/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD wystąpiła o udostępnienie informacji dotyczących wyników przetargów na drewno

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-11-28


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wystąpiła w trybie udzielenia informacji publicznej, o ujawnienie danych dotyczących wyników przetargów na surowiec drzewny organizowanych prze Lasy Państwowe. Brak jest jakiejkolwiek informacji na temat cen i kierunków sprzedaży drewna 55% masy jaką LP przeznaczyły do sprzedaży w I połowie 2011r. w trybie przetargów ograniczonych.

Minimalne i maksymalne ceny surowca tartacznego sosnowego WCO1 na zakończonych  aukcjach systemowychMinimalne i maksymalne ceny surowca tartacznego sosnowego WCO1 na zakończonych aukcjach systemowychFot. Drewno.pl

Trwające obecnie tzw. aukcje systemowe wskazują na drastyczny wzrost cen drewna iglastego (przykład aktualnych max i min cen drewna tartacznego sosnowego uzyskanego z Monitora e-drewno zamieszczamy jako załącznik do artykułu). PIGPD zapowiada złożenie wkrótce kolejnego wniosku dotyczącego poziomu, ograniczeń i bieżących zmian podaży drewna w jednostkach LP. Jest to związane m.in. z pojawiającymi się informacjami, że część nadleśnictw postanowiła wstrzymać pozyskanie w roku bieżącym i przesunąć masy do sprzedaży w roku przyszłym.

 

Komunikat  nr 10/2010
z dn.26.11.2010r.

Szanowni Państwo,
Członkowie PIGPD


W związku z patologiczną sytuacją obserwowaną na obecnych przetargach na I półrocze 2011r., organizowanych przez LP jako „systemowe przetargi e-drewno”, gdzie dochodzi do kompletnie nieuzasadnionych ekonomicznie wzrostów cen drewna informujemy, że PIGPD wystąpiła z formalnym wnioskiem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o ujawnienie wyników tych przetargów. Wniosek jest przygotowany przez prawników, a żądane dane są uznane za informację publiczną, której udzielenia LP odmówić nie mogą. W szczególności domagamy się ujawnienia list i danych firm, wygrywających poszczególne przetargi.

Zaznaczamy, że żadna z żądanych informacji nie narusza tajemnicy przedsiębiorstw ani przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa również terminy, w jakich mamy prawo oczekiwać przekazania ww. danych:

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Omawiane WEZWANIE załączamy do Państwa wiadomości.
Ponadto informujemy, że w opracowaniu jest kolejny wniosek, dotyczący poziomu, ograniczeń i bieżących zmian podaży drewna w jednostkach LP.

Biuro PIGPD
Poznań, dn. 18.11.2010r.

Szanowny Pan
Marian Pigan
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362   Warszawa

Wezwanie

Na podstawie art. 1, art. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz mając na uwadze treść art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o udostępnienie wnioskodawcy informacji publicznej o następującym zakresie:

I. Pełnych danych przedsiębiorców wygrywających przetargi - odrębnie do dnia otrzymania niniejszego pisma, oraz odrębnie wszystkich przetargów zakończonych do daty 08.12.2010r. - na zakup drewna w jednostkach LP w I półroczu 2011r., prowadzonych przez internet jako otwarte przetargi tzw.” systemowe aukcje w aplikacji e-drewno”.

Informacja powinna obejmować:
1.nazwę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nazwę nadleśnictwa, nr aukcji,
2.gatunek i sortyment drewna będącego przedmiotem sprzedaży;
3.ilość drewna wystawioną do sprzedaży i sprzedaną w danym przetargu;
4.listę podmiotów wygrywających przetarg, zawierającą dane umożliwiające identyfikacje przedsiębiorcy.

Wnosimy, aby dane te były podzielone na pakiety dotyczące wszystkich nadleśnictw w obrębie każdej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a w tym – na pakiety dotyczące tego samego gatunku i sortymentu drewna.

Wzywamy też do wskazania, w odniesieniu do łącznie wszystkich nadleśnictw w obrębie każdej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, uzyskanych średnich cen sprzedaży w ujęciu średniej ważonej, podanie rozpiętości cen od najwyższej do najniższej wygrywającej, dotyczących wszystkich grup handlowo gatunkowych drewna oraz łącznej ilości drewna tych grup wystawionej do sprzedaży i sprzedanej.

II. Pełnych danych przedsiębiorców wygrywających przetargi na zakup drewna w jednostkach LP w I półroczu 2011r., prowadzonych przez internet jako przetargi ograniczone.

Informacja powinna obejmować:
1. Nazwę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nazwę nadleśnictwa, nr aukcji,
2. Gatunek i sortyment drewna będącego przedmiotem sprzedaży;
3. Ilość drewna wystawioną do sprzedaży i sprzedaną w danym przetargu;
4. Listę podmiotów wygrywających przetarg, zawierającą dane umożliwiające identyfikacje przedsiębiorcy.
5. Uzyskanej ceny sprzedaży, jako średniej ważonej oraz rozpiętości cen wygrywających, od najwyższej do najniższej

Wnosimy, aby dane te były podzielone na pakiety dotyczące wszystkich nadleśnictw w obrębie każdej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, a w tym – na pakiety dotyczące tego samego gatunku i sortymentu drewna.

Wzywamy też do wskazania, w odniesieniu do łącznie wszystkich nadleśnictw w obrębie każdej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, uzyskanych średnich cen sprzedaży w ujęciu średniej ważonej, oraz podanie rozpiętości cen od najwyższej do najniższej wygrywającej, dotyczących wszystkich grup handlowo gatunkowych drewna.

III. Pełnych danych przedsiębiorców, którzy uzyskali zmianę warunków zakupu drewna w drodze negocjacji prowadzonych na podstawie §17 p. 5 „Regulaminu systemowej aukcji internetowej w aplikacji e-drewno oraz aukcji internetowej w aplikacji e-drewno na 2011r.”, oraz na podstawie „Regulaminu internetowych przetargów ograniczonych w portalu leśno – drzewnym na 2011r.” stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych  z dn. 7 października 2010r. znak OM-906-1-314/10.

Informacja powinna zawierać:
1. Nazwę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, nazwę nadleśnictwa prowadzącego negocjacje,
2. Całkowitą ilość drewna w objętą negocjacjami, w podziale na grupy handlowe,
3. Zmiany wymagań w zakresie jakości i wymiarów ustalone w wyniku negocjacji dla poszczególnych partii drewna w podziale na grupy handlowe z podaniem ilości drewna w każdej z tych partii,
4. Cenę ustaloną dla poszczególnych partii drewna, o których mowa w punkcie poprzednim,
5. Listę podmiotów które w drodze negocjacji uzyskały zmianę warunków zakupu drewna, pierwotnie ustalonych drogą przetargu, zawierającą dane umożliwiające ich identyfikację.

Dane wymienione w punktach I-III w części dotyczą faktów, zaś w części zostały wytworzone przez podmiot wykonujący funkcje publiczne i dotyczą gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Mając na uwadze treść art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ujawnienie danych nabywcy majątku Skarbu Państwa nie stanowi naruszenia tajemnicy tego przedsiębiorstwa, wnioskodawca nie domaga się bowiem ujawnienia warunków handlowych.

Wnosimy, aby dane zostały przekazane w postaci elektronicznej, pozwalającej na ich dalsze opracowywanie.

(-) Sławomir Wrochna

Prezydent
Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego


Do wiadomości:

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brawo !!!! / do tekstu powyżej/

Mam pytanie do kogoś kompetentnego, dlaczego cały świat musi widzieć po ile w Polsce kupujemy drewno ? Chodzi mi o to , że każdy kto otworzy stronkę e-drewno wszystko widzi bez logowania.
I drugie pytanie, czy na moje pisemne żądanie mogę być widoczny , a nie tylko jako oferta nr ....?

paleciarz [4]Odpowiedz na ten komentarz2010-11-29 16:24:19

Zgłoś nadużycie

W porządku... a ja jako klient chciałbym dowiedzieć się... [2]

Jako klient chciałbym dowiedzieć się od PIGPD jakie są średnie ceny wyrobów z drewna, marże narzucane przez przedsiębiorców w rozbiciu na powiaty, wydajność produkcji w rozbiciu a wielkość zatrudnienia!

Wujek [387]Odpowiedz na ten komentarz2010-12-01 22:26:15

Zgłoś nadużycie

Witamy

Następnego zatroskanego o losy drzewiarzy leśnika .......

ciotka [1]Odpowiedz na ten komentarz2010-12-01 23:18:50

Zgłoś nadużycie

Gajowy!

Izba nie zbiera takich danych, ale zadzwoń do jakiego chcesz tartaku, to podadzą Ci ceny. Marże wynikają z kosztów produkcji i ceny rynkowej wyrobu i nie podlegają podziałom na powiaty. Fraza "wydajność produkcji w rozbiciu a wielkość zatrudnienia!" jest nie po Polsku i nie mogę się do tego ustosunkować inaczej, jak radząc Ci mniej udzielać się na forum o tematach dla CIebie obcych. Lub próbuj po trzeźwemu.

Wojtek [5]Odpowiedz na ten komentarz2010-12-03 18:30:44

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA