/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Drewno nie będzie źródłem biomasy dla energetyki

Ministerstwo Gospodarki

Autor: dja
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Data: 2011-03-09


Ministerstwo Gospodarki opublikowało kolejną wersją rozporządzenia świadectw pochodzenia źródeł energii odnawialnej. Zapisy rozporządzenia zostały zmienione zgodnie z sugestiami przemysłu drzewnego: dla przedsiębiorstw energetycznych drewno nie będzie miało statusu biomasy. O nieuznawanie drewna za biomasę występowały wszystkie grupy przemysłu drzewnego.

Surowiec drzewny trafi do zakładów przetwórstwa drewna, a nie do kotłowni Surowiec drzewny trafi do zakładów przetwórstwa drewna, a nie do kotłowni Fot. Drewno.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki "w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii" określa definicję biomasy oraz drewna pełnowartościowego, które zostało wykluczone ze źródeł energii odnawialnej.

Surowiec drzewny nie da "energetycznego certyfikatu"
Zgodnie z zapisami projektu, biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008, str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu.

Z kolei drewno pełnowartościowe to drewno spełniające wymagania jakościowe określone w normach określających wymagania i badania dla drewna wielkowymiarowego liściastego, drewna wielkowymiarowego iglastego oraz drewna średniowymiarowego dla grup oznaczonych jako SI, S2 i S3 oraz materiał drzewny powstały w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna.

Dzięki takim regulacjom drewno będące surowcem przemysłowym nie będzie interesujące dla krajowych zakładów energetycznych nawet jeśli zostanie specjalnie rozdrobnione (np na zrębki czy wióry).

Odpady z produkcji będą biomasą
Ministerstwo Gospodarki usunęło z nowego projektu zapis, który powodował, że odpady produkcyjne (zrębki, zrzyny, trociny) od 2014r. nie miały być traktowane jako biomasa. Według obecnego projektu rozporządzenia odpady z przerobu drewna będą uznawane za źródło zielonej energii, choć ich udział w stosunku do innej biomasy (np. pochodzenia rolniczego), będzie stopniowo zmniejszany. W elektrowniach o mocy powyżej 5 MW w 2011r. mogą stanowić maksimum 60%, do 2018r. poziom akceptacji spadnie do 15%. Elektrownie pracujące w zakładach, w których odpady drzewne są wytwarzane nie mają takich ograniczeń.

Przemysł czeka na podpis
Projekt rozporządzenia poddany zostanie jeszcze procesowi notyfikacji, czyli sprawdzeniu zgodności z prawem unijnym. Jeśli zostanie zatwierdzony - wejdzie w życie w terminie 14 dni od podpisania. Prawdopodobny termin to połowa b.r., za co kciuki trzyma cała branża drzewna.

Pełen tekst projektu rozporządzenia >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

hm [1]

Nic się nie zmieni. Nie tędy droga.

Pozyskujemy 34mln m3, możemy spokojnie 60mln m3 = wtedy odpadu z branży będzie full + pozostałości pozrębowe sprzedawane systemowo w całych LP.

Wrinks [164]Odpowiedz na ten komentarz2011-03-09 07:37:51

Zgłoś nadużycie

zmieni, zmieni

Obecnie elektrownie są w stanie płacić cenę dużo wyższą za drewno niż tartaki czy zakłady płytowe. Brak dopłat za energie z surowca drzewnego przynajmniej z grubsza spowoduje, że krajowe elektrownie w lasach biomasy szukać nie będą. Co innego te z Niemiec ich nasze przepisy nie dotyczą

Michał [146]Odpowiedz na ten komentarz2011-03-09 16:57:30

Zgłoś nadużycie

hm [1]

to nie energetyka zabiera drewno branży drzewnej. Podajcie mi te elektrownie oprócz Połańca, które biorą drewno?

To LASY PAŃSTWOWE TNĄ ZA MAŁO!!!!!!!!

Wrinks [164]Odpowiedz na ten komentarz2011-03-10 21:16:38

Zgłoś nadużycie

będzie jeszcze mniej

A będzie jeszcze mniej. Natura 2000, Greenpeace, ptaki i inne pseudoekologiczne wymysły wymuszą wkróce obniżkę podaży drewna na rynku polskim, a Unii w to graj.

onyx [1]Odpowiedz na ten komentarz2011-03-11 20:25:53

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz