/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 
SUROWIEC DRZEWNY

Pomiar miąższości (objętości) drewna dłużycowego i kłód mierzonych pojedynczo

Drewno.pl

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2011-05-22


Prosta czynność jaką jest obliczenie objętości (miąższości) drewna okrągłego budzi czasami wątpliwości, zwłaszcza wśród osób nie związanych z leśnictwem lub przetwórstwem drewna zawodowo.

Fot. Drewno.pl

Formalne zasady pomiaru i obliczania miąższości drewna okrągłego reguluje norma PN-EN 1309-2:2006 Drewno okrągłe i tarcica -- Metoda oznaczania wymiarów -- Część 2: Drewno okrągłe -- Wymagania dotyczące pomiarów i zasad obliczania miąższości (wcześniej zasady pomiaru ujęte były w normie PN-93/D-95000).

W przypadku pomiaru drewna dłużycowego i kłód mierzonych pojedynczo, mierzy się długość sztuki (l) oraz średnicę środkową (d) lub średnicę górną (dg). O ile określenie "średnica środkowa" nie powinno budzić wątpliwości (jest to średnica zmierzona w połowie długości sztuki), to pojęciu "średnica górna" należy się kilka słów wyjaśnienia. Określenie to dotyczy mniejszej z dwu średnic zmierzonych na czołach mierzonej sztuki drewna. Nazwa związana jest ze zwyczajowo mniejszą średnicą pnia "u góry" drzewa. Różnicę tą wyraźnie widać w przypadku drewna dłużycowego, w przypadku kłód wymiary średnic na obu czołach mogą być zbliżone.

Długość drewna (l) mierzy się taśmą mierniczą, lub innym przyrządem z dokładnością do 5 cm. Pomiar ten powinien być wykonany wzdłuż najkrótszej linii łączącej obydwa czoła. W drewnie wielkowymiarowym obowiązuje stosowanie nadmiaru długości wynoszącego 1%. W przypadku drewna średniowymiarowego nadmiar na długość nie jest obowiązkowy.

Średnicę środkową (d) drewna o regularnym kształcie, określa się na podstawie jednego pomiaru wykonywanego średnicomierzem, prostopadle do osi podłużnej kłody lub dłużycy. W przypadku zniekształcenia drewna w wyznaczonym miejscu pomiaru, należy wykonać pomiar powyżej i poniżej zniekształcenia w jednakowej odległości od wyznaczonego miejsca pomiaru oraz obliczyć z nich średnią arytmetyczną. Jeżeli drewno w miejscu pomiaru jest wyraźnie spłaszczone, należy wykonać pomiar najmniejszej i największej średnicy oraz obliczyć z nich średnią arytmetyczną. Średnicę drewna mierzy się bez kory lub w korze. W przypadku pomiaru drewna w korze, przy obliczaniu miąższości stosuje się odpowiednie potrącenia ustalone dla poszczególnych gatunków drewna. Wyniki pomiarów jednokrotnych i obliczonych średnich arytmetycznych zaokrąglamy do pełnych centymetrów, w górę jeżeli ułamek centymetra przekroczy 5mm lub w dół, gdy ułamek centymetra będzie mniejszy lub równy 5 mm.

Miąższość (objętość) drewna (V) odbieranego w pojedynczych sztukach obliczyć można za pomocą wzoru wzoru:

 

V = Π * d² * l / 40000


gdzie: d - średnica środkowa drewna (w cm), l - długość drewna (w m)

Obliczenia można dokonywać samodzielnie lub za pomocą ułatwiających pracę kalkulatorów lub tablic do określania miąższości drewna (inne stosowane nazwy to np. tablice kubiczne, tablice do kubikowania drewna).

Do obliczania miąższości na podstawie średnicy górnej (dg) służą tablice Radwańskiego, które uwzględniają zbieżystość pnia. Tę metodę obliczania miąższości drewna wielkowymiarowego możemy zastosować także gdy średnica środkowa jest niedostępna do pomiaru np. gdy kłody są ułożone w mygłę. Pomiar średnicy górnej (dg) bez kory wykonuje się przymiarem liniowym lub średnicomierzem, zgodnie z zasadami określonymi dla średnicy środkowej.

W przypadku drewna średniowymiarowego, za zgodą stron, możliwe jest określanie miąższości partii drewna na podstawie przeciętnej miąższości sztuki, która obliczana jest jako średnia arytmetyczna wszystkich sztuk wyrobionych na powierzchni próbnej lub na podstawie próby losowej. Próba losowa powinna obejmować co najmniej 15% wszystkich sztuk pozyskanych na danej powierzchni.

Kalkulator do obliczania objętości (miąższości) drewna  - zobacz tutaj >>>

Tablice miąższości drewna >>>

Średnicomierze (klupy) do drewna >>>

Taśmy miernicze do pomiaru długości drewna >>>

Liczba wyświetleń: 146931


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Fotooptyczny pomiar stosów drewna

Szanowni Państwo,

bardzo ciekawy artykuł na temat pomiaru miąższości a czy ktoś z Was korzystał może z fotooptycznego pomiaru drewna ? Czy macie Państwo jakieś doświadczenia w tym temacie ? Udało mi się znaleźć firmę Poltermax która oferuje rozwiązania do pomiarów stosów drewna. Czy komuś z Państwa obiła się ta nazwa o uszy ?

Serdecznie zapraszam do dyskusji.

Wpis edytowany przez Administratora

Tomasz Żmuda [1]Odpowiedz na ten komentarz2018-04-13 16:01:21

Zgłoś nadużycie

fotooptyczny pomiar drewna stosowego

Aktualnie z fotooptycznego pomiaru drewna stosowego korzystają Lasy Państwowe w nadleśnictwach, które w ubiegłym roku zostały dotknięte klęską wiatrołomów. LP zakupiły cztery zestawy urządzeń montowanych na samochodach.

W kwestii rozwiązań, które polegają na wykorzystaniu smartfonów lub tabletów: opracowanie takiego programu zostało w ubiegłym roku zlecone przez Lasy Państwowe naukowcom z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z informacji, które posiadam wynika, że wersja produkcyjna aplikacji już działa, czy i kiedy zostanie wdrożona przez LP na chwile obecna nie wiadomo.

Dominik Jabłoński [462]Odpowiedz na ten komentarz2018-04-13 17:27:27

Zgłoś nadużycie

Panie Dominiku [1]

Proszę zmienić informatora :)
Chyba zamiast produkcyjna należałoby napisać prototypowa.

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2018-05-03 22:40:28

Zgłoś nadużycie

Informacje

Czyli "kiedy" oddala się w czasie... ")

Dominik Jabłoński [462]Odpowiedz na ten komentarz2018-05-04 10:41:06

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA