/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Pozyskanie drewna w Puszczy Białowieskiej wciąż na cenzurowanym

Greenpeace Polska

Autor: dja
Źródło: Greenpeace Polska
Data: 2011-02-11


Pomimo drastycznego ograniczenia pozyskania drewna w nadleśnictwach Lasów Państwowych położonych na terenie Puszczy Białowieskiej organizacje ekologiczne apelują o kolejne wstrzymanie wycinki drzew.

Białowieski Park NarodowyBiałowieski Park NarodowyFot. Ralf Lotys Sicherlich, CC

"Apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych przez nas obszarach oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych" - napisali ekolodzy w apelu, który podpisali Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Przemysław Chylarecki z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Robert Cyglicki z Greenpeace Polska i Marta Wiśniewska z WWF Polska oraz profesorowie Wiesław Walankiewicz i Tomasz Wesołowski.

W październiku ubiegłego roku minister środowiska Andrzej Kraszewski zdecydował o ograniczeniu pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. W 2011r. z tego terenu pozyskane ma zostać jedynie 48,5 tys. m3 drewna wobec 83 tys m3 w 2010 i 102 tys. m3 w 2009r. Podejmując  decyzję Minister zapewniał, że te cięcia będą wykonywane poza najcenniejszymi przyrodniczo terenami, a drewno będzie służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności.

Na dowód tych działań Lasy Państwowe przygotowały mapę planowanych miejsc pozyskania drewna, którą ekolodzy podali weryfikacji i zgodnie z informacjami zawartymi w swoim apelu znaleźli na niej co najmniej 40 obszarów, które uznano za przyrodniczo cenne i 111 obszarów z drzewostanami niezbędnymi do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Ekolodzy wskazują również 53 obszary, gdzie wycinka będzie oddziaływała na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy Białowieskiej maleje według ich opinii w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej. Zastrzeżenia protestujących budzą również zaplanowane przez leśników cięcia sanitarne.

***

APEL DO MINISTRA ŚRODOWISKA O NATYCHMIASTOWE WSTRZYMANIE WYCINKI NA CENNYCH TERENACH PRZYRODNICZYCH PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Szanowny Panie Ministrze,

Wielokrotnie zapewniał Pan publicznie, że w 2011r. cięcia drzew w Puszczy Białowieskiej zostaną przesunięte poza tereny najcenniejsze przyrodniczo i będą służyć wyłącznie potrzebom lokalnej społeczności. Na dowód tych działań Lasy Państwowe przedstawiły mapę planowanych miejsc pozyskania drewna, które miały zostać wyznaczone zgodnie z tymi zasadami i miały być dostosowane do potrzeb zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej.

Traktując z całą powagą Pana słowa i deklaracje, w uzgodnieniu z  Pana gabinetem politycznym oraz w oparciu o dane przekazane przez Lasy Państwowe, przeprowadziliśmy weryfikację lokalizacji planowanych cięć. Z naszych analiz wynika, że na terenach planowanych do wycinki w 2011r., znajduje się obecnie co najmniej 40 obszarów (wydzieleń) uznanych za cenne zgodnie z kryteriami, na które się Pan powoływał.

Kolejne 111 obszarów jest na liście potencjalnych konfliktów. Dojdzie do nich w sytuacji gdy planowane zabiegi gospodarcze obejmą drzewostany niezbędne do zachowania ciągłości naturalnych procesów ekologicznych. Do tego należy dodać 53 obszary, na których prowadzona wycinka będzie bezpośrednio oddziaływać na rzadkie gatunki dzięciołów, których liczebność w Puszczy Białowieskiej maleje na skutek prowadzonej tam gospodarki leśnej.

Dużą część planowanych wyrębów mają stanowić tzw. „cięcia sanitarne”, które wbrew Pana poleceniom Lasy Państwowe zamierzają prowadzić również na obszarach, wyłączonych z wszelkich zabiegów gospodarczo-ochronnych. Cięcia sanitarne, podczas których z lasu usuwane są obumierające i martwe drzewa, są jednym z najbardziej szkodliwych przyrodniczo zabiegów. Zgoda na ich kontynuację oznaczałaby aprobatę dla niszczenia Puszczy.

Mając na uwadze potrzebę zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej oraz Pana publiczne zobowiązania, apelujemy o natychmiastowe wstrzymanie wycinki na wskazanych przez nas obszarach (zgodnie z załączoną mapą) oraz wprowadzenie zakazu cięć sanitarnych na obszarach wyłączonych z zabiegów hodowlano-ochronnych.

Z poważaniem,
Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
dr Przemysław Chylarecki, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Robert Cyglicki, Greenpeace Polska
prof. Wiesław Walankiewicz
prof. Tomasz Wesołowski
dr Marta Wiśniewska, WWF Polska


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA