/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Kronospan Szczecinek zmienia strategię

Drewno.pl

Autor: oprac. dja
Źródło: Drewno.pl
Data: 2010-11-30


Protesty mieszkańców Szczecinka zaczynają przynosić efekty. Nagłośniona przez media kwestia protestów lokalnej społeczności spowodowała, że Kronospan deklaruje przeprowadzenie inwestycji mających ograniczyć emisję pyłów i odorów.

Po kilkunastomiesięcznej kampanii Stowrzyszenia SIS Terra prowadzonej przeciw zanieczyszczaniu środowiska przez Kronospan Szczecinek, kolej przyszła na rozprawy sądowe.

9 listopada rozpoczął się przed sądem proces wytoczony spółce przez siedmioro mieszkańców Szczecinka. Z własnej woli zgłosiło się ponad 1200 osób, które chcą zeznawać w charakterze świadków i poprzeć pozew. Mieszkańcy miasta nie chcą znosić dłużej fetoru, pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanycho przez fabrykę płyt wiórowych.

Pozew został złożony już w marcu b.r., jednak ze względu na wniosek Kronospanu o wyłączenie szczecineckich sędziów  lub przeniesienie procesu do innego miasta sprawa ruszyła dopiero teraz. 

Mieszkańcy Szczecinka powołują się w swoim pozwie na postanowienia kodeksu cywilnego, które mówi, że właściciel nieruchomości ma powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę.

Przedstawiciele Kronospanu nie zgadzają się z takim stawieniem sprawy twierdząc, że zakład działa na terenie przeznaczonym pod działalność gospodarczą i nie przekracza przeciętnej miary. Działalność przemysłowa Kronospan nie ma decydującego wpływu na jakość powietrza w Szczecinku - utrzymuje konsekwentnie zarząd spółki.

Pełnomocnicy stron prowadzą równocześnie rozmowy odnośnie ewentualnego ugodowego zakończenia sporu, jednak informacje na ich temat są sprzeczne i mało konkretne.

Wydaje się jednak, że Kronospan ma dość negatywnej kampanii. Wiosną rozpoczął kontrofensywę. Wydaje swój biuletyn informacyjny, w którym wskazuje na korzyści jakie miastu daje obecność fabryki i odpiera zarzuty dotyczące zanieczyszczania środowiska. Zorganizowano również wiec poparcia dla firmy.

W bieżącym roku spółka przeprowadziła m.in. moderniację układu kontroli pH dla linii oczyszczania gazów z prasy MDF oraz zleciła wykonanie szeregu badań i ekspertyz, dotyczących wpływu zakładu na jakość powietrza w Szczecinku.

25 października przed rozpoczęciem procesu, burmistrz miasta i przedstawiciele zarządu Kronospanu Joanna Jodłowska i Krzysztof Aleksandrowicz, podpisali też porozumienie, w którym spółka zobowiązuje się do przeprowadzenia inwestycji mających na celu zmniejszenie uciążliwości fabryki dla okolicznych mieszkańców.

Porozumienie przewiduje:
1) Ze strony Kronospanu
- włączenie niskich emitorów z wentylacji prasy głównej dla linii MDF I i II do komory suszarni linii MDF II, a w rezultacie częściowe dopalenie substancji zapachowych w gorącej komorze mieszania suszarni (dotyczy substancji organicznych) oraz częściową adsorpcje przez suszone włókno drzewne. Włączenie niskich emitorów skutkować także będzie zmniejszeniem zużycia paiiwa gazowego do ogrzania komory mieszania suszarni MDF II dzięki wykorzystaniu energii cieplnej zawartej w transportowanym powietrzu oraz
- zmianę wysokości źródeł emisji z 20 do conajmniej 50 metrów poprzez wykorzystanie emitorów suszarni MDF II w miejsce obecnie eksploatowanych niskich emitorów,
- zmniejszenie emisji pyłu poprzez skierowanie pyłów z 2 cyklonów odpylania prasy Kalander do silosa z granulatem.
Powyższe działania podjęte będą przez Kronospan niezwłocznie oraz zakończone będą w najszybszym możliwie terminie, ale nie później niż do 31 maja 2011 roku.
Spółka zobowiązała się również, że podda się przeglądowi ekologicznemu, polegającemu w szczególności na:
a) ocenie oddziaływania instalacji na obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej znajdujące się w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania zakładu,
b) poddaniu badaniom przez niezależne, akredytowane laboratorium w obecności obserwatorów ze strony Urzędu Miasta Szczecinek i Urzędu Marszałkowskiego instalacji mogących być choćby potencjalnie źródłem emisji benzo-a-pirenu,
c) poddaniu badaniom przez niezależne, akredytowane laboratorium w obecności obserwatorów ze strony Urzędu Miasta Szczecinek i Urzędu Marszałkowskiego instalacji mogących być choćby potencjalnie źródłem emisji pyłu PM-10 oraz formaldehydu,
d) poddaniu badaniom przez niezależne, akredytowane laboratorium w obecności obserwatorów ze strony Urzędu Miasta Szczecinek i Urzędu Marszałkowskiego gospodarki wodno-ściekowej przede wszystkim w zakresie wylotów wód opadowych z terenów Kronospanu. W razie uznania przez ekspertów za zasadne, zostaną przeprowadzone również badania wód głębinowych.

Po za tym Kronospan zawrze z PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku umowy na odbiór do miejskiej oczyszczalni ścieków, najpóźniej od 01 stycznia 2011r. ścieków z obu zlokalizowanych na terenie Kronospan (tj. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. i Kronospan Chemical Szczecinek Sp. z o.o.) stacji uzdatniania wody, a tym samym zaniecha odprowadzania tych ścieków do rowu melioracji szczegółowej uchodzącego do jeziora Trzesiecko. Miasto dołoży ze swojej strony starań aby warunki odbioru ścieków przez PWiK, były porównywalne z warunkami proponowanymi innym kontrahentom.

Spółka zobowiązała się również do:
- współpracy z Miastem Szczecinek przy opracowywaniu koncepcji, a następnie projektu dotyczącego zmiany kierunku odprowadzania ścieków deszczowych poprzez budowę nowego kolektora deszczowego na terenie miasta Szczecinek uchodzącego do jeziora Wielimie, Kronospan będzie partycypował w kosztach wykonania koncepcji i projektu i nie wyklucza wsparcia finansowego przy samej realizacji inwestycji.
- całkowitego zlikwidowania w najszybszym możliwym terminie hałdy odpadów drzewnych położonej przy ulicy Waryńskiego poprzez jej wywiezienie poza teren miasta Szczecinek, a następnie, jeśli badania wskażą na taką konieczność, zrekultywuje grunt znajdujący się obecnie pod wspomnianą hałdą.

2. Miasto Szczecinek zobowiązało się:
- nie utrudniać rozwoju Kronospanu, przy okazji rozstrzygania postępowań administracyjnych w sprawach realizacji projektów dotyczących nowych i modernizacji istniejących instalacji, poprzez rzetelne przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zachowywanie terminów wynikających z tych przepisów.

Miasto Szczecinek zadeklarowało również poparcie dążenie Kronospanu do wybudowania alternatywnych źródeł energetycznych wykorzystujących biomasę drzewną, które będą obniżać zużycie m.in. gazu ziemnego. Warunkiem wspierania tych inwestycji przez Miasto będzie realizowanie ich przez Kronospan zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zakresu ochrony środowiska i jednoznaczne wykazanie w raporcie oddziaływania na środowisko, iż wspomniane inwestycje poprawią stan środowiska w powiecie szczecineckim.

Sceptycznie do porozumienia zawartego porozumienia podchodzi Stowarzyszenie SIS Terra, zdaniem którego porozumienie nie rodzi żadnych skutków prawnych i jest chwytem medialnym, na którym skorzysta Kronospan i kampania wyborcza burmistrza. W swoim piśmie organizacja wskazuje na wady niektórych z zaproponowanych rozwiązań oraz wskazuje, że burmistrz w imieniu miasta zobowiązuje się do poparcia inwestycji, przeciw której podpisała się 1/4 mieszkańców Szczecinka.

Przeczytaj również:
Porozumienie zawarte przez Kronospan z burmistrzem Szczecinka >>>
Opinia Stowarzyszenia SIS Terra dotyczaca porozumienia >>>


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA