DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Przewodnik dla stolarzy - Jan Heurich
 

MSZ informuje.
Biuletyn ekonomiczny

Autor:
Źródło:
Data: 2005-03-10


Najważniejsze
W całym 2004 roku deficyt na rachunku obrotów bieżących zmniejszył się do 2 mld 970 mln euro z 4 mld 110 mln euro w 2003 r. - podał Narodowy Bank Polski (NBP). Wartość eksportu w tym czasie wzrosła do 65,1 mld euro z 53,8 mld euro, czyli o 21 proc., a importu do 70,1 mld euro z 58,9 mld euro, czyli o 19 proc...

Inflacja w Polsce liczona metodą HICP (zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych) spadła w styczniu 2005 roku w ujęciu rocznym do 3,8 proc. z 4,4 proc. w grudniu 2004 roku - podał Eurostat. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Poziom inflacji oczekiwanej w ciągu najbliższych 12 miesięcy przez osoby prywatne spadł w lutym 2005 roku do 3,9 proc. z 4,1 proc. w styczniu 2005 roku - poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski widzi duże prawdopodobieństwo realizacji celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc., w ciągu najbliższych trzech lat - poinformował wiceprezes NBP Krzysztof Rybiński. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie o prognozę kursu złotego. Powiedział jednak, że podstawowym czynnikiem ryzyka dla kursu złotego jest sytuacja polityczna i fiskalna

Informacje

Podpisano nową polsko-ukraińską umowę o współpracy gospodarczej
- Nową umowę o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą podpisali w Kijowie premierzy Marek Belka i Julia Tymoszenko.
- Polska wchodząc do Unii Europejskiej i dostosowując prawa do unijnego ustawodawstwa, musiała wypowiedzieć wszystkie dotychczasowe umowy handlowe, w tym m.in. z Ukrainą. Dlatego rządy Polski i Ukrainy postanowiły podpisać nową umowę o współpracy gospodarczej, której postanowienia nie będą już kolidowały z polityką handlową UE.
- Na mocy umowy powstanie Polsko-Ukraińska Komisja ds. Współpracy Gospodarczej.
- Elżbieta Bodio, wicedyrektor departamentu międzynarodowej współpracy dwustronnej w Ministerstwie Gospodarki powiedziała PAP, że umowa ta bazuje na postanowieniach Układu o Partnerstwie i Współpracy między Ukrainą a Unią Europejską.
Według Bodio, umowa zawiera zapewnienia wsparcia przez rządy obu krajów rozwoju współpracy w strategicznych obszarach gospodarczych, m.in. energetyce, budownictwie i rolnictwie.
Plan Hausnera przyniesie 17 mld zł w latach 2005-07
Zrealizowana już część Planu Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków Publicznych, zwanego planem Hausnera, przyniesie 17 mld zł w latach 2005-2007, czyli 31 proc. zakładanych wcześniej oszczędności - uważa Narodowy Bank Polski.
- NBP podał, że resort gospodarki szacuje efekty planu oszczędnościowego na 24 mld zł, czyli 44 proc. planu. Różnica wynika z z uwzględnienia w szacunkach NBP kosztów likwidacji tzw. "starego portfela", dodatkowych kosztów wypłat zasiłków przedemerytalnych osobom, które uzyskały do nich uprawnienia w ostatnich miesiącach obowiązywania starych przepisów, a ponadto nie wliczania kwot podatków wpłacanych przez PKP i kopalnie węgla kamiennego.
- Zdaniem NBP w 2005 roku istnieje duże zagrożenie wystąpienia wyższego, niż planowano, deficytu sektora finansów publicznych w 2005 roku z uwagi na nieprzyjęcie przez parlament istotnych ustaw mających zmniejszyć wydatki, których efekty finansowe zostały uwzględnione w budżecie. Skutki nieprzyjęcia tych ustaw to ok. 3,6 mld zł, czyli 0,4 proc. PKB.
- W budżecie na 2005 założono deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 4,5 proc. PKB.
Szanse na fundusze z programu wspierającego wzrost konkurencyjności
936 projektów zgłoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa ma szanse uzyskać wsparcie finansowe na łączną kwotę 400 mln zł z unijnego programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - poinformował prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Mirosław Marek. W pierwszej rundzie składania aplikacji przedsiębiorcy zgłosili łącznie 4 tys. 174 wnioski. Z 936 projektów ocenionych pozytywnie, 720 dotyczy dofinansowania inwestycji, a 216 dofinansowania usług doradczych.
Produkcja aut osobowych w Polsce wzrosła w styczniu o 4,3 proc.
Utrzymuje się wysoki poziom produkcji samochodów w Polsce; w styczniu tego roku wyprodukowano o 4,3 proc. więcej aut osobowych niż przed rokiem i aż o 92,4 proc. więcej aut dostawczych - podał instytut Samar.
W Polsce w styczniu wyprodukowano 41 tys. 958 samochodów osobowych, o niemal 7,5 proc. więcej niż w grudniu ubiegłego roku i o 4,3 proc. więcej niż w styczniu 2004 roku.
Zbudowano też 8 tys. 583 pojazdy dostawcze, o 92,4 proc. więcej niż w styczniu roku ubiegłego (4 tys. 461 aut) i o ponad 20 proc. więcej niż w grudniu 2004. Za tak dobrymi wynikami stoi wysokie zapotrzebowanie na te auta zagranicą.

Krótko

Rolnictwo
- Dzięki wstąpieniu do UE Polska zwiększyła eksport artykułów rolno-spożywczych o ponad 40 proc.; po raz pierwszy w 2004 roku odnotowane zostało dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami spożywczymi - poinformował w Sejmie minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Jak zaznaczył, blisko 80 proc. polskiej produkcji rolnej trafia na unijne rynki.

Dofinansowanie
Większość wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych jest słaba i zawiera dużo błędów; z ogólnej liczby wniosków do dofinansowania wybierane jest 10 proc. zgłaszanych projektów - oceniła dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Danuta Jabłońska. Jest bardzo dużo słabych projektów, które są źle przygotowane, brakuje w nich odpowiednich dokumentów i analiz wykorzystania środków unijnych.

Raport tygodnia

Wzrasta zainteresowanie polskim rynkiem nieruchomości
- Zagraniczne firmy w coraz większym stopniu interesują się nabywaniem nieruchomości w Polsce, głównie powierzchni magazynowych, handlowych oraz biurowych - wynika z analizy firmy konsultingowej PricewaterhouseCoopers (PwC).
"Zainteresowanie jest gorące, kapitał napływa szerokim strumieniem, nie wiadomo jednak czy wystarczy odpowiednich nieruchomości. Możliwe, że stracimy część inwestycji na rzecz Pragi czy Budapesztu" - powiedziała dziennikarzom menedżer PricewaterhouseCoopers, Małgorzata Cieślak.
Według niej, przyczyniło się to już do obniżki czynszów powierzchni biurowych w polskich miastach, spadek będzie nadal postępował, jednak nie będzie znaczący. W dalszym ciągu w Warszawie jest dużo niewykorzystanych powierzchni, deweloperzy zwolnili tempo inwestycji, aby sprzedać najpierw te powierzchnie. "Można zauważyć napływ nowych firm, sytuacja powoli się poprawia" - powiedziała.
O wiele bardziej dynamicznie będzie się rozwijał rynek powierzchni magazynowych, ponieważ wiele firm zagranicznych deklaruje, że będzie przenosić do Europy Wschodniej magazyny i centra logistyczne.
"Na tym właśnie polu będziemy w najbliższym czasie konkurować z Czechami i Węgrami" - powiedziała Cieślak. Zaznaczyła jednak, że będzie to trudna konkurencja, ze względu na stan naszej infrastruktury, głównie dróg.

- Eksperci PwC szacują, że zagraniczne przedsiębiorstwa będą się interesować nabywaniem powierzchni handlowych. Przewidują rozwój dużych centrów handlowych, głównie w dużych miastach. Równolegle będą rozwijać się mniejsze sklepy.
Inwestorzy w najmniejszym stopniu interesują się natomiast hotelami, ponieważ nie przynoszą one zbyt dużych zysków. W Warszawie wiele ekskluzywnych hoteli jest zapełnionych tylko częściowo.

z serwisu MSZ


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz