/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

OIGPM zaprasza na spotkanie dotyczące Branżowego Programu Promocji

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Autor: Marek Adamowicz
Źródło: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
Data: 2010-12-14


17 grudnia w siedzibie Fabryki Mebli Gawin w Królewskiej Woli k. Międzyborza, odbędzie się spotkanie organizowane przez OIGPM dotyczące przygotowania i opracowania Branżowego Programu Promocji.

Fot. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli od dłuższego już czasu podejmuje wiele działań mających na celu połączenie promocji polskiej gospodarki z promocją polskich mebli. Polskie meblarstwo posiada bardzo wysoką pozycję nie tylko w krajowej gospodarce ale również w gospodarce światowej. Jesteśmy czwartym na świcie eksporterem mebli. Wyprzedzają nas jedynie Chińczycy, Włosi i Niemcy.

Bardzo słabą stroną tej ważnej grupy towarowej jest jednak brak ustabilizowanych, rozpoznawalnych marek, których istnienie ułatwia w dużym stopniu zdobywanie nowych rynków. „Polskość” wytwarzanych w kraju marek mebli będzie skuteczniej promowana jeśli takie działania połączone zostaną z promocją polskiej gospodarki oraz promocją Polski. Jest to swoiste sprzężenie zwrotne. Chętniej kupuje się towary z kraju znanego i szanowanego, a wysokiej jakości produkty umacniają międzynarodowy autorytet Państwa, z którego pochodzą.

Naszym pragnieniem jest więc doprowadzić do połączenia działań promocyjnych na Centralnym Szczeblu Administracji Państwowej z interesami promocji branży meblarskiej. Przykłady zagraniczne wskazują, że partnerstwo państwowo – prywatne w procesie promocji zwiększa skuteczność podejmowanych działań oraz umożliwia połączenie wysiłków i środków przeznaczonych na promocję.

Taką możliwość stwarza nam przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt systemowy w ramach priorytetu 6 działania 5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Po raz pierwszy przemysł meblarski ma szansę otrzymać znaczące wsparcie rządowe na promocję na rynkach międzynarodowych (szacujemy, że może to być od kilku do kilkunastu milionów złotych dofinansowania, w zdecydowanej części będzie to dofinansowanie przeznaczone dla firm).

Jak nam wiadomo dotychczasowy sukces polskich mebli na świecie jest w zasadzie wyłączną zasługą przedsiębiorców. Przemysł meblarski jest w grupie branż o znaczącej innowacyjności i potencjale proeksportowym, o utrwalonej pozycji wśród największych eksporterów mebli na świecie.

Połączenie pieniędzy publicznych i prywatnych w zakresie promowania polskiej gospodarki jest zarówno uzasadnione ekonomicznie jak i bardzo oczekiwane.

Na konferencji poświęconej Działaniu 6.5 POIG, która odbyła się w dniu 15 września 2010 roku w Warszawie, Wicepremier Waldemar Pawlak potwierdził, że wspomniane wyżej Działanie 6.5 ma na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki między innymi poprzez poprawę jej wizerunku wśród międzynarodowych partnerów gospodarczych. Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił też, że Ministerstwo Gospodarki liczy na wsparcie w procesie promocji między innymi izb gospodarczych oraz przedsiębiorców. Ministerstwo Gospodarki w dniu 15 września przyjęło również dokument potwierdzający wybór 15 branż, które zostaną objęte wsparciem w związku realizacją „branżowych programów promocji” w ramach poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 POIG. Wśród wybranych 15 branż, które zostaną objęte wsparciem znalazła się na pierwszym miejscu branża meblarska.

W wywiadzie z sierpnia 2010 roku do Biuletynu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz Miesięcznika Meblarstwo Wiceminister Gospodarki Rafał Baniak powiedział między innymi: „pomoc Ministerstwa Gospodarki będzie mieć dwojaki charakter: po pierwsze, część środków finansowych przeznaczymy na dofinansowanie udziału przedsiębiorców z danej branży w różnego rodzaju targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, konferencjach, seminariach, pokazach. W latach 2010-2015 będzie to łącznie około 150 mln zł. Drugi rodzaj wsparcia, łącznie około 64 mln zł, przeznaczony zostanie na promocję około 15 branż bądź grup produktowych”.

„Chcemy także stworzyć portal, który dostarczy informacji o Polsce i możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych. Połączymy obecnie funkcjonujące www.eksporter.gov.pl oraz www.trade.gov.pl i stworzymy nowy portal, który będzie informował o usługach dotyczących promocji eksportu i nawiązywania kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi. Portal umożliwi również wymianę informacji między producentami, dystrybutorami i odbiorcami produktów i usług, a także ułatwi inwestorom zagranicznym zawieranie kontraktów”.

Ideą wspomnianych wyżej projektów promocyjnych jest właśnie wykreowanie polskich specjalności eksportowych.

W świetle informacji zebranych w ramach współpracy OIGPM z Ministerstwem Gospodarki Izba ocenia, program jako bardzo ciekawy i tę ideę popiera od dłuższego czasu. Obecnie jest czas aby przygotowywać dokumentację konkursową. Bardzo istotną sprawą jest więc wcześniejsze przygotowanie wspólnego stanowiska branży, jeszcze przed ogłoszeniem konkursu na projekty objęte dofinansowaniem.

To powinno być wielkie, wspólne przedsięwzięcie służące Polsce, polskiej gospodarce i polskiemu przemysłowi meblarskiemu.

W najbliższych tygodniach możemy oczekiwać ogłoszenia o konkursie.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie dyskusyjne dotyczące wspomnianych wyżej kwestii. Spotkanie to odbędzie się w dniu 17 grudnia 2010 roku o godzinie 12:00 w siedzibie firmy MEBLE GAWIN – Królewska Wola 17 A, 56-513 Międzybórz.

Na spotkaniu obecny będzie także Dyrektor Projektu MEBLE POLSKA 2011 Pan Józef Szyszka z MTP z Poznania. Podczas spotkania poza zagadnieniami dotyczącymi promocji polskiej gospodarki z udziałem polskich mebli będzie również dyskusja na temat założeń dotyczących projektu MEBLE POLSKA 2011 jako jednego z projektów promocyjnych polskiego meblarstwa.

Przewidujemy, że spotkanie potrwa od 3 do 4 godzin. Planowany zakończenie spotkania o godzinie 16:00.
 
 
 
PLAN SPOTKANIA W DNIU 17 GRUDNIA 2010
SIEDZIBA FIRMY GAWIN


Rejestracja gości; 11:30-12:00

Działania promocyjne adresowane do polskich producentów mebli; 12:00-13:00

    * organizowanie polskich ekspozycji w trakcie najważniejszych targów meblowych między innymi w takich ośrodkach jak: Mediolan, Kolonia, Paryż, Walencja, Birmingham, High Point, Shenzhen.
    * Koncentracja działań na grupach zakupowych i handlowych oraz mediach – organizacja misji wyjazdowych i przyjazdowych - promocja polskiego przemysłu oraz kultury polskiej.
    * Organizacja ogólnoświatowej konferencji na temat przyszłości meblarstwa w Europie i na świecie.
    * Przygotowanie i opublikowanie serii materiałów promocyjnych w znanych i uznanych czasopismach branżowych w wybranych krajach europejskich.
    * Przygotowanie badań i analiz na temat potencjału popytowego krajów docelowych wraz z analizą kanałów dystrybucji na wybranych rynkach, a następnie udostępnienie wyników badań producentom.
    * Przygotowanie analiz otwartości wybranych rynków zagranicznych (głównie z krajów Europy Wschodniej) na inwestycje w dziedzinie meblarstwa oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach docelowych i udostępnienie tych informacji polskim producentom mebli.
    * Wpisanie przemysłu meblarskiego jako preferowanego odbiorcy dotacji z Funduszy Unijnych zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych.
    * Promowanie polskiego wzornictwa i projektantów.
    * Publikacje za granicą na temat polskich mebli przede wszystkim ze zwróceniem uwagi na bardzo wysoką ich jakość.
    * Podczas wyjazdów wyższej rangi delegacji państwowych (prezydent, premier) powinni uczestniczyć przedstawiciele znanych firm meblarskich (o znanych w Polsce markach).

Przerwa kawowa; 13:00-13:15

Działania promocyjne adresowane do odbiorców mebli; 13:15-14:00

    * Przygotowanie kampanii w mediach typu „life style” i „bussines” (prasa, TV, oraz Internet) na temat polskich mebli, w tym również uwzględnienie udziału dziennikarzy w misjach przyjazdowych.
    * Przygotowanie publikacji o charakterze bezpośredniej oferty handlowej, zawierającej silne elementy promocyjne kraju. Podstawowym nośnikiem takiej publikacji powinien być Internet, ale w miarę zapotrzebowania i w dostosowaniu do specyfik rynków lokalnych należy też rozważyć celowość wydawania wersji drukowanej materiałów promocyjnych.

Działania adresowane do instytucji rządowych promujących Polskę; 14:00-14:30

(Ambasady, Urzędy, Instytuty i Agencje Rządowe) – materiały filmowe i drukowane na temat polskiego meblarstwa oraz Polski jako kraju o rozwiniętym przetwórstwie przemysłowym – dystrybuowane przez Internet lub pocztę.

Przerwa kawowa; 14:30-14:45

Prezentacja założeń projektu MEBLE POLSKA 2011; 14:45-15:30

    * Kontraktacja B2B – nowa strefa kontaktów.
    * Nowy sposób prezentowania oferty – sprzedajemy meble, nie wygląd stoiska.
    * Nowy sposób lokalizacji wystawy

Dyskusja i zakończenie; 15:30-16:00 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz