/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Kronospan ma pozytywną opinię władz Szczecinka w sprawie inwestycji

Autor: oprac. dja
Źródło: UM Szczecinek
Data: 2010-08-11


Burmistrz Miasta Szczecinka zaopiniował pozytywnie złożony przez spółkę Kronospan Polska do Marszałka Województwa wniosek, w części dotyczącej zezwolenia na odzysk odpadów prowadzony w instalacji do produkcji płyt wiórowych, polegający na wykorzystaniu odpadów drzewnych innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R14.

Zakład Kronospan w SzczecinkuZakład Kronospan w SzczecinkuFot. mat. SIS Terra

Na początku lipca br. Kronospan Polska sp. z o.o. wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o zezwolenie na przeprowadzenie w zakładzie produkcyjnym w Szczecinku inwestycji związanej z odzyskiem odpadów. Zgodnie z przedłożonym wnioskiem proces odzysku R14, tj. wykorzystywanie odpadów w całości lub części pochodzących z procesu wytwarzania produkcji płyt wiórowych. 26 lipca Kronospan przedłożył tekst jednolity wniosku, w którym m.in. został wykreślony odzysk żużla oraz odzysk opakowań z drewna.

- Wydanie przez miasto tej opinii wzbudziło emocje – mówi burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. – Chcę nawiązać do konferencji, która została zwołana przez Stowarzyszenie „Terra”. Z tej całej konferencji wynikało, że tak naprawdę, to Stowarzyszenie nie zna ani wniosku ani naszej odpowiedzi. Miasto nie opiniowało ani przez moment, tak, jak to twierdziła „Terra”, odzysku odpadów pyłów, w procesie spalania pyłów. Tego wniosek w ogóle nie dotyczył! Mówimy wyłącznie o odzysku odpadów, które pojawiają się w procesie technologicznym, w jednej spółce z grupy Krono, która chce swoje odpady poprodukcyjne wykorzystywać wtórnie do produkcji płyty wiórowej. To było przedmiotem spotkania naszego zespołu ds. ochrony środowiska, który jest bardzo reprezentatywny, bo są w nim i przedstawiciele starostwa i radnych i miasta i Stowarzyszenia „Niezdobna”, w którym jest kilka osób po wykształceniu kierunkowym związanym z ochroną środowiska. Rozmawialiśmy kilka godzin z przedstawicielami Kronospan Polska, analizując technologię przetwarzania odpadów. Po rzetelnej analizie doszliśmy do wniosku, że to, co proponuje firma jest dla środowiska korzystne. Nasza opinia wskazuje jednak na cztery dodatkowe warunki, które powinien narzucić spółce Marszałek Województwa.

Jak wynika z opinii warunki te są następujące:
1. precyzyjne wskazanie miejsc magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku, z określeniem nr działki, lokalizacji i sposobu ich gromadzenia zabezpieczającego przed emisją dezorganizowaną (wysokość gromadzenia, pojemność miejsc magazynowych, itp.), a także sposobu rozładunku i załadunku tych odpadów, w tym transportu odpadów wewnątrz zakładu i między zakładami zlokalizowanymi przy ul. Waryńskiego 1 w Szczecinku, co spowodować ma zdaniem Urzędu Miasta minimalizację emisji niezorganizowanej z uwzględnieniem również emisji powstającej w czasie rozładunku i załadunku odpadów.
2. zobowiązanie Wnioskodawcy (Kronospanu) do ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i formaldehydu oraz uciążliwości zapachowej związanej z prowadzonym odzyskiem w oparciu o linię do produkcji płyt wiórowych poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń odpylających i neutralizujących emitowane substancje;
3. precyzyjne określenie parametrów technologicznych procesu spalania pyłów wykorzystywanych jako paliwo w suszarni, z uwzględnieniem obowiązku utrzymywania stałej, odpowiednio wysokiej temperatury ich spalania oraz sposobu monitorowania ww. obowiązku;
4. zobowiązanie Wnioskodawcy do ograniczania emisji hałasu związanego z prowadzonym odzyskiem w oparciu o linię do produkcji płyt wiórowych (wyciszanie instalacji) oraz wykonanie i przedłożenie pomiarów emisji hałasu emitowanego z przedmiotowej linii produkcyjnej w terminie 60 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji.

Zapisy ujęte w pkt. 2, 3 i 4 sentencji mają na celu zobowiązanie Kronospanu do podejmowania działań ograniczających uciążliwość pyłową, zapachową i hałasową związaną z działaniem instalacji. Zgodnie z zapisami w opinii Urzędu Miasta, ok. 70.000 Mg/rok pyłów wytwarzanych podczas produkcji płyty wiórowej, pochodzi z węzła sortowania trocin i pozyskiwania wiórów (ok. 95%) oraz pyłów ze szlifowania płyty wiórowej (ok. 5%), w których z kolei znajduje się ok. 0,01% substancji dodatkowych w postaci mieszanki klejowej (żywicy mocznikowo - formaldehydowej, utwardzacza, emulsji parafinowej, środka wiążącego wolny formaldehyd) wykorzystywane jest we własnej suszarni jako paliwo. Zakładając ciągłą pracę linii suszarniczej i stały poziom dostarczania paliwa w postaci pyłów utrzymywanie stałej, wysokiej temperatury spalania pyłów jest istotne dla zachowania stałego poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza z tej instalacji. Proces suszenia odpadów drzewnych prowadzony w suszarni w zależności od ich uwilgotnienia nie może być zależny od zmiany temperatury spalania pyłów. Z uwagi na powyższe niezbędne jest właściwe sterowanie i monitorowanie tego procesu.

Od kilkunastu miesięcy z Kronospanem walczy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Terra” skupiające mieszkańców Szczecinka. Członkowie stowarzyszenia chcą, aby firma zaprzestała emisji odorów, pyłów oraz umożliwiła właściwą kontrolę podmiotom zewnętrznym w kwestii związków chemicznych emitowanych do atmosfery przez fabrykę. 

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2007r. stężenie benzo(a)pirenu w powiecie szczecineckim było 3,8 razy większe niż nakazuje norma, w 2008r. 4,8 razy większe, a w 2009r. aż 8,2. Mieszkańcy Szczecinka są zaniepokojeni, ponieważ benzo(a)piren to silnie rakotwórcza substancja występująca m.in. w smole węglowej, spalinach samochodowych oraz w atmosferze jako produkt niecałkowitego spalania. Niepokój ten łatwo można zrozumieć, jeśli powyższe dane połączy się z informacjami Ministerstwa Zdrowia jakie ukazały się pod koniec 2009r. wskazującymi, że w latach 2005-2007 umieralność mieszkańców powiatu szczecineckiego na nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej była prawie dwuipółkrotnie wyższa od średniej krajowej i wojewódzkiej. Wprawdzie w kwietniu 2010 Ministerstwo Zdrowia przyznało, że dane te są wynikiem błędu (patrz tekst poniżej artykułu), jednak wśród części zamieszkujących powiat obawy pozostały.

W Szczecinku przekroczone są również dopuszczalne normy stężenia tzw. pyłu zawieszonego PM 10, który jest nośnikiem wielu niebezpiecznych dla zdrowia zanieczyszczeń. Polskie przepisy mówią, że stężenie PM 10 może przekraczać normę przez 35 dni w roku. Z badań WIOŚ wynika, że w 2009r. w Szczecinku było 40 takich dni, a w okresie styczeń-kwiecień 2010 stężenie przekroczone było przez 46 dni.

Zdaniem Stowarzyszenie Terra uważa, że może mieć to związek z tym, co do atmosfery emituje Grupa Kronospan. Nad miastem unosi się dym, czuć nieprzyjemny zapach, na oknach i samochodach widać osad. Ludzie skarżą się na alergię i astmę - mówią przedstawiciele Terry.

Na terenie Szczecinka produkcją zajmują się trzy spółki należące do Grupy: Kronospan Szczecinek, Kronospan Polska oraz Kronospan Chemical. Jak wyliczyło Stowarzyszenie, na terenie zakładu, znajdującego się w centrum miasta, znajdują się 102 kominy. Według zapewnień Kronospanu, nie emitują one nic ponad normy uwzględnione w pozwoleniach posiadanych przez firmę, jednak co innego wykazują przeprowadzane kontrole. WIOŚ stwierdził m.in., że fabryka wyemitowała do atmosfery amoniak, na co spółka nie ma pozwolenia. 

***
Poniższa informacja pochodzi w portalu RynekZdrowia.pl.

Pierwsza analiza zachorowań na nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej w powiecie szczecineckim powstała pod koniec 2009r. w odpowiedzi na interpelację poselską Czesława Hoca i Stefana Strzałkowskiego. Wynikało z niej, że w latach 2005-2007 mieszkańcy powiatu szczecineckiego umierali na nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej prawie dwa i pół razy częściej niż mieszkańcy innych regionów kraju.

Mieszkańcy Szczecinka mieli obawy, że może mieć to związek z tym, co do atmosfery emituje działająca w Szczecinku fabryka Kronospanu. Firma w lutym 2010r. wysłała do Ministerstwa Zdrowia pismo z prośbą o podanie szczegółów badań. Z odpowiedzi jaką otrzymała wynika, że liczba zgonów jest mniejsza niż ta, którą wcześniej podawano i nie odbiega od średniej krajowej i wojewódzkiej.

– Po zapoznaniu się z pismem stwierdzamy, że ewidentnie nastąpiło tu manipulowanie liczbami. Przedstawiono w nim informacje na temat umieralności mieszkańców powiatu szczecineckiego za okres 2004-2008, natomiast w pierwszym piśmie okres dotyczył lat 2005-2007. Bez wątpienia jest to dezinformacja - mówił Jacek Pawłowicz ze SIS Terry.

Piotr Olechno odpierając zarzuty wyjaśniał, że zmiana analizowanego okresu wynikała z dwóch powodów: po pierwsze włączenia najnowszych danych z 2008r., a po drugie wydłużenia okresu obserwacji z trzyletniego do pięcioletniego w celu zmniejszenia błędu losowego.

- W ten sposób zapewniono większą precyzję statystyczną obliczanych wskaźników. Dla pełnej przejrzystości prowadzonej analizy dokonano również ponownego przeliczenia dla okresu trzyletniego 2005-2007 - mówił rzecznik informując jednocześnie, że pomyłka w obliczeniach była spowodowana błędem w programie obliczeniowym, z którego korzystał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, wykonawca analizy.


======
Artykuł edytowano 12.08.2010r. - uzupełniono informacje dotyczące danych n/t umieralności mieszkańców powiatu szczecineckiego na nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej (red.)

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz