/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

111. Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego

Autor: Katarzyna Bielawska
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2011-09-13


"Lasy Polski, Europy i świata" to hasło tegorocznego zjazdu delegatów oddziałów PTL, zorganizowanego przez oddział warszawski towarzystwa, przy współpracy RDLP w Warszawie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Spotkanie, które trwało od 8 do 10 września, zdominowały takie tematy, jak przyszłość lasów i leśnictwa, strategia działania oraz trendów i uwarunkowań badań leśnych. Prezentowali je przedstawiciele władz leśnych oraz nauki leśnej.

Fot. Lasy Państwowe

Jak będą wyglądać lasy i leśnictwo w 2030 r.? Zmieniająca się rola leśnictwa w Europie i Polsce, a także nieprzewidywalne fluktuacje klimatyczne nie ułatwiają odpowiedzi na to pytanie. Jedno natomiast jest pewne – by przetrwać, leśnictwo musi się adaptować do zmieniających warunków. A to nie będzie łatwe wobec takich sprzeczności, jak np. zwiększenie zużycia drewna z jednej strony i wzrost powierzchni lasów ochronnych z drugiej.

Zdaniem ministra Janusza Zaleskiego zarówno przedstawiciele nauki leśnej, jak i Lasów Państwowych powinni uczestniczyć we wszystkich międzynarodowych forach, na których mówi się o zadaniach i celach stawianych przez świat leśnictwu. To z kolei powinno zaowocować powstaniem nowej polityki leśnej państwa i strategii LP. Do tworzenia takich dokumentów potrzebny jest dialog społeczny. Zdaniem ministra należy zaprosić do niego wszystkich zainteresowanych, nawet jeśli ich głos nie jest po myśli leśników. Nie ma adaptacji bez społecznej akceptacji – jak mówił J. Zaleski. Jeśli chodzi o polskie leśnictwo, to brak umiejętności rozmowy z partnerem jest według ministra jednym z większych zagrożeń dla Lasów Państwowych. Poczucie wyjątkowości i nieomylności leśnika jest w tym wypadku bardziej oznaką słabości i frustracji niż siły. To w dużej mierze od leśników oraz ich zdolności do tworzenia spójnych i akceptowalnych przez społeczeństwo wizji polskiego leśnictwa zależy przyszłość Lasów Państwowych.

Na potrzebę zmian w działalności polskiego leśnictwa zwrócił także uwagę dyrektor Marian Pigan. – Nie możemy być wyspą – podkreślał. Jego zdaniem konieczne jest jak najszybsze opracowanie strategii dla Lasów Państwowych. Założone cele muszą wynikać z aktualnych tendencji światowych, rozwiązań unijnych z ochrony środowiska, a także uwarunkowań polityczno-gospodarczych kraju oraz potrzeb i analizy strategicznej firmy.

Bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób procesy demograficzne wpłyną na potrzeby społeczne dotyczące funkcji lasu, czyli jakie będą za kilkadziesiąt lat oczekiwania społeczne w stosunku do lasów. Niemniej ważna jest formuła zarządzania lasami. Zdaniem dyrektora obszarem, w którym powinny zostać podjęte zdecydowane działania, jest system organizacyjny Lasów Państwowych – dążenie do uzyskania optymalnego poziomu zatrudnienia oraz związanych z tym struktur organizacyjnych.

Zmiany powinny dotyczyć także zarządzania kapitałem ludzkim. Coraz większe znaczenie będzie miał model leśnika z dobrą wiedzą ogólną, jednak posiadający specjalizację w określonej dziedzinie. Zapewnienie rozwoju pracownikom pociąga za sobą konieczność opracowania i wdrożenia nowoczesnego systemu szkolenia kadr oraz systemu dalszego rozwoju pracowniczego, a także motywacyjnego systemu wynagradzania i awansowania pracowników. Zdaniem dyrektora Pigana ogromne znaczenie mają także relacje z otoczeniem leśnictwa. Bardzo ważną rolę w tym wypadku będzie odgrywać profesjonalna działalność LP w zakresie komunikacji ze społeczeństwem, edukacja przyrodniczoleśna, a także kształtowanie wizerunku LP. Nie bez znaczenia jest też komunikacja wewnątrz organizacji, której głównym zadaniem jest zapewnienie szybkiego, otwartego i rzetelnego przepływu informacji budującego wzajemne zrozumienie i zaangażowanie. Krótko mówiąc, warunkiem przetrwania Lasów Państwowych jako organizacji jest ich permanentny rozwój.

Sesji referatowej towarzyszyła sesja terenowa zorganizowana przez RDLP w Warszawie. Delegaci oddziałów mieli okazję zapoznać się m.in. z tematyką szkółkarską, problematyką lasów miejskich, małą retencją, sprawami nasiennictwa i selekcji na przykładzie wyłączonego drzewostanu nasiennego lipy w Nadleśnictwie Siedlce, a także problematyka badawczą IBL oraz gospodarką prowadzoną przez nadleśnictwa RDLP w Warszawie.

Jak co roku podczas zjazdu został wręczony medal „Pro bono silva”. Tym razem został nim wyróżniony Janusz Dawidziuk, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W poprzednich latach medalem byli odznaczeni profesorowie: Andrzej Szujecki, Kazimierz Broda, Eugeniusz Bernadzki i Andrzej Klocek.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA