/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Barlinek laureatem konkursu: Liderzy Zrównoważonego Rozwoju

Barlinek

Autor:
Źródło: Barlinek
Data: 2011-07-05


30. czerwca 2011r. zostały ogłoszone wyniki konkursu "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju", zorganizowanego przez miesięcznik Forbes i firmę doradczą PwC. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz firm stosujących zasady zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla budowania długofalowej wartości przedsiębiorstwa.

Najlepsze z praktyk na polskim rynku wyłoniła kapituła ekspertów do spraw zrównoważonego rozwoju, w której zasiadała m.in. Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Irena Pichola, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w PwC oraz Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego magazynu "Forbes". Działania firm oceniane były w wybranych obszarach (np. sprzedaż, produkcja, logistyka, zakupy), pod względem ich wpływu społecznego lub środowiskowego oraz jednoczesnych korzyści biznesowych (np. finansowych, operacyjnych, wizerunkowych).

Liderzy zrównoważonego rozwoju - wyniki:
Barlinek - obszar "sprzedaż",  program ekologiczny „Zasada 1 za 1”, w ramach którego za jedną sprzedaną paczkę deski barlineckiej spółka współfinansuje zasadzenie jednego drzewa.
Cemex Polska - obszar "produkcja/działalność operacyjna", zastosowanie paliw alternatywnych w Cementowni Chełm oraz wpływ na lokalną gospodarkę odpadami.
Ecotech Polska - obszar "core business", opracowanie i wdrożenie unikalnej w skali światowej technologii unieszkodliwienia niebezpiecznych odpadów.
Proflower - obszar "produkcja/działalność operacyjna", komercjalizacja procesu kompostowania zielonych odpadów powstających w trakcie robót ogrodniczych z zastosowaniem w 100 proc. ekologicznych metod.
Radisson Blu Hotel - obszar "marketing", uzyskanie jako pierwszy hotel na świecie certyfikatu BS 8901 pozwalającego rozbudować ofertę o pakiet zielonych konferencji.
Skanska Property Poland - obszar "produkcja/działalność operacyjna", działania na rzecz rozwoju zielonego budownictwa w Polsce i ograniczenia wpływu branży budowlanej na środowisko naturalne.
3M Poland - obszar "produkcja/działalność operacyjna", program 3P (Pollution Prevention Pays) pozwalający na istotną redukcję zużycia energii i surowców; osiągnięcie w Polsce jednego z najlepszych wyników w zakładach koncernu na świecie.

Wyróżnienia:
General Motors Manufacturing Poland - obszar "produkcja/działalność operacyjna", wdrożenie projektów umożliwiających zwiększenie produkcji bez zwiększenia poboru energii oraz redukcję emisji CO2 z najlepszym wynikiem w ramach koncernu na świecie.
SiePomaga.pl - obszar "komunikacja zewnętrzna/PR", stworzenie internetowej platformy pomocowej, która w jednym miejscu łączy organizacje pozarządowe z potencjalnymi darczyńcami.

Firma BARLINEK jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 9 mln m2 rocznie. Najważniejszym oferowanym produktem jest deska barlinecka - warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego. Sprzedaż podłóg prowadzona jest do 50 krajów na 4 kontynentach. Grupa oprócz deski barlineckiej wytwarza także podłogi lite, certyfikowane podłogi do obiektów sportowych, listwy podłogowe oraz biopaliwa energetyczne: pelet drzewny i brykiet kominkowy. Barlinek od września 2005 roku jest notowany na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od listopada 2009 r. należy również do Respect Index na GPW  i tym samym potwierdza, że jest spółką zachowującą najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej.

Barlinek S.A. przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby firmy były ekologiczne i neutralne dla środowiska naturalnego. Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie to jedno z najczystszych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Barlinek S.A. pokazuje, że ochrona środowiska może być dla firm nie tylko wymuszonym przez prawo poszczególnych krajów obowiązkiem, ale także ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.

Od 2000 r. firma realizuje program ekologiczny "Zasada 1 za 1", którego jest pomysłodawcą. W jego ramach na terenach zrębowych dokonywane są przez wykwalifikowane służby zakładów leśnych nasadzenia młodych drzewek. Ten tzw. "Las Klientów" Barlinka rośnie w nadleśnictwach województwa zachodniopomorskiego. W ramach „Zasady 1 za 1” prowadzone są nasadzenia nie tylko w Polsce, ale także w Rosji oraz na Ukrainie. Europejski Las Klientów Barlinka liczy 6 350 000 drzewek.

Innym przejawem działalności proekologicznej jest współfinansowanie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" i Nadleśnictwo Barlinek, programu przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom, w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić barlineckim lasom 47 tych niezwykle rzadkich i pięknych ptaków drapieżnych. Barlinek S.A. przeznacza także środki finansowe na popularyzację i ochronę niezwykle cennego drzewa, jakim jest sędziwy dąb "Bartek". Jest on nie tylko prastarym symbolem Ziemi Świętokrzyskiej i bezcennym pomnikiem przyrody, ale też najpopularniejszym i najlepiej rozpoznawalnym polskim drzewem.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA