/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Paged zawarł ugodę z PBK Inwestycje

Paged

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2004-08-18


Paged SA oraz Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. zawarły ugodę z PBK Inwestycje SA dotyczącą odkupu weksli i udziałów FINAL SA.

Na jej mocy, PBK Inwestycje zobowiązuje się do nabycia od Paged SA 765.800 szt. akcji FINAL SA stanowiących 2,11% w ich ogólnej liczbie, w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia ugody, za cenę 268.030 zł, na podstawie umowy sprzedaży akcji.

Po wykonaniu postanowień ugody Paged SA nie będzie posiadać akcji FINAL SA. PBK Inwestycje zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Paged Fabryk Mebli Sp. z o.o. oraz Paged SA ceny za weksle FINAL w wysokości określonej w pierwotnej Umowie Zobowiązującej do Zbycia Akcji oraz Przenoszącej Weksle z dnia 20 listopada 2003 r., wraz z odsetkami w kwocie 100.000 zł, w terminie w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Ugody. Tym samym PBK Inwestycje zobowiązała się do wpłaty na rzecz Paged Fabryki Mebli kwoty 2,935 mln zł wraz z odsetkami oraz na rzecz Paged SA kwoty 1,374 mln zł. Pod warunkiem zapłaty ceny za zakupione weksle od Paged SA oraz Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o., Paged oraz Fabryki Mebli zrzeknie się roszczeń dochodzonych w Postępowaniach Arbitrażowych oraz zobowiąże się do cofnięcia pozwów w Postępowaniach Arbitrażowych przeciwko PBK Inwestycje w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty ceny określonej powyżej.

Po wykonaniu postanowień ugody dotyczących przeniesienia weksli Paged SA nie będzie posiadać weksli FINAL SA oraz należności od PBK Inwestycje. Wartość księgowa akcji FINAL SA w księgach Paged SA wynosiła 0,00 zł natomiast należność od PBK Inwestycje z tytułu przeniesienia praw z weksli objęta była odpisem w kwocie 667.668,00 zł.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz