/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Komunikat PIGPD w sprawie spotkania z Lasami Państwowymi

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor:
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-06-14


25 maja odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Rady PIGPD pod przewodnictwem Prezydenta Sławomira Wrochny z Lasami Państwowymi, reprezentowanymi przez Dyrektora Generalnego Mariana Pigana. Poniżej komunikat PIGPD

Fot. Drewno.pl

Przebieg tego spotkania był kilka dni później przedmiotem obrad całej Rady Izby, która m. in. ustosunkowała się do propozycji wspólnego komunikatu zaproponowanego przez stronę LP. Rada odniosła się też do praktycznych skutków ustaleń z pierwszego spotkania i do sytuacji w zakresie toczącej się jeszcze wówczas sprzedaży drewna. Zaproponowano kolejny pakiet działań, które mogą pomóc w poprawie bieżącego zaopatrzenia przemysłu w drewno. Zawarliśmy to wszystko w piśmie do Dyrektora Generalnego LP, które załączamy.

Lasy Państwowe na pismo nasze dotąd nie odpowiedziały, natomiast Komunikat uwzględniający nasze poprawki – poza jedną – został w dn. wczorajszym zamieszczony na stronie www.lasy.gov.pl. Zapis skasowany przez LP był jednak bardzo istotny i brzmiał następująco: Lasy Państwowe potwierdzają, że jednostkom LP przekazane było polecenie Dyrektora Generalnego LP aby nadleśnictwa umożliwiały bieżący odbiór drewna z II półrocza wszystkim firmom, które wykupiły już całość drewna określonego sortymentu z I półrocza, lub zrezygnowały z jego odbioru, płacąc kary umowne.

Jak nam wiadomo z informacji napływających od naszych członków, nie ma obecnie problemów z odbiorem drewna z II półrocza, co odpowiada ustaleniom z nami jeszcze z pierwszego spotkania z LP. Tym bardziej dziwi nas nie dyskutowane posunięcie LP, które oznacza, że władze LP unikają jednoznacznej deklaracji w tej sprawie. Wobec powyższego, wszystkich naszych Członków, którzy napotkają na związane z tą sprawą problemy, prosimy o pilną informację – będziemy interweniować.

 

Pismo skierowane do Dyrektora Generalnego Lasów PaństwowychPoznań, dn. 02.06.2011r.
IG-50/06/2011                       

Pan
Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Szanowny Panie Dyrektorze,


W nawiązaniu do przebiegu spotkania przedstawicieli przemysłu zgrupowanego w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, które miało miejsce w Sękocinie w dn. 25 maja br., chcemy wyrazić nasze zadowolenie z faktu, iż stanowi ono przejaw powrotu do konstruktywnego dialogu pomiędzy naszymi środowiskami.

Odnosząc się natomiast do przedstawionej nam propozycji podsumowującego je wspólnego Komunikatu, wnosimy o uzupełnienie go o zapisy, pozwalające zainteresowanym ocenić jakie jest Państwa stanowisko w kwestii możliwości i trybu wprowadzenia zmian postulowanych przez nas na poprzednim spotkaniu (w dn. 20 kwietnia br.) i omówionych ponownie 25-go maja. Dokładniejszy opis pożądany jest również odniesieniu do  Państwa nowych propozycji, zawartych w 4 punktach Komunikatu.

Wszystkie sugerowane przez nas uzupełnienia i zmiany załączamy. Sformułowaliśmy je na spotkaniu Rady Izby, które miało miejsce w dn. wczorajszym. Informujemy również, że Rada, generalnie odnosząc się pozytywnie do Państwa propozycji, stwierdza co następuje:

1. Spośród wcześniej zgłoszonych przez nas propozycji działań (które jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na II półrocze miały poprawić warunki zaopatrzenia przedsiębiorstw), został spełniony w pełni (zgodnie z Pana oświadczeniem mówiącym o wydaniu stosownych poleceń), tylko jeden z nich – wniosek o umożliwienie natychmiastowego odbioru drewna z puli na II półrocze przez wszystkie firmy, które już nie mają do odebrania drewna określonego sortymentu z  I półrocza (wykorzystały je lub zrezygnowały z odbioru, płacąc kary). Częściowej realizacji doczekał się wniosek dotyczący technicznej w zasadzie sprawy zamieszczenia na stronie e-drewno informacji o przewidywanej cenie całej licytowanej partii drewna wynikającej z ceny drewna kl. WC01 oferowanej przez kupujących. Cena ta jednak nie jest widoczna obok ceny oferowanej, co było intencją tego wniosku.

2.Jak oficjalnie poinformowało nas  Ministerstwo Środowiska, (pismem znak DLpa-641/20/17372/11, z dn. 15. 04.2011r.) „Minister Środowiska, mając na względzie sygnalizowaną przez przedsiębiorców drzewnych trudną sytuację na rynku drewna, pismem z dn. 30.03.2011r. zwrócił się do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przyśpieszenie sprzedaży drewna na II półrocze 2011r. Równocześnie zalecił podjęcie wszystkich możliwych działań w celu wyeliminowania nadmiernego wzrostu cen w przetargach otwartych oraz w celu maksymalnej jawności i przejrzystości procesu sprzedaży drewna”.  Do tego samego celu zmierzały nasze propozycje zmian, złożone podczas spotkania w dn. 20.04.2011r. Jednak sprzedaż drewna została rozpoczęta i toczy się wg. dotychczasowych procedur, co oznacza, że zalecenia ministra środowiska nie zostały zrealizowane. W rezultacie ceny drewna na otwartych przetargach nadal osiągają poziom astronomiczny, uniemożliwiający zyskowne jego przetworzenie a równocześnie znacznie wyższy niż w ceny porównywalnego drewna w jakimkolwiek innym kraju Europy. W związku z tym, mając świadomość iż nie da się łatwo zmienić  tego efektu, za konieczne uważamy skoncentrowanie się na tych działaniach, które mimo wszystko mogą poprawić sytuację firm drzewnych w II półroczu a równocześnie są w pełni zgodne z oczekiwaniami Ministra Środowiska. Są to następujące kroki:
- poprawa zaopatrzenia rynku krajowego, przez uruchomienie wszystkich dostępnych rezerw drewna, co oznacza skierowanie w III kwartale br. do uzupełniającej sprzedaży drogą dodatkowego przetargu ograniczonego, masy drewna rzędu 1,5 mln m3 (o tej możliwości mówił Pan na ostatnim spotkaniu) oraz wycofanie ze sprzedaży detalicznej i skierowanie na ten cel większości masy drewna tartacznego (rzędu 0.5 mln m3) i papierówki (rzędu 1,5 mln m3),
- Podjęcie decyzji o zwiększeniu jawności i przejrzystości sprzedaży drewna przez organizację wszystkich bieżących przetargów w systemie e-drewno jako całkowicie jawne,
- Podjęcie decyzji o bieżącym ogłaszaniu na stronach internetowych poszczególnych rdLP informacji o każdej ilości drewna w każdym z nadleśnictw, która nie została sprzedana (np. została zwrócona przez odbiorców), lub która jest efektem zwiększenia pozyskania z dowolnego powodu lub pochodzi z jakiegokolwiek innego źródła zwiększającego bieżącą podaż,
- Podjęcie decyzji o bieżącym ogłaszaniu na stronach internetowych poszczególnych rdLP informacji o każdej ilości drewna której planowana sprzedaż jest przesunięta z danego kwartału na kolejny w efekcie porozumienia pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami a odbiorcami drewna.

3. Do czasu ustawowego unormowania zasad sprzedaży drewna, co jest zadaniem przy którym konieczna jest nasza  solidarna z Państwem współpraca, za uzasadnione uważamy tymczasowe rozwiązanie przez Was zaproponowane, aby przetargi ograniczone organizować tylko 1 raz w roku. Wyjaśni to i częściowo ustabilizuje sytuację zaopatrzeniową przedsiębiorców na więcej niż tylko pół roku. Równolegle konieczne jest jednak zwiększenie puli drewna kierowanego na te przetargi do ilości co najmniej  odpowiadającej 70% zapotrzebowania stałych odbiorców, w podziale na główne grupy sortymentów drewna. Jeśli drogą do tego nie może być proponowane przez nas po raz kolejny zakwalifikowanie puli drewna na sprzedaż detaliczną do tej samej puli, która tworzy otwarty rynek w ramach sprzedaży na przetargach otwartych, to powinno być to przeprowadzone drogą decyzji dyrektora generalnego LP. Za równie istotne uważamy przyjęcie zasady, iż tzw. historia zakupów powinna być tworzona na bazie ostatnich kilku (3 do 5) lat. Podkreślamy jednak, iż docelowym rozwiązaniem które popieramy, jest oparcie podstawowej sprzedaży drewna o umowy długookresowe, z kontrolowanym systemem okresowych negocjacji jego cen.

4.Wprowadzenie proponowanego przez Lasy Państwowe systemu certyfikatów dla solidnych odbiorców uważamy za dobry pomysł, którego wdrożenie ułatwi firmom negocjacje z bankami i uzyskiwanie kredytów. Równocześnie jest to dobry wstęp do uzgodnienia kryteriów wyboru przedsiębiorstw, z którymi możliwe będzie podpisanie w przyszłości umów długookresowych. Oczekujemy jednak, że ustalenie samych warunków przyznawania tych certyfikatów odbędzie się z naszym udziałem.

5.Popieramy próbę pomocy przedsiębiorstwom w obniżeniu kosztów ubezpieczenia transakcji zakupu drewna z wykorzystaniem możliwości TUW Cuprum. Konieczne jest jednak uprzednie sprecyzowanie szczegółów tej propozycji.

Stwierdzamy też, iż jest pożądane, aby naszym uzgodnieniom nadać właściwą rangę, poprzez utworzenie grupy negocjacyjnej z udziałem przedstawicieli rządu (resortów gospodarki, środowiska i Skarbu Państwa), Lasów Państwowych i naszym. Proponujemy wspólne wystąpienie z wnioskiem o jej powołanie do  Premiera Donalda Tuska.
Ze względu na wagę omawianych spraw i ich pilność, wnioskujemy o przeprowadzenie kolejnego spotkania w celu ich omówienia w ciągu najbliższych dni.


Pozostaję z poważaniem

Sławomir Wrochna
Prezydent IzbyZobacz również:
Komunikat Lasów Państwowych po spotkaniu w ramach okrągłego stołu leśno-drzewnego

 

 

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz