/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Mieszkańcy Szczecinka kontra Kronospan na Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w Warszawie

Autor:
Źródło: SIS TERRA
Data: 2011-06-28


29 czerwca w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poświęcone problemom mieszkańców Szczecinka związanym z działalnością firmy Kronospan.

Widok na pracującą w Szczecinku fabrykę KronospanWidok na pracującą w Szczecinku fabrykę KronospanFot. SIS Terra

W posiedzeniu Komisji wezmą udział między innymi: Minister Środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, władze samorządu Szczecinka, powiatu szczecineckiego, przedstawiciele mieszkańców - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA oraz przedstawiciele firmy Kronospan. Przed i podczas posiedzenia przed budynkiem Sejmu pikietować będzie grupa mieszkańców Szczecinka. W walce z decyzjami Marszałka, Stowarzyszenie Terra poparło swoimi podpisami 10 tys. mieszkańców miasta.

Istotnym  problemem mieszkańców Szczecinka są drastyczne przekroczenia pyłu zawieszonego PM10,  benzo(a)pirenu  i  formaldehydu w powietrzu. Analiza zanieczyszczeń od 2003 roku pokazała, że znaczące przekroczenia,  jakie zarejestrowano w 2010 roku  nie miały wcześniej miejsca.  Wstępna analiza 2011 roku  pokazuje, że nie jest to przejściowy problem, a wręcz przeciwnie wskazuje, na dalszy   wzrost zanieczyszczeń na terenie miasta . Czego jest za dużo w szczecineckim powietrzu? Według Raportu WIOŚ za 2010rok :
- Formaldehyd - w roku 2010 o ponad 50% przekroczona jego roczna wartość dopuszczalna.
- Benzo(a)piren - ośmiokrotnie przekroczona norma tego rakotwórczego związku w 2009r. -8,2 ng/m3 i 2010 r. - 7,6 ng/m3 (norma 1ng/m3 ).
- Pył zawieszony PM10 – 76 dni z przekroczeniami - o ponad 100% przekracza dopuszczalną normę (35 dni).

Zdaniem Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych TERRA i znacznej części mieszkańców miasta zanieczyszczenie powietrza związane jest z działalnością firmy Kronospan (producent m.in. paneli i płyt wiórowych). - Opierając się na pozwoleniach wydanych przez marszałka i analizując wielkość emisji do powietrza jakie posiada ta firma , można przypuszczać, że jest ona odpowiedzialna za zanieczyszczenie środowiska w Szczecinku. Potwierdzają to wyniki pomiarów rejestrowane na stacji on-line znajdującej się ok. 400 m od firmy na terenie przedszkola(!) - obserwujemy pewną zależność. Otóż kiedy kierunek wiatru jest z terenu firmy obserwujemy znaczące przekroczenia, szczególnie jest to zastanawiające w miesiącach takich jak kwiecień , maj( mieszkańcy nie opalają swoich mieszkań). W lutym i kwietniu tego roku, pomimo niepokojących danych dotyczących przekroczeń szkodliwych substancji w szczecineckim powietrzu Marszałek Zachodniopomorski zwiększył pozwolenia dla firmy Kronospan!!!. Są to decyzje zezwalające na rażąco większą niż dotychczas emisję zanieczyszczeń, a tak naprawdę ile ich trafi do powietrza, a potem do naszych płuc, nikt nie jest w stanie określić. Jednym ze sposobów aby to kontrolować byłby monitoring ciągły na kominach, ale tego firma boi się jak ognia. Marszałek natomiast ignoruje argumenty Stowarzyszenia. - pisze w swoim oświadczeniu SIS Terra.

Od ok. 7 miesięcy Marszałek Zachodniopomorski dysponuje opiniami sporządzonymi przez niezależnego eksperta dr inż. Wojciecha Paterkowskiego, a dotyczącymi wpływu zakładów Kronospan Polska i Kronospan Szczecinek na środowisko (miasto Szczecinek). Opinie te do tej pory nie zostały ujawnione opinii publicznej. - pisze dalej SIS Terra. - Brak jest oficjalnych informacji na temat ich treści. Nie powołują się na nie także władze Kronospanu. Dziwi sporządzanie opinii eksperckich ze środków publicznych i późniejsze ich nieujawnianie. Już ponad miesiąc temu Stowarzyszenie Terra wystąpiło z pismem do marszałka o udostępnienie tej opinii. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To nie jest przypadek - gdybyśmy otrzymali odpowiedź negatywną niezwłocznie skierowalibyśmy sprawę do sądu administracyjnego w celu udostępnienia nam tej opinii, Marszałek nie odpowiadając nam na pismo gra na zwłokę tak więc musimy najpierw zgłosić zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – to może potrwać 2-3 miesiące i dopiero następnym krokiem byłby sąd administracyjny, który też zajmie „trochę czasu”.

W szczecineckiej prasie lokalnej ukazała się odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na pismo lokalnego dziennikarza o udzielenie informacji o sporządzonej przez dr inż. Wojciecha Paterkowskiego opinii na temat wpływu na środowisko gazów i pyłów emitowanych przez Kronospan. Według Urzędu informacja nie może zostać udzielona, ponieważ została sporządzona na potrzeby postępowania administracyjnego, w związku z czym tylko strona, a więc Kronospan, ma prawo do jej wglądu.

- Takie stanowisko rażąco narusza prawo !!!. Urząd Marszałkowski musi udostępnić informacje z postępowania administracyjnego. Odmowa może być tylko w sprawach objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym. Tak stanowi art. 16 ust. 1 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Ustawa nie mówi więc o postępowaniu administracyjnym. W tym wypadku organ może jedynie usunąć dane osobowe, jak również te związane z prawami autorskimi, pokrewnymi i tajemnicą przedsiębiorstwa. Jak widać w ocenie Urzędu Marszałkowskiego wpływ Kronospanu na środowisko stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia informacji jest więc bezprawna. Co najważniejsze opinia jest jak na razie pierwszą i jedyną niezależną ekspertyzą dotyczącą oddziaływania zakładów Kronospan na środowisko. Z niewiadomych powodów od wielu miesięcy jest ukrywana przed społeczeństwem. - czytamy w przekazanym nam oświadczeniu
 
Obecnie toczy się kilka postępowań sądowych i administracyjnych, których celem jest wymuszenie na zakładach Kronospan zlikwidowania powodowanych uciążliwości. I tak przed Sądem Rejonowym w Szczecinku od roku trwa proces wszczęty przez siedmiu mieszkańców, którzy żądają zaniechania przez Kronospan emisji odorów i pyłów. Firma zaprzecza, że emituje uciążliwe odory, a odpowiedzialnością za osadzanie się pyłów na posesjach mieszkańców obarcza m.in. … wulkany Eyjafjoell i Fimmvoerduhals na Islandii, Tungurahua w Ekwadorze oraz Mayon na Filipinach.

Przed Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie toczy się postępowanie o objęcie pozwoleniem zintegrowanym niektórych instalacji Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. Z niewiadomych powodów postępowanie utknęło miejscu - od kilku miesięcy w sprawie nic się nie dzieje. Ten stan uniemożliwia sądową kontrolę prawidłowości funkcjonowania zakładu.

Przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Szczecinie toczy się postępowanie odwoławcze w związku z odmową Marszałka Województwa dopuszczenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra do udziału w postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kronospan Chemical Sp. z o.o. Stowarzyszenie chciało wziąć w nim udział, ponieważ uważa że zakład pragnie zwiększenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Sprawa od kilku miesięcy „leży” w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. W tym czasie, już bez zbędnej zwłoki, Marszałek wydał pozwolenie dla Kronospan Chemical Sp. z o.o.

- Do dnia dzisiejszego żaden organ ochrony środowiska nie podjął - jak wydaje się najbardziej oczywistej czynności - tzn. nie zlecił niezależnych badań, które wykazałyby rzeczywisty wpływ zakładów Kronospan na środowisko. - pisze SIS TERRA. - Marszałek nie jest również zainteresowany nałożeniem na zakłady obowiązku monitoringu ciągłego. Obowiązek taki również mógłby wykazać wpływ Kronospanu na środowisko. Niepokojące jest również zachowanie władz samorządowych odnośnie wpływania do jeziora Trzesiecko zanieczyszczeń w postaci formaldehydu i amoniaku. Badania zlecane okresowo akredytowanemu laboratorium przez Stowarzyszenie Terra, za każdym razem potwierdzają obecność tych substancji w deszczówce. Nie powinny one się tam znajdować w jakimkolwiek stężeniu, tymczasem za każdym razem kilkakrotnie przekraczają stężenia dopuszczalne… dla ścieków przemysłowych. Władze samorządowe i w tym przypadku nie zauważają tego problemu.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz