zastrzeżenia do funkcjonowania Lasów Państwowych. Posłowie interesowali się możliwością realizacji postulatów przemysłu drzewnego zwiększenia podaży drewna i obniżenia jego cen, co zostało przez ministra Janusza Zaleskiego zdecydowanie odrzucone. Zapowiedział, że resort nie będzie ingerował w mechanizmy rynkowe. Sugerowali także możliwość w prowadzenia dłuższych dwu-trzyletnich umów na sprzedaż drewna, tak aby przedsiębiorcy mogli zaplanować produkcję. Chcieli zapewnienia, że pomysł włączenia Lasów Państwowych do sektora finansów publicznych został ostatecznie porzucony. Wyrażali wątpliwość czy tworzone przez ministerstwo środowiska rozporządzenia nie ograniczyły niezależności nadleśniczych. Proponowali także, by ośrodki wypoczynkowe Lasów Państwowych były dzierżawione na dłuższy czas niż obecnie, by dzierżawcom bardziej opłacalne były inwestycje w nie.
 
 
 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz