/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Więcej kredytów na wsparcie eksportu

Ministerstwo Gospodarki

Autor:
Źródło: Ministerstwo Gospodarki
Data: 2010-08-20


Ministerstwo Gospodarki poszerza ofertę kredytów dla eksporterów oraz obniża koszty ich uzyskania. Propozycje, które znajdą się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego, zostały przyjęte 11 sierpnia 2010r. przez Międzyresortowy Zespół Roboczy ds. Działań BGK.

Fot. Robert, CC

Nowe instrumenty zaczną funkcjonować jeszcze w 2010 r. Polski eksporter będzie mógł skorzystać z trzech możliwości: kredytu dla nabywcy, kredytu na prefinansowanie produkcji (inwestycyjny) oraz kredytu na refinansowanie kredytu dostawcy (obrotowy).

Kredyt na prefinansowanie produkcji eksportowej jest udzielany na zasadach komercyjnych przez BGK na okres do dwóch lat i zabezpieczony gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Służy finansowaniu konkretnego kontraktu eksportowego w fazie jego realizacji, czyli przed wyprodukowaniem lub wysłaniem towaru za granicę. Będzie wsparciem dla firmy poszukującej środków na zakup surowców niezbędnych do produkcji eksportowanego towaru lub na sfinansowanie zapasów magazynowych.

Kredyt na prefinansowanie produkcji eksportowej będzie funkcjonował w pakiecie z udostępnionym w lipcu 2009 roku kredytem dla nabywcy zagranicznego, w ramach którego przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na okres powyżej 2 lat na zakup polskich towarów lub usług.

Z kolei refinansowanie kredytu dostawcy będzie udzielane na zasadach preferencyjnych, zgodnie z Porozumieniem OECD, na okres powyżej dwóch lat. Podobnie jak kredyt inwestycyjny, zabezpieczony jest gwarancją KUKE. Warunek jego uzyskania to zawarcie kontraktu eksportowego z odroczonym terminem płatności, co pozwoli przedsiębiorcy na sfinansowanie dostawy lub wysyłki towarów lub usług. Dzięki środkom uzyskanym z BGK polski eksporter będzie mógł wzmocnić swoją ofertę i łatwiej konkurować zagranicą.

Propozycje MG to wynik strategii resortu polegającej na wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie wspierania eksportu. Dzięki temu polski przedsiębiorca będzie mógł poprawić swoją płynność finansową i dostosować finansowanie do danego projektu. Ułatwią one także wynegocjowanie kontraktów na korzystniejszych warunkach (przy płatności odroczonej), co w konsekwencji pozwoli lepiej konkurować na rynkach zagranicznych.


Mera spodziewa się wzrostu sprzedaży w II połowie roku

Mera SA (do niedawna Mera Schody SA) zaprezentowała raport finansowy za II kwartał br.. Choć w porównaniu z ubiegłym rokiem przychody ze sprzedaży są o ponad 15% niższe, spółka osiągnęła istotny wzrost zysku.

Według raportu skonsolidowanego, przychody ze sprzedaży wyniosły w I poł. 2010r. 15,203 mln zł (2009: 17,975 mln zł). Spółka zanotowała zysk operacyjny na poziomie 2,634 mln zł (2009: 1,353 mln zł) i zysk netto w wysokości 2,054 mln zł (2009: 0,763 mln zł).

Według informacji zarządu spółki, na niższe przychody wpływ miała głównie mniejsza sprzedaż schodów. Spadek zamówień zwiazany był z mniejszą ilością nowych budów rozpoczynanych w 2009 roku oraz opóźnieniem prac budowlanych spowodowanym przez fatalne warunki atmosferyczne występujące w pierwszym kwartale br. Opóźnienia dotyczyły budów realizowanych tak w Polsce, jak i w Niemczech (głównych rynkach spółki), co spowodowało przesunięcia terminów realizacji zamówień produktów wykończenia wnętrz, w tym schodów. Obecnie firma obserwuje wzmożoną aktywność  i  poprawę  nastrojów  zarówno  na  polskim,  jak  też  niemieckim rynku budownictwa jednorodzinnego. Przekłada się to na wzrost zamówień realizowanych w III kwartale. Zarząd Mera SA przewiduje znaczny wzrost sprzedaży schodów i elementów schodów w drugim półroczu br.

W segmencie produkcji schodów i elementów schodów Mera zrealizowała programy podnoszące jakość produktu i obsługi klienta, co pozwoliło na osiągnięcie kilkudziesięcioprocentowego spadku reklamacji i ilości niezakończonych realizacji. Poprawa w tym zakresie pozwala znacznie przyśpieszyć przepływy finansowe jak i podnosi poziom zadowolenia klientów.
 
Sprzedaż płyty klejonej, elementów meblowych i tarcicy osiągnęła poziom ubiegłoroczny. Według opinii spółki branża meblowa przejawia wyraźne oznaki ożywienia, dlatego prognozuje kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w tym segmencie w porównaniu do pierwszego półrocza br.

W I połowie br. Mera SA zrealizowała ostatni etap restrukturyzacji finansowej i produktowej spółki zależnej KLON Sp. z o.o. Dwuletni proces został zakończony sukcesem, co w przyszłości ma skutkować całkowitą samodzielnością finansową spółki.  KLON Sp. z o.o. obecnie ma zapełniony portfel zamówień do końca 2010 roku. Od sierpnia powinen nastąpić znaczny wzrost sprzedaży i zysku tej spółki.

Klon sp. z o.o. jest ważnym elelmentem Grupy Kapitałowej Mera. Dzieki tej spółce Grupa będzie w 100% realizowała zaopatrzenie w surowiec (za wyj. drewna  egzotycznego), czego rezultatem będzie obniżenie kosztów produkcji schodów i poprawa rentowności. 

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz