/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Certyfikat PEFC dla RDLP w Radomiu

Autor: dja
Źródło: Lasy Państwowe, PEFC
Data: 2011-01-23


25 stycznia RDLP w Radomiu oficjalnie otrzyma certyfikat PEFC. Radomska dyrekcja jest pierwszą jednostką Lasów Państwowych, która otrzymuje certyfikat stwierdzający, że gospodarka leśna w lasach prze nią zarządzanych jest zgodna z wymaganiami stawianymi przez PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). RDLP w Radomiu posiada również certyfikat FSC.

Fot. PEFC

Logo PEFC i znak handlowy dostarcza informacji, że wskazane drewno i produkty drzewne zawierające surowiec drzewny pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie - zgodnie z założeniami Ministerialnej Konferencji Ochrony Lasów w Europie i nieżalenie certyfikowanych według wymagań schematu PEFC.

PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji zasobów leśnych oraz producentów wyrobów z drewna. Każdy właściciel lasu oraz producent może dobrowolnie uczestniczyć w tym procesie. Certyfikat PEFC jest dowodem pochodzenia drewna w łańcuchu: od lasu poprzez producenta aż do gotowego wyrobu.

Kryteria przyznawania certyfikatu:

  • Kryterium I – Utrzymanie, odpowiednie wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla.
  • Kryterium II – Zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych.
  • Kryterium III – Utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów.
  • Kryterium IV – Zachowanie, ochrona i odpowiednie wzbogacenie leśnej różnorodności biologicznej
  • Kryterium V – Utrzymanie i rozszerzenie ochronnych funkcji lasów zwłaszcza funkcji glebo- i wodochronnych.
  • Kryterium VI – Utrzymanie i rozwój innych społeczno-ekonomicznych funkcji lasów.


PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku, której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne. PEFC

PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

W chwili obecnej PEFC Council obejmuje 35 krajowych systemów certyfikacji leśnej, z których 25 przeszło do tej pory przez rygorystyczny proces oceny z udziałem publicznych konsultacji i niezależnych ekspertów. Certyfikat PEFC posiada ok. 232 milionów hektarów lasów, stanowiących ok. 2/3 powierzchni wszystkich lasów certyfikowanych w różnych systemach, co czyni PEFC największym światowym systemem certyfikacji leśnej. Lasy certyfikowane w systemem PEFC stanowią ok. 2/3 wszystkich certyfikowanych  Pozostałe systemy krajowe znajdują się na różnych etapach rozwoju i uznawania przez PEFC.

Polski System Certyfikacji Leśnej PEFC
W Polsce prace nad stworzeniem krajowych struktur, jeszcze w ramach Paneuropejskiego Systemu Certyfikacji Leśnej, podjęto w 2003r. W skład polskiej grupy inicjatywnej wchodziło 35 podmiotów oraz organizacji działających w obszarze leśnictwa i przemysłu drzewnego. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska. Od listopada 2003 roku Rada PEFC Polska, która działa w ramach struktur Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) stała się członkiem PEFC Council. W marcu 2008 roku polskie krajowe standardy PEFC zostały uznane na forum międzynarodowym, a oficjalna ich akredytacja nastąpiła w październiku 2008r. w Canberrze w Australii, podczas Walnego Zgromadzenia Międzynarodowej Rady PEFC.

Na mocy umowy między SITLiD i Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), podpisanej w dniu 16 września 2009, nastąpiła zmiana afiliacji Rady PEFC Polska. Konsekwencją tej umowy było przeniesienie członkostwa w PEFC Council z SITLiD do IBL, co zostało zatwierdzone decyzją Walnego Zgromadzenia PEFC Council w Paryżu, w dniu 13 listopada 2009 roku.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz