/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Przemysł drzewny przedstawił premierowi petycję

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Sławomir Wrochna
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-08-30


W ubiegłym tygodniu odbyło się w spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas którego przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego wręczyli petycję zawierająca apel o pomoc rządu w rozwiązaniu problemów z zakupem drewna okrągłego. Poniżej prezentujemy komunikat PIGPD w tej sprawie oraz treść złożonej petycji.

Fot. Drewno.pl

Komunikat nr 8/2010
z dn. 30.08.2010r.

Szanowni Państwo,
Członkowie PIGPD

Informujemy, że zrealizowana została UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Członków PIGPD podjęta w czerwcu w Białowieży. Oznacza to, że PETYCJA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO zawierająca apel o pomoc rządu w rozwiązaniu problemów z zakupem drewna okrągłego, skierowana na ręce Premiera Donalda Tuska została mu przekazana. W imieniu Premiera, w dniu 27 sierpnia, z rąk Prezydenta Izby, któremu towarzyszyli przedstawiciele Rady Izby, odebrał ją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Boni.


PETYCJA, której treść przedstawiamy dalej, podpisana została na nasz apel przez 4235 osób, pracowników i właścicieli zakładów drzewnych, z Izby i spoza Izby.
Oczywiście była ona gotowa do przekazania już dużo wcześniej, lecz Rada Izby przychyliła się od prośby strony rządowej, aby nie wręczać jej w okresie wyborów prezydenckich, ze względu na możliwość nadania temu zdarzeniu politycznego podtekstu. Zgodziliśmy się również, aby odebrał ją w imieniu Premiera Minister Michał Boni, ze względu na jego kompetencje i znajomość spraw naszego przemysłu.

Składając ten dokument, przekazaliśmy, że jest on wyrazem i potwierdzeniem determinacji całego przemysłu zmuszonego do kupowania drewna w Lasach Państwowych na ich warunkach, aby obecne złe zasady sprzedaży drewna niezwłocznie zmienić i doprowadzić przez to do stabilizacji warunków zaopatrzenia w surowiec zakładów produkcyjnych.

Następnie Minister odbył z Prezydentem Izby i towarzyszącymi mu osobami długą rozmowa, której główne punkty obejmowały:
- omówienie fatalnych gospodarczych skutków stosowania przez LP masowych przetargów do sprzedaży drewna, oraz ujawnionych ostatnio wad tego systemu sprzedaży i zagrożeń jakie niesie dalsze jego stosowanie oraz konieczności zbadania tych spraw przez właściwe, niezależne instytucje,
- przedstawienie i uzasadnienie naszych propozycji rozwiązań opartych na powszechnej możliwości zawierania z jednostkami LP drewna umów długoterminowych na dostawy większości potrzebnego zakładom drewna, możliwością dokupienia reszty na otwartych i jawnych przetargach. Takie rozwiązanie, sygnalizowane w projektach rozwiązań ustawowych, powinno znaleźć się już w prowizorycznych zasadach sprzedaży na 2011r., gdyż prace nad nową ustawą o lasach nie wiadomo kiedy się skończą,
- wskazanie nowych zagrożeń jakie dla rynku surowca drzewnego tworzy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, dopuszczający bez istotnych ograniczeń zużywanie drewna okrągłego jako biopaliwa, w celu uzyskania poparcia Kancelarii Premiera dla propozycji innych rozwiązań, jakie powinny być tu zastosowane.

Podkreśliliśmy, że niepewność co do warunków zaopatrzenia w drewno i jego dostępności oznacza, że przemysł drzewny, którego wartość produkcji to 61 mld zł (a więc przeszło 10 razy więcej niż wartość drewna sprzedawanego przez LP) przestaje się rozwijać, zakłady drzewne zaczynają upadać, a ich miejsce szybko opanowuje zagraniczna konkurencja. Na zmiany, zwłaszcza te dotyczące 2011r., mamy więc bardzo mało czasu.

Minister Michał Boni w pełni zgodził się z nami, że niezbędne jest pilne wynegocjowanie sensowego „prowizorium” na 2011r. oraz ustalenie konkretnego harmonogramu prac nad zmianą ustawy o lasach. Uznał również, że skala zagrożenia, jakie tworzy uznanie drewna okrągłego za źródło energii odnawialnej wymaga uwzględnienia tego czynnika przy pracach nad związanym z tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Przekazał również, że poprosi odpowiednie służby państwowe, aby zbadały sprawę wad systemu przetargowej sprzedaży drewna. Zapowiedział odbycie w ciągu kilku dni serii spotkań z przedstawicielami rządu w tych wszystkich sprawach a następnie, w krótkim terminie, zwołanie narady wszystkich zainteresowanych stron aby ustalić zastępcze rozwiązania sprzedaży drewna na 2011r. i sposób dalszego działania.

Uważamy, że spotkanie to daje nam nadzieję na znalezienie właściwych rozwiązań w tym krótkim czasie jaki obecnie nam pozostał przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na 2011r. Sądzimy też, że agresywność, z jaką ostatnio LP bronią internetowych przetargów, nie pozostawia nikomu wątpliwości, że wszelkie ich deklaracje, że popierają umowy długoterminowe, były zwykłym mydleniem oczu. Pomoc rządu jest więc tu absolutnie konieczna i aby ją uzyskać należy wykorzystać wszelkie dopuszczone prawem środki. Działania podjęte przez Ministra Michała Boniego dają jednak nadzieję, że unikniemy tak radykalnego zaostrzenia konfliktu, jakie w 2008r. wyprowadziło nas na ulice.

Prezydent Izby
(-) Sławomir Wrochna
PETYCJA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO zawierająca apel o pomoc rządu w rozwiązaniu problemów z zakupem drewna okrągłego, skierowana na ręce Premiera Donalda Tuska:

Poznań, dn. 25 maja.2010r.

Pan Premier
Donald Tusk
Przewodniczący Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,


Kierujemy do Pana to pismo, aby przekazać Panu, że na skutek nieskutecznych działań podległej Panu administracji Państwa, znaleźliśmy się, bez własnej winy, w sytuacji niezwykle trudnej i, że nie godzimy się na dalszą bierność polskiego rządu, który pozwala na postępujące niszczenie firm w których pracujemy i które stworzyły nasze miejsca pracy.

Monopol Lasów Państwowych, najwyraźniej przy aprobacie rządu i głównych sił politycznych, narzucił nam bowiem wyniszczający nas system sprzedaży jedynego naszego surowca – drewna okrągłego. System ten, pod osłoną haseł o wolnym rynku pozwala na wykupienie go na dużą skalę przez kilka zachodnich koncernów i działających w ich imieniu handlarzy i pośredników po to tylko, aby zniszczyć konkurencję, jaką dla nich dziś stanowią polskie – dużo od nich mniejsze, lecz liczne firmy. To otwarty system przetargowy, na którym zakupy drewna przypominają loterię o wyniku nie do przewidzenia, stanowiąc zaprzeczenie jakiejkolwiek stabilności i możliwości planowania rozwoju polskiego przemysłu drzewnego. Za to sprzyja on swobodnemu penetrowaniu polskiego rynku drewna okrągłego przez spekulantów i pośredników, którzy wykorzystując chwilowe kursy walut i zmiany cen drewna bez problemu wykupują ten surowiec. Gdy tylko sytuacja się zmieni – równie łatwo mogą z tych zakupów zrezygnować, zostawiając w Polsce zrujnowany lokalny przemysł.

Polscy przedsiębiorcy natomiast nie mają dostępu do jakiegokolwiek równie otwartego systemu sprzedaży drewna w innych krajach Unii Europejskiej – taki nigdzie nie istnieje. Nie mają też możliwości kupowania go u innych dostawców krajowych, bo Lasy Państwowe są ogólnopolskim monopolem. Odmawia się im nawet możliwości zawarcia z tym monopolem umów gwarantujących dostawy drewna w większym niż pół roku przedziale czasu. Zastępujące to, tymczasowe rozwiązanie, jakim jest oparcie części sprzedaży poprzez przetargi ograniczone, jest stopniowo likwidowane.

Panie Premierze!
Czy w naszym narodowym interesie leży zniszczenie polskiego przemysłu drzewnego, w którym pracuje 300 tys. ludzi ?
Czy dla gospodarki kraju opłacalna jest wyprzedaż surowca, jakim jest drewno, aby jego przerób dał zyski i miejsca pracy w Niemczech, Szwecji lub w Czechach?
Czy Pana rząd w obliczu kryzysu gospodarczego zamierza tolerować politykę rynkową Lasów Państwowych, która do tego zmierza ?Ceny drewna okrągłego sprzedawanego w tej chwili przez Lasy Państwowe na północy, zachodzie i południowym zachodzie kraju zostały przez firmy spoza Polski wywindowane na poziom nie do zaakceptowania nawet dla największych, najbardziej nowoczesnych i efektywnych polskich firm. Ich skokowy wzrost przekracza często 70% dla drewna tartacznego i 100% w wypadku surowca dla fabryk płyt i celulozowni. To świadczy, że części kupujących już nie chodzi o opłacalny jego przerób, lecz o wykupienie z polskiego rynku jak największych jego ilości i – tak jak już powiedzieliśmy - zniszczenie w ten sposób polskich konkurentów. Ci zaś muszą się bronić oferując równie nieracjonalne ceny lub już jutro zamknąć swoje zakłady, które nie będą miały co przerabiać.

Wiemy dobrze, że Lasów Państwowych te kłopoty przemysłu nie obchodzą w ogóle. One doraźnie tylko zyskują na zawyżonych cenach drewna. Natomiast polski rząd o tych problemach był i jest nadal na bieżąco informowany przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego i inne reprezentujące nasz przemysł organizacje. Otrzymał konkretne projekty i propozycje zmian. Jednak do dziś nie wykorzystał tego w żaden widoczny i konkretny sposób, czego efektem jest nasza dzisiejsza sytuacja.

Oczekujemy więc Pana interwencji i jest Pan, Panie Premierze ostatnią instancją do której możemy się o to zwrócić.
Nie dopuszczamy myśli, że Pana działania i wpływ w tej sprawie na rządzącą krajem koalicję mogłyby być nieskuteczne, bo od tego zależy byt naszych firm i nasza praca, a w szerszym kontekście – dobro polskiej gospodarki i społeczeństwa.
Czekając na zdecydowane kroki i decyzje Pana Premiera,


Z poważaniem,

Prezydent Izby
(-) Sławomir Wrochna 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA