DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2005 r

Autor:
Źródło:
Data: 2005-03-23


Ocena ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest pozytywna, choć gorsza od przedstawionej w lutym i gorsza od oceny z analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Złożyły się na to bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem oceny bieżącej produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wynikające z utrzymujących się ograniczeń portfela zamówień na wyroby przemysłowe...

W marcu ogólna koniunktura w budownictwie oceniana jest niekorzystnie, nieznacznie gorzej niż w lutym, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Na sytuację tę wpływają negatywne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji, a także pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Odpowiednie prognozy na najbliższe miesiące są optymistyczne, lepsze od przewidywań z lutego.
Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest w marcu nadal negatywnie, choć nieco lepiej niż w lutym i na poziomie wyższym od ocen formułowanych w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat. Na powyższe oceny wpływają pozytywne prognozy przyszłej sprzedaży i mniej pesymistyczne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstw, przy zbliżonych w stosunku do lutego ocenach bieżącej sprzedaży i sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Spośród badanych grup jednostek usługowych, jedynie w jednostkach pośrednictwa finansowego w marcu odnotowano poprawę wskaźnika koniunktury w stosunku do ocen z lutego. Jest to obszar, w którym koniunktura jest oceniana najlepiej. Pozytywne oceny ogólnego klimatu koniunktury sygnalizują też firmy prowadzące działalność z zakresu edukacji, pozostałej działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej oraz transportu, gospodarki magazynowej i łączności. Jedynie firmy prowadzące działalność z zakresu hoteli i restauracji oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej przewidują negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury.

Producenci mebli oceniają w marcu swoją koniunkturę pozytywnie, choć ostrożniej niż przed miesiącem. Zarówno bieżący portfel zamówień, jak i produkcja są nadal ograniczane, natomiast odpowiednie przewidywania są optymistyczne i lepsze niż w lutym. Z uwagi na przewidywany wzrost portfela zamówień na tę grupę wyrobów utrzymują się nadmierne zapasy wyrobów gotowych na najbliższe miesiące. Może też zwiększyć się przyszła produkcja. Producenci sygnalizują opóźnienia w ściąganiu należności od kontrahentów, co powoduje wzrost trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Prognozy sytuacji finansowej charakteryzują się niewielkim pesymizmem. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieznacznie zmniejszyć skalę zatrudnienia. Ceny mebli mogą się obniżyć.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest oceniany w marcu negatywnie (minus 2), gorzej niż w poprzednim miesiącu (minus 1). Wśród badanych przedsiębiorstw 23% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 25% - jej pogorszenie (w lutym odpowiednio 21% i 22%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Główny Urząd Statystyczny


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz