/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Tartaki nie chcą kupować kota w worku

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: oprac. dja
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2011-02-28


PIGPD skierowała do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych formalny wniosek o zaniechanie stosowania systemu sprzedaży drewna opartego o przetargi, jako rozwiązania łamiącego prawo. Wniosek związany jest z faktem licytowania ceny za jedną z klas (WCO1) podczas gdy dostawy realizowane są według klas jedenastu. Kupujący do momentu odebrania drewna nie wie drewno jakiej jakości otrzyma i jaką cenę ostatecznie przyjdzie mu zapłacić. W skrajnych przypadkach może się okazać, że jest to kilkadziesiąt procent więcej niż cena wylicytowana.

Klasa drewna do sprzedaży ustalana jest dopiero po jego pozyskaniuKlasa drewna do sprzedaży ustalana jest dopiero po jego pozyskaniuFot. D.Jabłoński

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zaskarżona wada obecnego systemu przetargów to rozwiązanie polegające na tym, że licytowana jest cena umownego sortymentu drewna – WC01, a jako efekt licytacji dostarczane jest drewno wymyślonej na ten cel grupy W_Standard, której skład jakościowo – wymiarowy podany jest jedynie jako szacunkowy i który w praktyce nie odpowiada strukturze faktycznie sprzedawanych partii.

Zdaniem PIGPD rozwiązanie takie łamie obowiązujące prawo. Niezależnie od jakichkolwiek ustaleń na poziomie zarządzeń Dyrektora Generalnego, regulaminów czy umów, nadrzędne zasady organizowania przetargów ustalone są w Kodeksie Cywilnym.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą między innymi regulacje art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego, w szczególności zaś art. 701 § 2 w brzmieniu „W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.”

Nie wypełnienie tego warunku – a bez wątpienia nie jest on wypełniony – stanowi prawną podstawę do żądania unieważnienia przetargu. Może tego żądać każdy kupujący, z zachowaniem odpowiednich terminów. Liczne takie wnioski zapewne skutecznie zablokowałyby cały system i to zupełnie zgodnie z prawem – a podstawy by je złożyć, ma dziś każdy odbiorca drewna z LP.

Co ważne – należy wątpić, czy LP są w stanie ww. wadę usunąć, tj. dostarczać drewno w partiach o dokładnie takiej strukturze i ilości, jaką ogłoszą w opisie przetargu. Jeśli nie – to jest to podstawa do żądania zaniechania stosowania tego nienaprawialnego systemu w ogóle.
Decyzją Prezydenta Izby, takie żądanie zostało przez nas oficjalnie sformułowane i przekazane na ręce Dyrektora Generalnego LP, Ministrów Środowiska i Gospodarki, oraz do Kancelarii Premiera. W zależności od ich reakcji, podejmowane będą przez PIGPD dalsze kroki.

PIGPD prowadzi obecnie szereg rozmów i negocjacji, na wielu szczeblach rządowych. Część z nich dotyczy reformy systemu sprzedaży drewna i poprawy bieżącej sytuacji zaopatrzeniowej polskich tartaków, część – sprawy drewna dla energetyki. Według informacji Biura Izby, w tej ostatniej, są poważne szanse na rozwiązanie jej zgodnie z oczekiwaniami przemysłu drzewnego. Uuwagi do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki, które Izba oficjalnie zgłosiła, popierając je właściwą analizą, dotyczące uniemożliwienia spalania drewna wielko – i średniowymiarowego, już zostały przez Ministerstwo Gospodarki zaakceptowane, co nastąpiło na naradzie uzgodnieniowej w dn. 10 grudnia 2010r. Wciąż jednak nie znane są konkretne zapisy rozporządzenia, które je wcielą w życie, za wcześnie jest więc na ogłoszenie sukcesu.

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego poinformowała również, że Dyrektor Generalny LP decyzją nr 8 z dn. 16.02.2011r. ponownie odrzucił wniosek o udostępnienie informacji o przebiegu i wynikach przetargów na zakup drewna, w zakresie uznanym przez Izbę za informację publiczną. Sprawą ponownie zajęli się prawnicy PIGPD i niemal na pewno oprze się ona o sąd.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz