/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

RDLP Białystok bez certyfikatu FSC

Lasy Państwowe

Autor: Jarosław Krawczyk, opr. dja
Źródło: Lasy Państwowe
Data: 2010-05-17


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku poinformowała, że z dniem 16 maja 2010r. posiadany przez nią certyfikat gospodarki leśnej wg zasad FSC nr SW-FM/COC-004057 został zawieszony.

Fot. Drewno.pl

Według informacji podanych w komunikacie, zawieszenie certyfikatu nastąpiło z przyczyn od RDLP w Białymstoku niezależnych, wynikających z braku możliwości zaakceptowania warunków dalszego certyfikowania gospodarki leśnej, stawianych przez funkcjonujące na polskim rynku firmy certyfikujące.

Jak pisze Jarosław Krawczyk, rzecznik RDLP w Białymstoku, dyrekcja kilkakrotnie podejmowała działania, zmierzające do wypracowania porozumienia z firmą przeprowadzającą audyty. Pomimo naszego zaangażowania, nie udało się wypracować porozumienia w kwestii warunków stawianych przez firmę NEPCon. Warunki, których RDLP w Białymstoku nie może zaakceptować to:

1. Nieuwzględnianie w trakcie prowadzenia audytów merytorycznie uzasadnionych uwag RDLP w Białymstoku do Raportów z audytu sporządzanych przez firmę NEPCon, a w tym np.
- uznawania modrzewia europejskiego za gatunek obcy i wydanie polecenia zastąpienia tego gatunku w odnowieniu lasu innymi gatunkami,
- zobowiązanie RDLP w Białymstoku do opracowania procedury zawierającej mechanizmy rekompensowania straty dla lokalnych społeczności w wyniku prowadzonych zabiegów gospodarczych w miejscach zbioru grzybów, jagód, wpływu prowadzonej gospodarki leśnej na rozwój agroturystyki, turystyki przyrodniczej,
- utrzymywania poleceń działań korygujących pomimo stwierdzenia przez audytorów zrealizowania wcześniejszych poleceń na przykład  przeprowadzenia uzgodnień z różnymi partnerami zasięgu i zasad gospodarki w lasach HCVF, wyznaczenie w ramach obszarów nieobjętych gospodarowaniem na 6,64% powierzchni siedlisk leśnych, kiedy zasada FSC (wskaźnik 6,41) wymaga 5% powierzchni leśnej wyłączonej z gospodarowania.

2. Odbiegające od cen rynkowych propozycje kosztów wykonywania kolejnych audytów gospodarki leśnej w 2010r. wg zasad FSC. Oferty cenowe prowadzenia audytu w 2010r. przedstawione przez dwie firmy kształtują się na poziomie ok. 150-170 tys. za jeden audyt. Są to ceny ok. 3-5 krotnie wyższe niż stosowane w innych regionach Polski. Ceny te nie obejmują kosztów transportu, noclegów i wyżywienia audytorów w trakcie audytu ponoszonych przez RDLP w Białymstoku. Ponadto trzeba również brać pod uwagę fakt, że audytorzy wyznaczają dodatkowe audyty sprawdzające, średnio co trzy miesiące, których cena jest dziś nieznana, przy czym wiadomo, ze średnio w Polsce kształtuje się ona na poziomie ok. 20-30 tys. zł.

RDLP w Białymstoku dwukrotnie ogłaszało zaproszenie do składania ofert na wykonanie audytów gospodarki leśnej:
- w dniu 29 stycznia 2010 r. z terminem składania ofert 17 lutego 2010r. - wysłano do trzech firm - złożyła tylko jedna - NEPCon
- w dniu 20 kwietnia 2010r. z terminem składania ofert do 5 maja 2010r. - wysłano do trzech firm - oferty nie złożyła żadna firma.

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Białymstoku jest w pełni zainteresowana posiadaniem certyfikatu FSC. Informuje się, że zawieszenie aktualnego certyfikatu gospodarki leśnej według zasad FSC spowoduje podjęcie wytężonych działań RDLP w Białymstoku, w tym prawnych, zmierzających do zracjonalizowania oceny gospodarki leśnej przez firmy audytujące oraz wyjaśnieniu kwestii związanych z prawdopodobieństwem zmowy cenowej niektórych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne na polskim rynku.

Liczba wyświetleń: 1871


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA