/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Lasy Państwowe dostaną dofinansowanie dla projektu małej retencji

Ministerstwo Środowiska

Autor:
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Data: 2010-06-10


W środę, 9 czerwca br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych p. Marian Pigan na konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego III osi priorytetowej PO IiŚ.

Fot. Drewno.pl

Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie w obecności wiceministra Adama Ździebło. W uroczystym podpisaniu wziął udział również Władysław Majka – zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Wdrażającej III oś priorytetową POIiŚ. Koordynatorem wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej środowiska jest Ministerstwo Środowiska.

Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe a Jednostką Realizującą Projekt jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Projekt stanowi doskonały przykład połączenia ochrony przyrody z działaniami, które służą redukowaniu zagrożenia powodziowego. Projekt ma na celu retencję wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Główne założenia to wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania wody w lasach, w tym: zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych, budowa zbiorników małej retencji, spowolnianie obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrotoków, urządzeń piętrzących na ciekach, renaturyzacja mokradeł, między innymi poprzez zahamowanie odpływu wód powierzchniowych.

Stosowane w Projekcie metody są bardzo efektywne kosztowo i ekonomicznie - koszt retencji 1 m3 wynosi ok. 5 zł. Zwiększanie naturalnej retencyjności terenów leśnych przyczyni się do m.in. wyrównywania i spowalniania spływu wód wezbraniowych (retencja powodziowa), zapobiegania suszy, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł, podtrzymywania poziomu wód gruntowych, podtrzymywania podziemnego zasilania źródlisk, utrzymania i powstawania ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą, oczyszczania wody czy ograniczenia erozji.

Przewidywane efekty to wybudowanie ok. 3300 małych obiektów hydrotechnicznych o łącznej powierzchni oddziaływania 30 000 ha i objętości retencjonowanej wody 31 mln m3 (nie wliczając retencji glebowej, która może być 2 krotnie większa).

Łączny koszt projektu to 195 200 000,00 PLN. Kwota 136 000 000,00 PLN czyli 85% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Pozostałe 15% wartości wydatków kwalifikowanych zostanie sfinansowana ze środków własnych Beneficjenta.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz