DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Rekordowe wyniki finansowe Grupy PZU

Autor:
Źródło:
Data: 2005-03-16


Zysk netto Grupy PZU w 2004 roku osiągnął rekordowy poziom 2 188,1 mln złotych i był wyższy od wyniku z roku poprzedniego o 61,2 proc. Największy udział w tym wyniku miał PZU SA, którego zysk netto wyniósł 1 416,2 mln złotych, czyli o ponad 56,3 proc. więcej niż przed rokiem...

„Rekordowym wynikom finansowym towarzyszy znaczący wzrost przypisu składki zarówno w PZU SA jak i PZU Życie SA odpowiednio o 3,7 i 6,9 proc. Sądzę, że można mówić o trwałości pozytywnego trendu w pozyskiwaniu składki przez spółki Grupy PZU” - powiedział Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu PZU SA.

Składka przypisana brutto Grupy wyniosła 12 962,6 mln złotych. Na tę kwotę składa się 7 485,1 mln złotych z ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 5.480 mln z ubezpieczeń na życie. Wzrost przypisu składki w PZU SA jest efektem zwiększenia sprzedaży ubezpieczeń autocasco, OC, majątkowych oraz finansowych. Na znaczący wzrost (o 6,9 proc.) składki przypisanej w PZU Życie SA złożyło się przede wszystkim zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń grupowych, w tym istotny wzrost przypisu z kanału bancassurance, a także wprowadzenie od września ubiegłego roku indywidualnych kont emerytalnych.

Kwota odszkodowań wypłaconych przez PZU SA w 2004 roku była mniejsza o 4,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęła poziom 4 368,8 mln złotych. Z kolei w PZU Życie zanotowano wyższy poziom wypłaconych odszkodowań i świadczeń spowodowany przede wszystkim wyższym niż w roku poprzednim wykupem ubezpieczeń „Pogodna Jesień”.

Wyższy niż w roku 2003 poziom kosztów w spółce majątkowej jest spowodowany przede wszystkim wyższymi nakładami na projekty strategiczne, których celem jest modernizacja firmy i podniesienie jej efektywności w dłuższym horyzoncie. Spółka ponosiła także dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem pracowniczego programu emerytalnego i stosowaniem systemu zachęt dla pracowników, którzy zdecydowali się przejść na wcześniejszą emeryturę. W PZU Życie SA, dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej, zanotowano spadek kosztów o 1,4 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Zarówno w PZU SA jak i w PZU Życie SA odnotowano znaczący wzrost technicznego wyniku ubezpieczeń, odpowiednio o 139 proc. i 60,6 proc. Tak istotna poprawa wyników w stosunku do roku poprzedniego była możliwa dzięki wzrostowi przypisu składki, niższym kosztom zmiany stanu rezerw oraz – w części majątkowej – niższemu poziomowi wypłaconych odszkodowań.

Poprawie wyników technicznych towarzyszył wzrost dochodów z lokat na poziomie Grupy o 11,4 proc. Zwiększenie dochodów z lokat w PZU Życie SA o 20,8 proc. było możliwe dzięki trafnej polityce inwestycyjnej oraz dodatkowym przychodom z dywidendy z PZU NFI Management. Z kolei w części majątkowej zanotowano spadek dochodów wynikający z nadzwyczajnych zysków w wysokości 305 mln złotych zrealizowanych w roku 2003 na obligacjach AFS (Available For Sale). Jednak przy uwzględnieniu warunków porównywalnych wzrost dochodów z lokat w PZU SA wyniósłby 21,3 proc. W obydwu spółkach utrzymywany był bezpieczny (powyżej 80 proc.) poziom aktywów o niskim wskaźniku ryzyka.
Spadek zysku netto PTE PZU SA jest związany z zakończeniem rozliczania środków z tytułu rozwiązanego funduszu rezerwowego (co powodowało, że wynik roku 2003 był wyjątkowo wysoki). Znacząco wzrosła także suma wynagrodzeń prowizyjnych związanych ze wzrostem wartości składek przekazanych do funduszu w roku 2004. Według publikowanych co kwartał przez KNUiFE zestawień dwuletniej stopy zwrotu, Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" przez cały 2004 rok znajdował się w czołówce rynku. W ubiegłym roku aktywa OFE PZU „Złota Jesień” wzrosły z 6 272, 6 mln złotych do 8 695,1 mln złotych.

Kapitały własne Grupy PZU wzrosły w roku 2004 o 29,6 proc. osiągając poziom 8 365,5 mln złotych. Pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi wzrosło w obu spółkach ubezpieczeniowych: w PZU SA z 349 proc. do 402,6 proc. zaś w PZU Życie SA z 204,9 do 248 proc. Mimo wysokiej, stale rosnącej kapitalizacji spółek, na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), wynoszący dla Grupy PZU 30 proc.

Zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i ubezpieczeniach na życie odnotowano w 2004 roku dalszy wzrost poziomu rezerw. W badaniu przeprowadzonym w roku ubiegłym niezależna firma audytorska Tillinghast potwierdziła, że Grupa PZU utrzymuje rezerwy na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa. Równocześnie na tle konkurencji Grupa PZU zachowuje wysoką rentowność działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej. Wskaźnik mieszany w PZU SA, obrazujący udział poniesionych kosztów i wypłaconych odszkodowań w składce uległ w stosunku do roku 2003 zmniejszeniu, osiągając wartość 91 proc. Jest to jeden z najlepszych wyników efektywności wśród europejskich ubezpieczycieli.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz