/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD skierowała do Ministra Środowiska wniosek o wycofanie obecnego systemu sprzedaży drewna

PIGPD

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: PIGPD
Data: 2010-09-16


Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego skierowała do Ministra Środowiska wniosek podjęcie decyzji o wycofaniu obecnego systemu sprzedaży drewna stosowanego przez Lasy Państwowe i odwrotnego przystąpienia do opracowania zastępczego systemu na rok 2011.

Fot. Katarzyna Jabłońska

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego skierowała do Ministra Środowiska wniosek podjęcie decyzji o wycofaniu obecnego systemu sprzedaży drewna stosowanego  przez Lasy Państwowe i odwrotnego przystąpienia do opracowania zastępczego systemu na rok 2011.

PIGPD w dn. 15 września skierowała do Ministra Andrzeja Kraszewskiego pismo, w którym zwraca jego uwagę na ujawnienie nienaprawialnych wad systemu przetargowej sprzedaży drewna stosowanego i bronionego przez Lasy Państwowe. Zdarzenia z dn. 25 maja, gdy jeden z przedsiębiorców wykazał jak łatwo jest tym systemem manipulować i wykorzystać go do szkodzenia konkurencji oraz następnie ujawnienie bulwersujących faktów o nieprawnym udostępnieniu przez pracowników LP wysokiego szczebla, wybranym klientom swoich loginów dających dostęp do wszystkich informacji o przebiegu przetargów i ofertach konkurentów,  świadczą o tym, że rzekomo przejrzysty, uczciwy i niepodatny na korupcję system sprzedaży jest w istocie nieuczciwy, zaciemniony i korupcjogenny. Efektem jego zastosowania są obecne braki w zaopatrzeniu przedsiębiorców, niedostateczna podaż i szalone, nieracjonalne wzrosty cen drewna.

W sprawie zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonowania tego systemu i możliwego niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora Generalnego LP toczy się postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Stosowne działania podjęły też Komenda Główna Policji i Centralne Biuro Śledcze, o czym zostaliśmy pisemnie poinformowani. Możliwe jest podjęcie tego tematu również przez NIK, UOKiK i ABW.

Wobec tych faktów, oraz biorąc pod uwagę , że przedmiotem sprzedaży przy pomocy systemu który ujawnił tak poważne usterki i jest podejrzany o dalsze wady, jest mienie państwowe w postaci drewna o kolosalnej wartości wynoszącej rocznie 5 miliardów zł, uzasadnione i konieczne jest natychmiastowe zaniechanie jego stosowania.

W trybie pilnym należy przystąpić do uzgodnień pomiędzy ministerstwami Gospodarki i Środowiska, z udziałem Kancelarii Premiera oraz organizacji reprezentujących przemysł drzewny i wypracować inne rozwiązanie na 2011r. oraz przyśpieszyć prace nad zmianami w ustawie o lasach, które ustalą trwałe zasady na lata dalsze.

 

*****

IG-95/09/2010
Poznań, dn.15.09.2010r.

Pan
Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska
 
 
Szanowny Panie Ministrze,

W związku z informacjami przekazanymi nam przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o postępowaniu prowadzonym w sprawie nieprawidłowości w systemie sprzedaży drewna okrągłego przez Lasy Państwowe i możliwym związanym z tym nie dopełnieniu obowiazków przez Dyrektora Generalnego LP i o podjęciu podobnych działań przez Komendę Główną Policji, wnosimy o powzięcie przez Pana Ministra decyzji o natychmiastowym zawieszeniu funkcjonowania tego systemu, oraz o podjęcie kroków umożliwiających pilne wypracowanie, z udziałem organizacji reprezentujących przemysł drzewny, rozwiązań zastępczych na 2011r.

Uzasadnienie

W dniu 25.05.2010r., podczas przetargów  otwartych na zakup drewna prowadzonych przez Lasy Państwowe za pośrednictwem portalu internetowego “e-drewno” miało miejsce pierwsze ważne zdarzenie. W geście “obywatelskiego nieposłuszeństwa”, w proteście przeciw systemowi sprzedaży przetargowej który niszczy polskie firmy, jeden z odbiorców udowodnił jak łatwo można tym systemem manipulować, potencjalnie czyniąc wielkie szkody uczestniczącym w przetargach firmom. Informacje o tym zdarzeniu otrzymał Pan Minister naszym pismem  nr IG-69/05/2010  z dn. 27.05.2010r.

Wkrótce potem, w dn. 08 lipca Poseł Piotr Cybulski ujawnił z trybuny sejmowej dowody na to, że system stosowany przez LP jest korupcjogenny i podatny na maniulacje, i że faktycznie zdarzenia takie miały miejsce. Polegały one na nieprawnym udostępnianiu wybranym klientom, przez pracowników LP wysokiego szczebla, loginów i haseł dostępu do internetowego systemu sprzedaży, co dawało możliwość sterowania wynikami tych przetargów ze szkodą dla wszystkich pozostałych kupujących. O fakcie ujawnienia tego procederu również przez Gazetę Wyborczą pisaliśmy w piśmie do Pana z dn. 24.08.2010r. znak IG-92/08/2010
Realizując uchwałę którą w czerwcu podjęło w tej kwestii nasze Walne Zgromadzenie, Rada PIGPD przekazała informację o ww. dowodach oraz o uzasadnionych podejrzeniach szeregu innych patologicznych zdarzeń które umożliwia obowiązujące Zarządzenie nr 69 z 2009r. Dyrektora Generalnego LP, do instytucji odpowiedzialnych za ściganie wszelkich nieprawidłowości w obrocie gospodarczym, a więc ABW, CBA, CBŚ i Prokuratora Generalnego. W terminie późniejszym informację tą otrzymała również Najwyższa Izba Kontroli oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zawiadomienia te załączamy do wiadomości Pana Ministra.

Ponadto informujemy Pana Ministra, że obserwowanym w tej chwili efektem stosowania przez LP omawianego systemy sprzedaży są dramatyczne braki w zaopatrzeniu w surowiec na IV kwartał polskiego przemysłu drzewnego co w połączeniu z bardzo ograniczoną podażą drewna zagraża istnieniu szeregu przedsiębiorstw i równocześnie jest powodem absurdalne wysokiego wzrostu cen na tą  niewielką ilość drewna, którą LP udostępniają do bieżącej sprzedaży. Wśród przedsiębiorców narasta więc słuszne wzburzenie.

Panie Ministrze !
Biorąc pod uwagę, że przy pomocy rozwiązań obarczonych tak istotnymi wadami realizowana jest sprzedaż mienia państwowego w postaci drewna okrągłego o wartości 5 miliardów zł rocznie, sprawą kluczową dla gospodarki jest natychmiastowe zaniechanie ich stosowania.


Sprawa jest tym pilniejsza i poważniejsza, iż wg docierających do nas informacji, Dyrektor Generalny LP zamierza jednostronnie ogłosić zasady sprzedaży na 2011r., i to w postaci która zmierza do utrwalenia rozwiązań szkodzących gospodarce. Nastąpi to prawdopodobnie w dn. 20 września, podczas narady w Rogowie na którą zaprosił on wybranych przez siebie przedstwicieli przemysłu (lecz zaniechał zaproszenia reprezentujących interesy przemysłu organizacji), zapewne w celu pozorowania społecznych konsultacji.

Wobec wskazanych wyżej argumentów, oraz  reprezentując interesy gospodarcze przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (na podstawie art. 2 ustawy o izbach gospodarczych Dz.U. z 2009r. nr 84 poz. 710), składamy na ręce Pana Ministra, jako organu sprawującego nadzór nad gospodarką leśną oraz nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe (zgodnie z art. 5 p. 1 ust. 1/ ustawy o lasach oraz z art. 4 p.4 tej ustawy- Dz.U. 91.101.444 z poźn. zm.), wniosek o nakazanie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Panstwowych anulowania jego zarządzenia nr. 69 z 2009r. w sprawie zasad sprzedaży drewna i podjęcie przez Pana Ministra pilnych rozmów z Ministerstwem Gospodarki i organizacjami samorządu gospodarczego w przemyśle drzewnym, w celu wypracowania właściwych metod sprzedaży drewna w 2011r. oraz propozycji zmian w ustawie o lasach regulujących tą sprawę na lata dalsze. Informujemy przy tym Pana Ministra, iż w świetle wyników rozmów jakie mieliśmy okazję przeprowadzić w sierpniu podczas wręczania na ręce Ministra Michała Boniego PETYCJI PRZEMYSŁU DRZEWNEGO do Premiera Donalda Tuska, mamy podstawy aby liczyć, iż Kancelaria Premiera odegra w tych negocjacjach istotną rolę.

Liczymy na skuteczne i bardzo pilne działania Pana Ministra.

Pozostając do Pana dyspozycji,
Z poważaniem

Sławomir Wrochna

Prezydent Izby

Zał.: plik

Do wiadomości:
- Pan Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów
- Pani Grażyna Henclewska – Wiceminister Gospodarki

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz