/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Komunikat nr 2 o przygotowaniach do protestu - zmiana terminu manifestacji

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-11-11


Komitet Protestacyjny organizujący manifestację branży drzewnej w Warszawie poinformował o zmianie terminu planowanej akcji. Po konsultacjach z potencjalnymi uczestnikami manifestacji podjęto decyzję o jej przełożeniu do czasu zakończenia przetargów otwartych na surowiec drzewny. Poniżej przedstawiamy Komunikat nr 2 Komitetu Protestacyjnego zawierający szczegółowe informacje dotyczące przyczyn zaistniałej sytuacji.

Fot. Drewno.pl

KOMUNIKAT NR 2 O PRZYGOTOWANIACH DO PROTESTU
 
Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy i pracownicy przemysłu drzewnego


Informujemy Państwo, że w dn. 08. 11.2010 przedstawiciele Izby i Komitetu Protestacyjnego pojechali do Warszawy na zaproszenie Ministra Środowiska Andrzeja Kraszewskiego. Jak okazało się na miejscu – Pan Minister jednak „nie znalazł czasu”, aby się z nami spotkać. Reprezentował go Wiceminister Janusz Zaleski, któremu towarzyszyli dyrektor generalny LP Marian Pigan i jego zastępca – Tomasz Wójcik. Rozmowy w tym składzie, podobne do wiele wcześniejszych, niewiele dały. Jedyna deklaracja przedstawicieli LP dotyczyła sprawdzenia możliwości zwiększenia jeszcze w br. pozyskania drewna, aby uzupełnić obecne braki. Odmówiono wykonania nawet tak prostej operacji, jak umożliwienie zakupów jeszcze w tym roku z puli zakontraktowanej na 2011r. Zanegowano też możliwość zmian w samych zasadach sprzedaży, aby sytuacja tegoroczna nie powtórzyła się w następnym roku. Wszystkie takie zmiany mają nastąpić dopiero, gdy dojdzie do wprowadzenia do ustawy o lasach zapisów ustających zasady sprzedaży drewna, a z tym z kolei - zdaniem strony ministerialnej - trzeba czekać do wyjaśnienia sprawy włączenia LP do strefy finansów publicznych.

Spotkanie to potwierdza, że po stronie władz LP i Ministerstwa Środowiska nie ma obecnie woli podjęcia żadnych zdecydowanych działań, aby poprawić i ustabilizować zaopatrzenie w drewno polskich przedsiębiorstw.

Na ręce wiceministra J. Zaleskiego nasza delegacja przekazała pismo do Ministra Środowiska, zawierające wnioski, jakie trzy dni wcześniej przegłosowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIGPD. Pismo te załączamy.
Równocześnie podjęte są kroki, aby rozmowy z rządem kontynuować na wyższym i bardziej decyzyjnym szczeblu.

Po spotkaniu Komitet Protestacyjny zapoznał się z przygotowaniami do protestu. Zgłosiło się już kilkaset osób, lecz wciąż nie jest to liczba odpowiadająca oczekiwaniom. Liczne firmy prosiły za to o przełożenie daty tego zdarzenia na moment po całkowitym zakończeniu procedury przetargów otwartych i wyjaśnienia sytuacji w zakresie zaopatrzenia w drewno i jego cen w 2011r.  W związku z tym Komitet po konsultacjach podjął decyzję o przesunięciu daty protestu na inną – po dniu 06 grudnia i po możliwych negocjacjach z rządem – o ile do n ich dojdzie.

Zgodnie z powyższym, niniejszym przekazujemy Państwu, że data manifestacji przemysłu drzewnego, przewidzianej na dzień 16 listopada, zostaje przesunięta na termin późniejszy, po zakończeniu cyklu przetargów otwartych na zakup drewna.

O kolejnej dacie i formie protestu, jak również o wszelkich bieżących zdarzeniach, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dziękując za Waszą stałą gotowość do działania,
Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego
Sławomir Wrochna*****
Pismo do Ministra Środowiska

POLSKA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
IG-124/11/2010                                                                     
Poznań, dn. 08.11.2010r.

Pan     
Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska


Szanowny Panie Ministrze,

Dziękując za możliwość spotkania z Panem, wyrażamy nadzieję, że pomoże ono Panu Ministrowi, jako organowi nadzorującego PGL Lasy Państwowe, w podjęciu decyzji, które pozwolą zakończyć obecną eskalację konfliktu wokół narzuconych przemysłowi drzewnemu form sprzedaży drewna.

W tej chwili sprawą najpilniejszą jest wprowadzenie przynajmniej doraźnych rozwiązań pozwalających na ustabilizowanie sytuacji zaopatrzeniowej przemysłu drzewnego w 2011r.. Takie oczekiwania jasno sformułowali nasi Członkowie podczas zakończonego zaledwie trzy dni temu naszego Walnego Zgromadzenia. Przekazane przez nich informacje pokazują, iż niewiele jest w Polsce przedsiębiorstw, którym udało się na etapie ostatnich przetargów ograniczonych wykorzystać szanse kupienia  drewna w ilości odpowiadającej maksymalnej możliwej wielkości – a wynosi ona tylko 27,5% ilości kupionej rok wcześniej. Oferty zakupu znacznej części firm zostały zredukowane od kilku do kilkudziesięciu procent – niekiedy nawet więcej niż o połowę. Obecny system sprzedaży jeszcze raz więc pokazał, iż jest to w istocie nieprzewidywalna loteria. W żadnej mierze nie jest to biznesowe rozwiązanie wspomagające rozwój polskiego przemysłu – ono mu tylko kolosalnie szkodzi. Ta sytuacja nie może tak dalej trwać i to przekonanie stoi u podstaw naszej decyzji o zorganizowaniu protestacyjnej manifestacji w Warszawie, w dn. 16 listopada.

Liczymy jednak wciąż, że tak drastyczna forma nie będzie potrzebna, jeśli tylko, przy pomocy Pana Ministra, uda się osiągnąć kompromisowe porozumienie co do chwilowych form sprzedaży drewna w 2011r. i trybu konkretnych działań, aby je trwale zreformować.

Realizując wytyczne, jakie w postaci uchwał podjęło w tej sprawie nasze Walne Zgromadzenie, wskazujemy dalej główne punkty możliwych ustaleń:

1. Organizacja dodatkowego przetargu ograniczonego na dostawy drewna w I połowie 2011r. w oparciu o 20% puli drewna przeznaczonego do sprzedaży w tej formie na II połowę 2011r.

2. Umożliwienie przedsiębiorstwom zakupu jeszcze w 2010r. części drewna z puli kupionej na I połowę 2011r.

3. Ustalenie proporcji pomiędzy pulą drewna przeznaczonego w II połowie 2011r. do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego i otwartego w proporcji 75%/25%.

4. Ustalenie, że podstawą wyliczania wielkości oferty zakupu drewna możliwej do złożenia w trybie przetargu ograniczonego na II półrocze 2011r. jest średnia wielkość zakupów przedsiębiorstwa w okresie lat 2006-2008.

5. Ustalenie jednolitego wzoru umów obowiązujących we wszystkich jednostkach LP, w odniesieniu do wszystkich odbiorców bez wyjątku, zwłaszcza w zakresie warunków klasyfikacji, pomiaru i wyceny drewna.

Ponadto podjąć należy pilne kroki, aby zasady sprzedaży drewna, poczynając od 2012r., ustalane były na bazie zapisów ustawowych, w trybie porozumień pomiędzy Ministerstwami Gospodarki i Środowiska, zapewniając przedsiębiorstwom możliwość podpisania umów na dostawy drewna na okres co najmniej 3 lat. Za niezbędne i leżące w interesie polskiej gospodarki uważamy również prowadzenie takiej gospodarki polskim drewnem, aby zaopatrzenie każdej z branż przemysłu było zagwarantowane na poziomie koniecznym dla jej stabilnego rozwoju, oraz aby surowiec drzewny stanowił przedmiot eksportu lub wtórnego obrotu wyłączne w zakresie nadwyżek nie zagospodarowanych przez zlokalizowany w kraju przemysł.

Oczekujemy więc, że dzięki pomocy Pana Ministra ustalony zostanie konkretny harmonogram prac, które szybko doprowadzą do stosownych zmian ustawowych, oraz że w toku ich ustalania będą brali udział umocowani przedstawiciele organizacji reprezentujących przemysł drzewny.  

Liczymy na poparcie tych postulatów i pomoc Pana Ministra.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna

Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego
Przemysłu Drzewnego
Prezydent PIGPD


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

skarga na monopol do Brukseli

Wobec wyczerpania w kraju możliwości zostaje skarga na monopol iRząd/brak reakcji/ do UE -do Brujseli i to powinna zrobic Izba PIGPD

delta [8]Odpowiedz na ten komentarz2010-11-11 08:29:06

Zgłoś nadużycie

Monopol to chcieliby ustalić czemkowcy-wrochnowcy na zakup surowca ...

wyłącznie przez firmy skupione w towarzystwie wzajemnej adoracji, zwanym PIGPD. Zanim ruszycie do Brukseli, to najpierw proponuję wam przebadać się u psychiatry, bo jak tam usłyszą, że chcecie ograniczyć możliwość zakupu firmom spoza waszej ferajny i zapewnić sobie monopol na zakupy, a na dodatek kupować w ramach jakichś szemranych negocjacji, to was pogonią, a do mediów puszczą sensację o polskich przedsiębiorcach z komunistyczną mentalnością (nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jesteście bardziej roszczeniowi niż francuscy rolnicy ;) ).

~~ [5]Odpowiedz na ten komentarz2010-11-11 11:14:07

Zgłoś nadużycie

Ad.1.

"Organizacja dodatkowego przetargu ograniczonego na dostawy ...

drewna w I połowie 2011r. w oparciu o 20% puli drewna przeznaczonego do sprzedaży w tej formie na II połowę 2011r."

To może wielce szanowny pan Wrochna odpowie, skąd wziąć drewno, którego w takim razie musiałoby zabraknąć w II połowie 2011 roku?


Ad.3. Wielce szanowny pan Wrochna najpiew napisał o przetargach ograniczonych w Portalu Leśno-Drzewnym, że:

"Oferty zakupu znacznej części firm zostały zredukowane od kilku do kilkudziesięciu procent – niekiedy nawet więcej niż o połowę. Obecny system sprzedaży jeszcze raz więc pokazał, iż jest to w istocie nieprzewidywalna loteria."

a następnie wysunął takie żądanie:

"Ustalenie proporcji pomiędzy pulą drewna przeznaczonego w II połowie 2011r. do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego i otwartego w proporcji 75%/25%."

Czyli wielce szanowny pan Wrochna domaga się zwiększenia sprzedaży w tym trybie (przetarg ogranioczny w PLD), który sam uznaje za loterię. Czy to nie jest sprzeczne? No cóż, wielce szanowny pan Wrochna nie pierwszy raz udowadnia, że jego logika jest dość specyficzna.
Odnośnie "loteryjności" - a może aby zakupić w PLD satysfakcjonującą ilość surowca, należało zaproponować wyższą cenę niż konkurenci (a już na pewno wyższą niż cena minimalna) ? W normalnych krajach zazwyczaj jest tak, że jakikolwiek surowiec (lub inny towar) kupują właśnie te podmioty, które oferują za niego wyższą cenę. Oczywiście tak jest w normalnych krajach, a nie w republikach bananaowych, gdzieś w Afryce czy Ameryce Łacińskiej, gdzie decydują czynniki polityczno-korupcyjne lub militarne.

Osobiście uważam, że jeśli w PLD jest jakiś element loteryjności, to tkwi on w ograniczeniu wielkości oferty kupna do poziomu historii zakupów oraz wpływie wartości zakupów w okresie rozliczeniowym na ocenę oferty. Jedynym parametrem oceny oferty powinna bowiem być proponowana cena, jak na aukcjach e-drewno.


Ad.5

"Ustalenie, że podstawą wyliczania wielkości oferty zakupu drewna możliwej do złożenia w trybie przetargu ograniczonego na II półrocze 2011r. jest średnia wielkość zakupów przedsiębiorstwa w okresie lat 2006-2008."

Cwane, ale jak to bywa w przypadku cwaniactwa - prymitywne. Czy mam rozumieć, że wielce szanowny pan Wrochna (przy którym Adam Smith to mały pikuś) chce w ten sposób pozbyć się całej konkurencji, jaka wyrosła mu w latach 2009-2010? A może lepiej byłoby, gdyby rząd rozdawał licencje na zakup drewna? ;)


Nie dziwi mnie to, że ktoś chce kupić jak najwięcej drewna za jak niższą cenę. To normalne. Dziwi mnie natomiast, że ktoś nie może pojąć, iż w sytuacji dużego popytu na towar, którego ilość jest ograniczona, nie da się zadowolić wszystkich chętnych. Być może wielce szanowny pan Wrochna nie wie, co to popyt i podaż i dlatego wypisuje to, co wypisuje. Ja jednak odnoszę wrażenie, że dobry Pan Bóg odebrał mu rozum.

~~ [5]Odpowiedz na ten komentarz2010-11-11 13:25:40

Zgłoś nadużycie

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz