/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Poznański Wydział Leśny wyróżniony przez Państwową Komisję Akredytacyjną

Wydział Leśny UP w Poznaniu

Autor:
Źródło: Wydział Leśny UP w Poznaniu
Data: 2011-03-18


Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, przyznała najwyższą ocenę – wyróżniającą.

Prof. dr hab Roman Gornowicz, Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu Prof. dr hab Roman Gornowicz, Dziekan Wydziału Leśnego UP w Poznaniu Fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W obszernym uzasadnieniu do decyzji, między innymi zauważona została długa historia kształcenia na kierunku „leśnictwo” (od 1919), dobrze sformułowane sylwetki absolwentów pierwszego i drugiego stopnia, praktyczny charakter kształcenia studentów, któremu sprzyja dobra współpraca z Lasami Państwowymi oraz działalność Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. Atutem Wydziału jest zespół nauczycieli akademickich, który z ogromną nadwyżką spełnia wymagania dotyczące minimum kadrowego. Prawie dla wszystkich podstawowym miejscem pracy jest UP w Poznaniu. Pracownicy naukowo-dydaktyczni realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawcze, wykazują wysoką aktywność publikacyjną oraz aktywność w organizowaniu konferencji, sympozjów naukowych i szkoleń zawodowych. Dobrze rozwinięta jest współpraca z licznymi ośrodkami krajowymi z zagranicznymi.

Komisja zwróciła też uwagę na dużą aktywność studentów leśnictwa. Przede wszystkim na imponującą liczbę inicjatyw Koła Leśników z 10 sekcjami, zrzeszającego 45% stacjonarnych studentów Wydziału. Od 1991 roku jest ono członkiem IFSA (International Forestry Students Association), a od 2000 roku reprezentantem IFSA w Polsce. Koło Leśników prowadzi między innymi (wspólnie z RDLP w Poznaniu) akcję edukacyjną „I Ty posadź swoje drzewko”, organizuje liczne obozy naukowe, polowania studenckie, zimowe liczenia ptaków i nietoperzy, liczenie zwierzyny łownej, zawody w strzelectwie sportowym, mszę Hubertowską, Wieczór Wigilijny, Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa, i inne. Na uwagę zasługuje także Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”, który wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego zespołu trębaczy w Polsce.

Według Komisji, potwierdzeniem jej opinii o wysokiej jakości kształcenia na kierunku „leśnictwo” i znaczeniu Wydziału Leśnego dla polskiego leśnictwa jest przyznanie Wydziałowi w 2010 roku Dębowej Statuetki „Instytucji Roku Szczególnie Zasłużonej dla Leśnictwa” przez kapitułę tego wyróżnienia.

Państwowa Komisja Akredytacyjna powstała w styczniu 2002 roku. Liczy blisko 70 członków – naukowców, pracowników uczelni. Podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni w budowaniu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących na świecie. Komisja ocenia poziom prowadzonych kierunków studiów we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Postępowanie Komisji w sprawie oceny jakości studiów na konkretnym kierunku trwa kilka miesięcy. Najpierw jej członkowie odwiedzają uczelnię i dany kierunek. Nie dzieje się to z zaskoczenia, PKA ustala listę około 400 kierunków, które w najbliższym okresie będzie kontrolować. Przedstawiciele komisji sprawdzają m.in. programy i planów studiów, bazę lokalową, stan kadry naukowej, zawartość księgozbiorów bibliotek. Przychodzą na wykłady i ćwiczenia, rozmawiają ze studentami.

Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia na danej uczelni wydaje opinię oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Ocena może być:
- wyróżniająca (wydawana na 8 lat) – ocena najlepsza (do tej pory tą ocenę dostały kierunki http://www.pka.edu.pl/index.php?page=wyroznienia)

- pozytywna (na 6 lat) – kierunek osiągnął przynajmniej średni poziom europejski
- pozytywna na skrócony okres (z reguły na 2-3 lata),
- warunkowa (na rok) – to taka „żółta kartka” od PKA
- negatywna – „czerwona kartka”, oznacza cofnięcie lub zawieszenie uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na danym kierunku i poziomie kształcenia.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Congratulations

Gratulacje. Mój Wydział, moja Alma Mater.

Wrinks [174]Odpowiedz na ten komentarz2011-03-21 14:02:01

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA