/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

List dyrektora generalnego LP do pracowników

Lasy Państwowe

Autor: Marian Pigan
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2011-04-05


Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Państwowych skierował do pracowników Lasów Państwowych list, w którym podsumowuje rok 2010 oraz przedstawia główne kierunki działań PGL LP w roku bieżącego.

Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów PaństwowychMarian Pigan, dyrektor generalny Lasów PaństwowychFot. K. Fronczak

Warszawa, 4 kwietnia 2011r.

Szanowni Państwo, Pracownicy Lasów Państwowych, Koleżanki i Koledzy!

Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów z hasłem przewodnim „Lasy dla ludzi”. Hasło to realizujemy w praktyce każdego dnia, lecz nadchodzące miesiące będą wymagały od nas w tym względzie wyjątkowej aktywności. Nic nie jest stałe, zmienia się również otoczenie, w jakim działają LP. Procesy społeczne i gospodarcze sprawiają, że coraz mniej osób ma osobisty kontakt z pracą leśnika. Bezpośrednie doświadczenie zastępuje przekaz medialny, nierzadko wybiórczy. Jednocześnie od LP wiele się oczekuje, choćby w zakresie infrastruktury turystycznej czy ochrony bogactwa przyrodniczego. Musimy nie tylko właściwie odczytywać te trendy, ale też starać się na nie wpłynąć, m.in. kreując modę na aktywny wypoczynek na łonie natury. Naszym zadaniem jest sprostać oczekiwaniom społecznym w możliwie najlepszy sposób i – co ważne – jak najszerzej informować o roli, zasadach działania i korzyściach płynących dla wszystkich z funkcjonowania LP. Aby przekaz ten był wiarygodny, musi być on poparty rzeczywistymi działaniami. Dlatego proszę Was o szczególną otwartość i wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i turystów.

Wielu z nas zapewne z ulgą pożegnało rok 2010, który nie szczędził nam trosk i zmartwień - począwszy od licznych klęsk żywiołowych w lasach, a na zawirowaniach legislacyjnych wokół Lasów Państwowych skończywszy. Ale był to zarazem sprawdzian, który przeszliśmy i zdaliśmy pomyślnie. Chciałbym podziękować Wam wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie i wsparcie mnie w decydujących momentach.

Pomimo wielu trudności miniony rok był dla nas w istocie udany. Widoczne odbicie światowej gospodarki i dobre wyniki polskiej (wzrost PKB o 3,8 proc.) przełożyły się na poprawę koniunktury w przemyśle drzewnym. Zwiększony popyt na drewno wraz z działaniami w zakresie racjonalizacji kosztów, podjętymi jeszcze w czasie kryzysu, pozwoliły nam na osiągnięcie dobrych wyników finansowych, przekraczających pierwotne założenia. Wyniki te nie byłyby możliwe bez Waszego zaufania do słuszności podejmowanych działań, wytężonej pracy i dobrego gospodarowania, za co serdecznie dziękuję. Korzystne prognozy ekonomiczne na 2011 r. pozwalają wierzyć, że nowy rok będzie pod względem finansowym równie udany dla LP, a tym samym dla polskich lasów, gdyż nasza stabilna sytuacja ekonomiczna wprost przekłada się na planową realizację inwestycji i zadań w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej. Mam też nadzieję, że wypracujemy docelowe, zadowalające dla obu stron zasady współpracy z naszymi partnerami z branży drzewnej.

Z ubiegłorocznych doświadczeń należy wyciągnąć wnioski, z których najważniejsze to:
- razem możemy więcej. LP to organizacja, w której blisko 25 tys. osób łączy wspólny cel: dobro polskich lasów, a co za tym idzie – bezpieczeństwo ekologiczne kraju. Jednak mamy różne poglądy, sympatie i pasje. Wszystkie indywidualne różnice są siłą, jeśli stanowią uzupełnienie tego, co wspólne. Gdy główną rolę zaczynają odgrywać prywatne ambicje, te różnice zaczynają być słabością;
- nie wolno nam zachłysnąć się sukcesem. W toku debaty o finansach publicznych Lasy Państwowe pozyskały szerokie poparcie społeczne, ale też nie raz stanęły w ogniu krytyki, w tym ze strony części mediów. Nie należy lekceważyć nawet tych głosów, które wydają się nam niesprawiedliwe. Niech to będzie dla nas zachętą do wewnętrznych analiz, wyciągania wniosków i podejmowania dalszych kroków. Musimy ciągle doskonalić Lasy Państwowe, dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia prawnego i społecznego.

Za jeden z sukcesów w 2010 r. trzeba uznać kontynuację programu optymalizacji zatrudnienia i kosztów oraz rezultaty tych działań. W drugiej połowie roku wdrożono też program optymalizacji płac, którego celem jest poprawa sytuacji dotychczas najsłabiej wynagradzanych pracowników m.in. na stanowiskach leśniczych i podleśniczych, którzy swoją pracą kształtują obraz naszych lasów. Zmiana ta dotyczyła również pracowników biurowych, których zakres obowiązków znacząco się zwiększył. Jednym z efektów ich pracy jest istotny wzrost pozyskiwanych środków zewnętrznych.

Należy również podkreślić znaczenie uporządkowania kwestii mieszkaniowej, ważnej tak dla firmy, jak i pracowników. Ramy prawne określiła nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny. Ze swej strony dokonaliśmy w ubiegłym roku inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych LP, dzięki czemu mamy jasność, jakie inwestycje musimy przeprowadzić, które lokale pozostaną w naszych zasobach, a które są zbędne i zostaną sprzedane.

Obecny rok będzie wymagał od nas nie mniejszego zaangażowania i wysiłku ze względu na konieczność realizacji licznych zadań, między innymi:
- dalsze usuwanie skutków ubiegłorocznych klęsk w lasach;
- prace nad średnio- i długookresową strategią LP;
- wykonanie dużego programu inwestycyjnego, obejmującego głównie projekty w zakresie infrastruktury leśnej;
- realizacja małej retencji nizinnej i górskiej oraz innych programów współfinansowanych z funduszy unijnych;
- doskonalenie i optymalizacja struktury organizacyjnej LP oraz kosztów jej działania;
- kontynuacja projektu wyposażenia leśniczych w sprzęt komputerowy i zapewnienia im dostępu do Internetu;
- prowadzenie procesu certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu PEFC;
- wdrożenie nowych zasad funkcjonowania kontroli instytucjonalnej;
- wprowadzenie w drugiej połowie roku nowo opracowanych instrukcji przeciwpożarowej, ochrony, urządzania oraz hodowli lasu;
- wdrożenie nowej strategii komunikacji wewnętrznej.

Chcę, aby każdy leśnik miał możliwie szeroki dostęp do informacji o pracy kierownictwa oraz różnych jednostek LP. Przyczyni się to do wyjaśnienia wielu wątpliwości i lepszego zrozumienia celu działań podejmowanych przez LP.

W tym roku rozpoczęliśmy również cykl szkoleń dla leśniczych (tzw. Akademia Leśniczego). Szybko zmieniające się otoczenie leśnictwa i pojawiające się nowe rozwiązania wymagają bowiem ciągłego uzupełniania wiedzy.

Czeka nas zatem rok pełen trudnych wyzwań. Jestem przekonany, że im podołamy, jeśli tylko okażemy taką jedność i zapał do pracy, jak w roku 2010. Osobisty sukces każdego leśnika jest warunkiem sukcesu całej organizacji – i odwrotnie. Życzę Wam, aby był to rok pełen osiągnięć zawodowych i osobistej satysfakcji z należytego wypełniania odpowiedzialnej misji publicznej, jaką jest dbałość o polskie lasy i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.


Darz Bór!

Marian Pigan
dyrektor generalny
Lasów Państwowych

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA