DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Lasy Państwowe: Dobry rok 2004 i co dalej?

Lasy Państwowe

Autor:
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2005-03-10


W Rogowie odbyło się czterodniowe spotkania kierownictwa Lasów Państwowych z nadleśniczymi i dyrektorami RDLP. Podczas spotkania dyrektor generalny LP Janusz Dawidziuk oraz jego zastępcy: Roman Kot, Tomasz Wójcik i Janusz Zaleski przedstawili podsumowanie ubiegłorocznej działalności Lasów Państwowych oraz plany na rok 2005. W spotkaniu brali udział nadleśniczowie, inspektorzy LP i dyrektorzy RDLP oraz przedstawiciele związków zawodowych, Ministerstwa Środowiska i Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Miniony rok był dla Lasów Państwowych bardzo dobry. Zdaniem dyrektora generalnego J. Dawidziuka w pełni wykonano zaplanowane zadania z dziedziny zagospodarowania lasu (odnowienia, zalesienienia, czyszczenia wczesne i późne). Wykorzystano także dotacje na zalesianie gruntów rolnych. Nie udało się jednak sprzedać wszystkich zaplanowanych do sprzedaży zbędnych mieszkań.

Pozyskanie drewna wyniosło około 31 mln m3 drewna, w tym 28,7 mln m3 grubizny. Przeciętna cena drewna wzrosła ze 107 złotych w roku 2003 do 120 złotych w 2004, choć i tak była niższa o 3 złote od ceny z roku 2000.

Lasy Państwowe osiągnęły rekordowy poziom przychodów po raz pierwszy przekraczając 4 mld złotych, czego źródłem było zwiększenie wielkości sprzedaży drewna o 1,5 mln m3. Dodatni wynik finansowy wyniósł 74 mln zł.

Rok 2004 był także kolejnym rokiem spadku należności przeterminowanych. Korzystając z dodatniego wyniku ekonomicznego na początku roku 2005 Lasy Państwowe spłaciły dług zaciągnięty w Banku Światowym, który miał być spłacany do roku 2017.

W ramach restrukturyzacji w ciągu trzech lat (2002-2004) zlikwidowano 11 nadleśnictw i 785 leśnictw, średnia powierzchnia leśnictwa zwiększyła się z 1172 (2001) do 1334 ha (2005).

Zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 4700 osób i osiągnęło w roku 2004 poziom 26500 osób. Mimo spadku zatrudnienia wzrosły koszty wynagrodzeń pracowników, zwiększyło się także przeciętne wynagrodzenie

Za sukces Lasów Państwowych J.Dawidziuk uznał wykreślenie zapisów dotyczących PGL LP z ustawy reprywatyzacyjnej, w tym daniny w wysokości 5% przychodów LP.

Trudny 2005
Według prognozy pozyskania i sprzedaży drewna w bieżący rok będzie trudniejszy niż miniony, a rynek kształtować będą dwa czynniki: niski kurs euro i dolara oraz podaż na rynek europejski drewna z olbrzymich wiatrołomów ze Szwecji i Słowacji.

Jednocześnie rok 2005 będzie kolejnym rokiem wzrostu nakładów inwestycyjnych w Lasach Państwowych. Kierownictwo LP wyznaczyło główne cele inwestycyjne: budowę dróg leśnych, remonty leśniczówek i podleśniczówek, informatyka, osady leśne (wymiana systemów grzewczych i odprowadzania ścieków itd.).

Głębokie zmiany przewidywane są w dziedzinie informatyzacji Lasów Państwowych. Zmiany te dotyczą zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Dyrektor T.Wójcik zapowiedział powstanie do roku 2007 "nowego SILP", w połowie 2005 roku na stworzenie systemu ogłoszony będzie przetarg. W roku 2006 rozpocznie się także wymiana rejestratorów leśniczego.

Lasy Państwowe będą kontynuować działania restrukturyzacyjne. Po uzgodnieniach ze związkami zawodowymi ustalono, że wszystkie odejścia z pracy będą w roku 2005 wynikiem przyczyn naturalnych - rent i emerytur. Liczba zatrudnionych w LP w tym roku nieznacznie wzrośnie.

W systemie wynagrodzeń przewidziane są awanse i podwyżki - te drugie głównie dla młodych pracowników, o stażu pracy poniżej 10 lat. Nie wzrośnie natomiast stawka wyjściowa wynagrodzeń. Część środków przeznaczona zostanie na nagrody przyznawane przez nadleśniczych.

W dziedzinie finasów planowane jest stworzenie funduszu stabilizacyjnego, który byłby rezerwą Lasów Państwowych tworzoną w czasach koniunktury, a wykorzystywaną w trudnych dla LP okresach. Do stworzenia tego instrumentu potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia dotyczącego gopsodarki finansowej oraz ustawy o lasach.

Lasy Państwowe przedstawią swoje propozycje nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczą one m.in. uproszczenia procedur przy pracach w lasach, przyspieszenia decyzji w sytuacjach klęskowych i umów ramowych.

Kontynuowane będzie wykorzystywanie środków pomocowych z Unii Europejskiej. Dwa programy, w których LP mogą z nich korzystać to:
PROW - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w nim zalesianie gruntów porolnych,
SPO - Sektorowy Program Operacyjny, z którego korzystać można w sytuacjach restytucji lasu na terenach poklęskowych.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz