/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Lasy Państwowe: Ustalenia Dyrektora Generalnego ze Związkami Zawodowymi

Lasy Państwowe

Autor: Anna Malinowska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2011-10-06


W dniu 3 października 2011r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektora generalnego Mariana Pigana z przedstawicielami związków zawodowych szczebla krajowego.

Fot. Drewno.pl

Uczestniczyli w nim zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych Anna Paszkiewicz, naczelnik Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego Agnieszka Grzegorczyk, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność" Kazimierz Uleniecki, przewodniczący Związku Leśników Polskich w RP Jerzy Przybylski, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Leśnictwa Grażyna Wereda, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa Związku Zawodowego "Budowlani" Piotr Albrzykowski oraz inni przedstawiciele związków zawodowych i DGLP.
Podczas spotkania omówiono m.in. sprawę sytuacji finansowej LP oraz postulaty dotyczące wynagrodzeń i nagród, stan gospodarki mieszkaniowej w LP, propozycje dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego leśników i ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz opieki zdrowotnej i rehabilitacji osób chorych na boreliozę. Po wielogodzinnej, merytorycznej dyskusji strony uzgodniły szereg działań w istotnych dla wszystkich pracowników sprawach.

Najważniejsze ustalenia:
1) Dyrektor generalny Marian Pigan podkreślił ogrom pracy wykonanej w ostatnich miesiącach przez leśników i zwiększoną liczbę zrealizowanych przez nich zadań. Były one związane m.in. z usuwaniem skutków wiatrołomów,walką z gradacją szkodników oraz zwiększonym pozyskaniem drewna w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przemysłu drzewnego. Dlatego dyrektor generalny zaakceptował propozycję strony związkowej wypłacenia nagrody za III kwartał 2011r. w wysokości o 20 proc. wyższej w stosunku do nagrody za II kwartał 2011r. Pula środków na ten cel zostanie wyznaczona w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30 września 2011r. Wypłata nagrody nastąpi do dnia 12 października 2011r. a w zakładach LP do dnia 15 października 2011r., przy czym zakłady uczynią to w miarę możliwości wynikających z ich sytuacji finansowej.

2) Strony ustaliły,że w terminie do 15 grudnia 2011r. spotkają się ponownie,aby rozstrzygnąć sprawę postulowanego przez związki zawodowe podniesienia tzw. stawki wyjściowej.

3) W odpowiedzi na szereg pytań i postulatów dotyczących wysokości czynszów dla najemców służbowych mieszkań,dyrektor generalny zaproponował powołanie zespołu zadaniowego, który w ciągu miesiąca powinien wypracować jednolitą dla całych LP metodę ustalania takich czynszów. Tak,by przy naliczaniu opłat każdorazowo brano pod uwagę te same elementy kosztowe i przykładano do nich tę samą wagę. Propozycja została zaakceptowana przez wszystkie związki zawodowe, które do wspomnianego zespołu wyznaczą swoich przedstawicieli.

4) Strony uzgodniły,że należy kontynuować realizowany obecnie program szkoleń dla pracowników regionalnych dyrekcji LP i nadleśnictw w zakresie procedury sporządzania wniosków o sprzedaż zbędnych mieszkań. Dotychczasowe szkolenia znacząco wpłynęły na zmniejszenie liczby dokumentów zawierających błędy.

5) W związku z inicjatywą związków zawodowych,postulujących objęcie pracowników LP różnego rodzaju ubezpieczeniami,dyrektor generalny postanowił przeprowadzić w tym zakresie analizę ofert na rynku asekuracyjnym. Zajmie się tym grupa robocza z udziałem wyznaczonych przedstawicieli związków zawodowych. Przedmiotem analizy będzie m.in. wprowadzenie w LP Pracowniczego Programu Emerytalnego w ramach tzw. III filaru, finansowanego przez pracodawcę. Byłaby to dla leśników forma dodatkowego zabezpieczenia,zwiększająca ich przyszłe świadczenia emerytalne.

Dyrektor generalny wskazał też na niedawną zmianę przepisów,znacząco zwiększającą odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za skutki błędnych decyzji. Dotyczy to również części pracowników LP wydających decyzje administracyjne, co rodzi problem ubezpieczenia ich od takiej odpowiedzialności.

Wszystkie związki zawodowe poparły działania w kierunku objęcia leśników ubezpieczeniami we wspomnianym zakresie.

6) Na wniosek związków zawodowych uzgodniono,że należy rozpoznać możliwość ubezpieczenia pracowników LP od następstw chorób zawodowych, zwłaszcza boreliozy. Dyrektor generalny zaproponował jednocześnie, by sprawę pomocy medycznej i opieki rehabilitacyjnej dla leśników chorych na boreliozę związki zawodowe omówiły na odrębnym spotkaniu ze specjalistą ds. BHP w DGLP.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Gleba!

Związki w LP + wszystkie wymienione punkty to kabaret. Nie mogę uwierzyć, że nic się u nas w kraju nie zmienia.

Wrinks [157]Odpowiedz na ten komentarz2011-10-07 21:30:12

Zgłoś nadużycie

Prawie jak wybór Prezydenta w Rosji ..........

państwo w państwie , trzeba podzielić extra zyski z przetargów na e-drewno .

Wojtek Opęchowski [36]Odpowiedz na ten komentarz2011-10-08 09:58:39

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz