/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Paged odwołał prognozy wyników finansowych na 2010r.

Paged

Autor: dja
Źródło: Paged
Data: 2010-09-01


Zarząd Paged SA odwołał podaną grudniu ub. roku prognozę wyniku finansowego grupy kapitałowej na rok 2010.

Sklejka daje zyski PagedowiSklejka daje zyski PagedowiFot. Paged Sklejka

Spółka prognozowała, że skonsolidowana sprzedaż w 2010r. wyniesie 418 mln zł, a zysk netto 39,1 mln zł.

Zdaniem zarządu, brak możliwości realizacji założonych prognoz spowodowany jest w głównej mierze słabszą od zakładanej koniunkturą w miesiącach zimowych oraz zdarzeniami o charakterze jednorazowym, do których należą:
- osłabiony popyt konsumencki w czasie żałoby narodowej oraz w okresie bezpośrednio następującym po niej,
- zalanie przez falę powodzi w maju br. jednego z zakładów produkcyjnych spółki zależnej Paged Meble S.A. Powódź spowodowała straty aktywów w postaci uszkodzenia zapasów i maszyn o łącznej wartości ponad 3,0 mln zł. Majątek spółki był przedmiotem ubezpieczenia, w związku z powyższym spółka odzyska większą część wartości utraconego majątku. Dodatkowo, w wyniku przestoju zakładu, firma utraciła możliwość zrealizowania części wolumenu sprzedaży w miesiącach maj oraz czerwiec,
- rozwiązanie spółki Zumcontract Inc. z siedzibą w USA. Spółka ta została rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2010r. Łączny koszty likwidacji spółki zależnej obciążył wynik pozostałej działalności operacyjnej w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Paged w wysokości 0,75 mln zł,
- korekty księgowe przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu półrocznego spółki za I półrocze 2010r. lub pozostałe koszty operacyjne o charakterze jednorazowym, o łącznym wpływie na poziom zysku operacyjnego w wysokości ok. 1,5 mln zł, błąd księgowy działu finansowego Paged S.A. w zakresie konsolidacji prognozy wyniku finansowego na 2010 rok. Spółka wykryła błąd księgowy w wyniku analizy skali odchyleń wykonania prognozy po I półroczu 2010r.

Jednocześnie zarząd spółki poinformował, że Grupa Paged w I półroczu 2010r. poprawiła efektywność swej podstawowej działalności operacyjnej w stosunku do I półrocza 2009r., a podejmowane działania optymalizacyjne w spółce zależnej Paged-Sklejka SA przyczyniły się już do istotnej poprawy jej wyników, a co za tym idzie - do wzrostu wartości tego podmiotu. W kontekście słabszych wyników spółki zależnej Paged Meble SA przyspieszono działania mające na celu uzyskanie trwałej poprawy rentowności tego biznesu.

Zaktualizowana prognoza Grupy Paged na rok 2010 zostanie przedstawiona do dnia 30 września 2010r.

W I półroczu 2010r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 167,683 mln zł (2009: 170,780 mln zł) i zysk operacyjny w wysokości 7,718 mln zł (2009: 7,647 mln zł). Zysk netto wyniósł 5,380 mln zł (2009r: strata 16,421 mln zł).

Z analizy wyników poszczególnych segmentów działalności wynika, że praktycznie cały zysk spółka wypracowała na produkcji sklejki.

Wyniki poszczególnych segmentów działalności Grupy Paged SA:

Segment działalności Sprzedaż
I poł. 2010
Sprzedaż
I poł. 2009
Zysk operacyjny
I poł. 2010
Zysk operacyjny
I poł. 2009
Zysk netto
I poł. 2010
Zysk netto
I poł. 2009
Meble 74,006 mln zł 83,183 mln zł -0,039 mln zł 3,326 mln zł -0,082 mln zł -8,352 mln zł
Sklejka 66,976 mln zł 65,523 mln zł 9,085 mln zł 4,934 mln zł 7,315 mln zł -6,147 mln zł
Handel 31,813 mln zł 26,8516 mln zł 0,420 mln zł 1,008 mln zł 0,137 mln zł 0,881 mln zł
Pozostałe 0,832 mln zł 0,712 mln zł -1,748 mln zł -0,151 mln zł -1,820 mln zł -1,253 mln zł

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz