/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Paged wyemitował II serię obligacji

Paged

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2010-12-21


Paged S.A. wyemitował obligacje spółki zabezpieczonych na okaziciela II (drugiej) serii o łącznej wartości 60 mln zł.

Zarząd spółki zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na następujące cele:
- restrukturyzację istniejącego zadłużenia,
- sfinansowanie nabycia od Skarbu Państwa pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% ogólnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz realizację zobowiązań finansowych, wynikających z umowy sprzedaży przedmiotowych akcji.

Sposób alokacji pozyskanych środków pomiędzy powyższe cele, uzależniony będzie od możliwości pozyskania finansowania na realizację poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Przewiduje się, iż w przypadku występowania okresowych nadwyżek płynności, do czasu realizacji projektów inwestycyjnych, spółka będzie alokowała pozyskane środki pieniężne w krótkoterminowe papiery wartościowe w celu zapewnienia minimalnego zwrotu na poziomie kosztu pozyskanego kapitału.

Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi w postaci:
1) zastawu rejestrowego na akcjach "Paged-Sklejka" S.A. z siedzibą w Morągu, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł,

2) przyszłego zastawu rejestrowego na akcjach spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. z siedzibą w Piszu, stanowiących 85% kapitału zakładowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 90 mln zł.

3) hipoteki ustanowionej przez "Paged Property Sp. z o.o." Spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie o sumie najwyższej 45 mln zł

Data wykupu obligacji ustalona została na 31 marca 2014 roku.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA