/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

20 lat ustawy o lasach

Lasy Państwowe

Autor: Jerzy Drabarczyk
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2011-10-05


We wrześniu 1991r. sejm uchwalił ustawę o lasach, obowiązującą w głównym kształcie do dziś. O tym, czy i jak się sprawdziła, dyskutowali 29 września w Warszawie aktywni zawodowo i emerytowani reprezentanci praktyki leśnej różnych szczebli, przedstawiciele organizacji leśnych, związków zawodowych, Ligi Ochrony Przyrody i Ministerstwa Środowiska.

Fot. Drewno.pl

Inicjatorem spotkania, w którym uczestniczyło wiele osób z tych, którzy przed 20 laty przygotowywali projekt ustawy, było Stowarzyszenie Ruchu Obrony Lasów Polskich. – W międzyczasie w ustawie zaszło wiele zmian, ale chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że duch tego aktu prawnego pozostał do dziś – mówił, witając przybyłych, Henryk Pargieła, przewodniczący ROLP. Dodał: – O ustawie chcemy dyskutować z punktu widzenia praktyki, gospodarki leśnej – na szczeblu nadleśnictwa i regionalnej dyrekcji LP. Chcemy na nią spojrzeć też od strony pracowników, związków zawodowych, jak również popatrzeć przez pryzmat elementów łączących leśnictwo z ochroną przyrody.

W trakcie spotkania przedstawiono również główne założenia przyszłych nowelizacji ustawy.

Wnioski ze spotkania

1) Ustawa o lasach z 28 września 1991r. to akt normatywny o doniosłym znaczeniu dla leśnictwa polskiego, zachowujący aktualność swoich ideowych rozstrzygnięć, a w zakresie spraw własnościowych lasów powinna stanowić wskazówkę dla przyszłych pokoleń. Wymaga ona jednak kompleksowego przeglądu i wprowadzenia niezbędnych zmian.

2) Obecny status organizacyjny i prawny Lasów Państwowych nie ma rozsądnej alternatywy i powinien być bezwzględnie zachowany.

3) Ustawy, w których przedmiotem prawnego normowania są lasy lub w których są odniesienia do lasów, powinny przyjmować – jako wiodący – sposób gospodarki leśnej określony w planie urządzenia lasu, zatwierdzonym decyzją ministra, jako jedynego dokumentu w zakresie gospodarki leśnej i ochrony przyrody.

4) Należy doprowadzić do spójności pomiędzy ustawą, statutem Lasów Państwowych i rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów regulującym gospodarkę finansową w LP.

5) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, wykonujące plany urządzenia lasu własności Skarbu Państwa, nie powinno podlegać prywatyzacji i komercjalizacji.

6) W strukturze organizacyjnej Ministerstwa Środowiska winno się znaleźć stanowisko sekretarza stanu ds. leśnictwa, który nadzorowałby instytucje zarządzane przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dyrektora BULiGL oraz dyrektora generalnego ochrony środowiska.

7) Twórcom ustawy o lasach z 1991r. Ruch Obrony Lasów Polskich składa wyrazy uznania oraz podziękowania za stworzenie aktu prawnego wyprzedzającego swoje czasy.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA