/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

FSC włącza kwestie socjalne do systemu kontroli pochodzenia produktu

FSC

Autor:
Źródło: FSC
Data: 2011-09-13


FSC opublikowało nową, zaktualizowaną wersję standardu Kontroli Pochodzenia Produktu. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest wprowadzenie nowych wymogów dotyczących kwestii socjalnych i problemu powiązań przedsiębiorców z nieakceptowalnymi praktykami w leśnictwie.

Fot. Drewno.pl

Standard obowiązuje od 1 października 2012 roku. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wcześniejsze wdrożenie nowych wymogów, mogą zacząć stosować się do nich już od 1 października bieżącego roku. Jeśli wdrożenie nastąpi przed najbliższym corocznym audytem, należy zawiadomić o tym jednostkę certyfikującą. 

Nowy standard wymaga, aby posiadacze certyfikatu wykazywali zgodność prowadzonej przez siebie działalności z wartościami obowiązującymi partnerów biznesowych FSC (Klauzula 1.5). Od certyfikowanych przedsiębiorców oczekuje się, że nie przyczynią się bezpośrednio bądź pośrednio do pogwałcenia podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, związanych z prawami pracownika, ani żadnej z pięciu norm dotyczących nieakceptowalnych praktyk w leśnictwie. 

Zgodnie ze wskazówkami FSC, do wykazania zgodności prowadzonej działalności z Klauzulą 1.5 wystarczy jedynie przedstawienie pisemnej deklaracji na odpowiednim formularzu, który klienci NEPCon i Rainforest Alliance otrzymają od własnej jednostki audytującej. 

Nowy standard wymaga także wykazania zgodności działalności z wytycznymi dotyczącymi BHP (Klauzula 1.6.1). Posiadacze certyfikatu mogą wykazać ją poprzez wprowadzenie następujących elementów zarządzania jakością: 
- Wyznaczenie koordynatora ds. BHP
- Wdrożenie firmowych procedur BHP
- Wprowadzenie szkoleń BHP dla pracowników

Najnowsza aktualizacja standardu Kontroli Pochodzenia Produktu FSC po raz pierwszy wprowadziła kwestie socjalne, takie jak wymogi związane z BHP i poszanowaniem najważniejszych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 

Choć włączenie kwestii socjalnych do systemu kontroli pochodzenia produktu stanowi niewątpliwie ogromny krok w kierunku jego udoskonalenia, poszczególne sformułowania i wytyczne standardu budzą liczne wątpliwości. 

Deklaracja gwarancją przestrzegania praw pracowniczych?
Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia FSC powszechnie zgadzano się, że aby wzmocnić wiarygodność systemu FSC należy położyć większy nacisk na kryteria odwołujące się bezpośrednio do rzeczywistości i terenowe metody weryfikacji. Wbrew temu zgodność działalności przedsiębiorcy z nowymi wymogami standardu Kontroli Pochodzenia Produktu weryfikuje się przede wszystkim na podstawie jego własnych, pisemnych deklaracji. 

Autodeklaracja stanowi zarówno podstawę do uznania, że dany przedsiębiorca respektuje podstawowe konwencje MOP (Klauzula 1.5) oraz gwarantuje przestrzeganie przepisów BHP w swoim przedsiębiorstwie (Klauzula 1.6). 

Zdaniem Petera Kristensena, Wiceprezesa ds. Środowiska i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w koncernie DLH, taki sposób weryfikowania zgodności działalności z nowymi wymogami sprawi, że nowy standard raczej minie się z celem, ponieważ mniej odpowiedzialni przedsiębiorcy, których nie obchodzą zbytnio prawa pracowników, od razu, bez żadnego wahania podpiszą deklarację.

Według Lucii Massaroth, Dyrektora ds. Strategii FSC, nowe wymogi są jedynie tymczasowe. Niski próg wymagań i nieskomplikowane procedury mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzącym odmienną działalność w różnych regionach świata stopniowe przystosowanie się do standardu rozszerzonego o kwestie socjalne. FSC zapewnia, że nowe wytyczne zostaną w przyszłym roku uszczegółowione i przybiorą formę, która umożliwi weryfikowanie działalności przedsiębiorców na podstawie audytów. Jednak do tego czasu konkretne działania podejmuje się jedynie w przypadku, gdy audytor napotka przypadki pogwałcenia wymogów socjalnych podczas dokonywania audytu. 

Według Petera Kristensena pośpiech przy wdrażaniu nowych wymogów może podważyć ich wiarygodność. Ponadto, jako przedsiębiorca wolałby od początku znać wszystkie wymogi w ostatecznym kształcie, mając do dyspozycji rozsądny czas na ich wdrożenie, zamiast dostosowywać się do standardu, który ulega ciągłym, nieprzewidywalnym przekształceniom. 

Brak publicznych konsultacji
Innym problemem na który zwraca uwagę Kristensen jest fakt, że pojawieniu się nowego standardu nie towarzyszył pełny, przejrzysty proces publicznych konsultacji. Nie wydaje się to być zgodne ani z zaleceniami standardu FSC dotyczącego tworzenia standardów (FSC-PRO-01-001 Version 2-0), ani z Kodeksem Dobrych Praktyk Tworzenia Standardów Społecznych i Środowiskowych Standardów ISEAL. Zgodnie z tym ostatnim, wprowadzenie nowego standardu powinny zawsze poprzedzać dwa etapy publicznych konsultacji ze stronami trzecimi. W myśl Kodeksu konsultacje można pomijać tylko w przypadku, gdy dokonywane zmiany stanowią nieznaczne poprawki lub dotyczą spraw administracyjnych. Czy jednak włączenie kwestii socjalnych do standardu kontroli pochodzenia produktu o globalnym zasięgu można uznać jedynie za nieznaczną poprawkę? 

Inne zmiany w zapisach standardu Kontroli Pochodzenia Produktu
Obok wprowadzenia kwestii socjalnych, w nowym standardzie pojawiają się następujące zmiany:

Oświadczenia na dokumentach sprzedaży i transportu: zamiast terminów "FSC Pure", "FSC Mixed Credit" i "FSC Mixed X%", pojawiających się na dokumentach sprzedaży i transportu, należy używać odpowiednio: "FSC 100%", "FSC Mix Credit" i "FSC Mix X%". Dzięki temu terminologia obecna na dokumentach sprzedaży i na etykietach produktowych FSC zostaje ujednolicona, wprowadzając do systemu większą spójność i przejrzystość.

Z dniem 1 października 2011 roku przestaje obowiązywać Terminologia Gatunkowa FSC z Załącznika FSC-STD-40-004b. Dotychczas, zgodnie z Załącznikiem, przedsiębiorcy byli zobowiązani do korzystania z nazw gatunków pochodzących wyłącznie z listy zatwierdzonej przez FSC. Wkrótce certyfikowani przedsiębiorcy będą mogli definiować gatunki wykorzystywane do wytwarzania swoich produktów na podstawie innych źródeł. Jednak, w trosce o poprawną pisownię poszczególnych gatunków, FSC zachęca przedsiębiorców do korzystania z internetowej bazy danych Germplasm Resources Information Network (GRIN), przedstawiającej taksonomię gatunków. Ponadto FSC przygotowuje zestaw wskazówek dotyczących nazw gatunków, który wkrótce zostanie opublikowany. 

FSC zniosło także wymóg zamieszczania na wyrobach z etykietą FSC oświadczeń o zawartości niewielkich komponentów, które nie są objęte oświadczeniem FSC. Obecny standard nakazuje wyszczególnienie wszystkich widocznych niewielkich komponentów. 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA