/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Mondi Świecie: Zysk za trzy kwartały wzrósł do ponad 138 mln zł

Mondi Świecie

Autor: dja
Źródło: Mondi Świecie
Data: 2010-11-03


Mondi Świecie SA opublikowało wyniki finansowe za uzyskane w pierwszych trzech kwartałach br. Dobre wyniki zasługą wzrostu produkcji i światowych cen papieru. Spółka raportuje znaczący wzrost cen surowców.

Fot. Mondi Świecie

Według raportu skonsolidowanego przychody ze sprzedaży wyniosły 1,630 mld zł (2009: 0,934 mld zł). Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 195,898 mln zł (2009: 44,731 mln zł) oraz zysk netto na poziomie 138,523 mln zł (2009: 32,815 mln zł).

Zgodnie z informacją zarządu spółki przychody ze sprzedaży produktów w III kwartale 2010r. były wyższe o 259,6 mln zł (wzrost o 81%) w stosunku do III kwartału 2009 roku. Na wzrost ten złożyło się przede wszystkim zwiększenie wolumenu sprzedaży i cen wyrobów gotowych (wzrost o 257,0 mln zł), wyższe przychody z tytułu sprzedaży certyfikatów energii odnawialnej (wzrost o 19,8 mln zł] oraz wzrost przychodów ze sprzedaży pozostałych produktów i usług (o 1,2 mln zł).

Łączne przychody Mondi Świecie ze sprzedaży wyrobów gotowych w III kwartale 2010r. były wyższe w stosunku do III kwartału 2009r. o 257,0 mln zł (tj. wzrosły o 90%). Wzrost przychodów był spowodowany przede wszystkim rosnącymi cenami sprzedaży papieru oraz zwiększeniem ilości sprzedaży. Wpływ pozytywnych czynników został w części zredukowany przez zmianę struktury sprzedaży oraz umocnienie złotego wobec EUR i USD. W III kwartale 2010r. sprzedaż papierów produkowanych przez Grupę była wyższa o 90,6 tys. ton, przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu produkcji o 82,1 tys. ton. Należy zaznaczyć, że wzrost jest głównie efektem pracy nowej maszyny papierniczej MP7 (uruchomionej we wrześniu 2009r.), z której sprzedaż w III kwartale 2010 była wyższa o 85,6 tys. ton w porównaniu do III kwartału 2009r.

Ceny brutto sprzedaży wyrażone w EUR wzrosły na wszystkich grupach papierów produkowanych przez Grupę. Cena kraftlinera wzrosła o 52,5%, Kraft Top X o 50,3%, flutingu pół chemicznego o 36,8%, testlinera o 77,4% oraz flutingu makulaturowego o 82,3%. Cena papieru workowego wzrosła o 32,2%. Średnioważona cena sprzedaży wyrażona w EUR wzrosła o 43,8%, jednak ze względu na umocnienie PLN wobec EUR (o 4,1%) cena w PLN wzrosła o 37,4%.

Przychody z tytułu certyfikatów energii odnawialnej ("zielonej") oraz certyfikatów energii "czerwonej" (wytwarzanej w skojarzeniu z produkcją ciepła) w III kwartale 2010r. wyniosły łącznie 42,2 mln zł wobec 22,4 mln zł w III kwartale 2009. Wzrost produkcji energii odnawialnej (z poziomu 21,5 mln zł do 27,4 mln zł) jest efektem uruchomienia w IV kwartale 2009 roku kolejnego kotła opalanego biomasą ("BFB"). Z kolei wzrost przychodów z tytułu certyfikatów "czerwonych" o 13,9 mln zł (z poziomu 0,9 mln zł do 14,8 mln zł) wynika ze zmiany prawa energetycznego.

W III kwartale 2010r. przychody Grupy Mondi ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o 6,0 mln zł w porównaniu z III kwartałem 2009r. - głównie ze względu na sprzedaż nadwyżki uprawnień co emisji C02 w kwocie 6,2 mln zł (brak przychodów z tego tytułu w III kwartale 2009r.).

Spółka osiągnęła również znaczący wzrost produkcji. W III kwartale 2010 roku była ona wyższa w stosunku do III kwartału 2009 roku o 82,1 tys. ton (czyli o 35%). Główna, przyczyną był wzrost produkcji (o 81,8 tys. ton) z nowej maszyny MP7. W III kwartale 2010r. nastąpiło zwiększenie produkcji we wszystkich grupach asortymentowych w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. Ilości produkcji wzrosły odpowiednio: papierów makulaturowych o 65,2 tys. ton  +159% (w tym flutingu makulaturowego o 33,3 tys. ton +134% oraz testlinera o 31,9 tys. ton +198%), papieru workowego o 1,3 tys. ton +12%, kraftlinera o 12,4 tys. ton +12%, flutingu pół chemicznego o 0,8 tys. ton +2% oraz Kraft Top X o 2,4 tys. ton +6%.

Negatywny wpływ na koszt działalności Grupy miały wyższe ceny makulatury. W porównaniu do III kwartału 2009r., ceny makulatur wzrosły średnio o 100%, w tym makulatury mocnej o 98%, makulatury mieszanej o 116%, makulatury marketowej o 87%. Tak duże podwyżki cen rynkowych były spowodowane silnym wzrostem zapotrzebowania na makulaturę na rynku europejskim.

Wzrosły również ceny surowca drzewnego. Jednostkowy koszt drewna sosnowego w badanym okresie wzrósł o 34%, a koszt drewna brzozowego o 39% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ujemy wpływ na wyniki miały również wyższe koszty z tytułu corocznego postoju zakładu w III kwartale 2010 roku (40,8 mln zł wobec 26,7 mln zł w roku ubiegłym). Przyrost tych kosztów związany był ze znacznie większym zakresem realizowanych prac podczas postoju rocznego.

Wzrosły również koszty finansowe netto Grupy w III kwartale 2010r. (8,4 mln zł wobec 1,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku). Głównym powodem wzrostu kosztów finansowych netto jest wzrost kosztów odsetkowych zwiazanychz z kredytem zaciągniętym na realizację projektu inwestycyjnego związanego z budową nowej maszyny papierniczej MP7.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz