/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Drewex: Strata większa niż przychody

Drewex

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewex
Data: 2011-09-08


Drewex SA, producent między innymi mebli dla dzieci, w pierwszym półroczu b.r. zanotował stratę przewyższającą dochody uzyskane w tym okresie.

W ciągu sześciu miesięcy spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 4,052 mln zł (2010:    10,876 mln zł) i zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 4,918 mln zł (2010: strata 0,306 mln zł). Strata netto wyniosła 4,908 mln zł (2010: strata 0,485 mln zł).    

Według informacji zarządu spółki spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do I półrocza 2010 roku wyniósł 62,75% i wyniknął z trzech zasadniczych czynników:
- zamknięcie sklepu KOLORINO w Krakowie na koniec grudnia 2010 roku oraz ograniczenie powierzchni handlowej w sklepie w Rudzie Śląskiej o 2/3 w związku z redukcją kosztów czynszu i zatrudnienia w sklepie. Szacunkowo brak przychodów z tego tytułu wyniósł około 1,600 mln zł.,
-  brak sprzedaży nowej kolekcji ubrań sezonu „wiosna  – lato”, co szacunkowo przyczyniło się do spadku poziomu sprzedaży o około 1,0–1,2 mln zł.
- brak środków obrotowych na zaopatrzenie bieżącej produkcji w pierwszych miesiącach roku, co powodowało ograniczeniami w realizacji zamówień.

Drewex w I półroczu przechodził głęboką restrukturyzację w związku z problemami z płynnością finansową i ponoszonymi stratami. Spółka pozyskała dodatkowe finansowanie w postaci pożyczek oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, co pozwoliło na prowadzenie zadań restrukturyzacyjnych i utrzymanie wypłacalności na minimalnym poziomie. Zarząd spółki wynegocjował również prolongatę zobowiązań kredytowych wobec Banku Raiffiesen Bank Polska oraz innych istotnych wierzycieli.
   
Proces restrukturyzacji objął również aktualizację wartości posiadanych aktywów. Zarząd Drewexu utworzył dodatkowe rezerwy na przeterminowane należności oraz koszty prowadzonych procesów sądowych związanych ze spłatą przeterminowanych zobowiązań. Istotną wyceną objęte zostały również zapasy, które zostały szczegółowo wycenione zarówno pod kątem długiego okresu przechowywania, jak również możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. Wycena niefinansowych aktywów spowodowała znaczące odpisy aktualizujące, które powiększyły stratę netto o 2,177 mln zł.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA