DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

Paged porządkuje strukturę

PAP

Autor:
Źródło: PAP
Data: 2005-03-09


Paged SA poinformował, że sprzedał na rzecz Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy 55150 akcji Paged WEFEM SA z siedzibą we Włocławku o wartości nominalnej 30,92 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1705238 zł. Akcje będące przedmiotem transakcji stanowią 97,47% kapitału zakładowego Paged WEFEM SA i tyle samo głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. nabyła ww. akcje za łączną cenę 4624214,78 zł., tj. przy cenie ok. 83,85 zł za jedną akcję. Zapłata za akcje zostanie zapłacona w ratach: 3 mln zł w terminie 3 dni od zawarcia umowy oraz pozostałą kwotę najpóźniej do dnia 31 marca br.

Sprzedaż akcji Paged WEFEM przez Paged S.A. nastąpiła po ich wartości księgowej; transakcja ta nie będzie miała więc wpływu ani na wynik finansowy Paged S.A., ani na wynik Grupy Kapitałowej.

Paged Fabryki Mebli nabyła akcje Paged WEFEM ze środków własnych.

Paged SA posiada 100% udziału w kapitale i w głosach na zgromadzeniu wspólników Paged Fabryki Mebli. Edmund Mzyk i Krzysztof Bukowski (członkowie zarządu Paged SA) zasiadają w Radzie Nadzorczej Paged Fabryki Mebli. Dodatkowo Prezes Zarządu Paged SA, Edmund Mzyk jest również Prezesem Zarządu Paged WEFEM SA, a Prokurent Paged SA, Sebastian Kuciński, jest członkiem Rady Nadzorczej Paged WEFEM SA.

Paged Fabryki Mebli przed zawarciem ww. transakcji posiadała 1 akcję Paged WEFEM, która stanowiła 0,0018% w kapitale i w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Obecnie Paged Fabryki Mebli posiada 55151 akcji zwykłych Paged WEFEM, co stanowi 97,47% kapitału zakładowego Paged WEFEM SA i tyle samo głosów na jej walnym zgromadzeniu.

Zawarcie przedmiotowej transakcji jest kolejnym etapem mającym na celu scalenie działalności meblowej w jednym podmiocie, tj. w Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. Docelowo bowiem nastąpi przejęcie w drodze inkorporacji Paged WEFEM przez Paged Fabryki Mebli w celu ograniczenia kosztów działalności. Poprawi to osiągane wyniki segmentu meblowego Grupy Kapitałowej Paged SA.


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz