/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

PIGPD: Komunikat w sprawie spotkania Lasy-Przemysł w Nagórzycach

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego
Data: 2010-03-26


24 marca w Nagórzycach odbyło się z inicjatywy Dyrektora Generalnego LP spotkanie z grupą ok. 30 najważniejszych odbiorców drewna. Podczas spotkania przedstawione zostały planowane zmiany zasad sprzedaży drewna na II półrocze. Przedstawiciele przemysłu ze zdumieniem dowiedzieli się, że zmiany odbiegają od ustaleń z Ministerstwem Gospodarki. Poniżej prezentujemy komunikat PIGPD w tej sprawie.

Fot. Drewno.pl

Komunikat nr 2/2010
z dn. 25.03.2010r.

Szanowni Państwo,
Członkowie PIGPD

Przekazujemy poniżej informację o negocjowanych i planowanych zmianach w zakresie zasad sprzedaży drewna w II półroczu, oraz zmian docelowych.

Na wstępie informujemy, że na początku marca Ministerstwo Gospodarki przekazało nam do konsultacji swoje propozycje zmian w systemie sprzedaży drewna na II półrocze, z których najważniejsze dotyczyły:
- zwiększenia puli drewna na przetargi ograniczone z obecnych 50% na 60%,
- wprowadzenia 2-etapowego przetargu ograniczonego, aby umożliwić pełne wykorzystanie oferowanej tam puli drewna,
- wprowadzenia systemu rabatów związanych ze skalą zakupów drewna,
- wprowadzenie wadium dla uczestników przetargów, zróżnicowanego w zależności od deklarowanej skali zakupów, aby utrudnić udział w nich i ewentualne manipulacje nieuczciwym uczestnikom.

W ramach tych konsultacji, ze swej strony przekazaliśmy, że pula na przetargi ograniczone powinna być znacznie większa – odpowiadająca w skali roku co najmniej zeszłorocznemu podziałowi 70%/30%, że potrzebne są konkretnie działania aby umożliwić uzupełnienie zaopatrzenia firmom, które z powodu wad systemu nie mogły go kupić w koniecznej ilości w I półroczu, oraz że należy umożliwić przesuwanie odbiorów najdrożej sprzedanego drewna nawet do końca roku. Uzyskane później informacje wskazały, że MG podczas rozmów z Ministerstwem Środowiska wynegocjowało niestety mniej niż proponowaliśmy i w efekcie podział pul będzie 60%/40%, oraz że nie udało się wprowadzić systemu rabatów.

Natomiast w dn. wczorajszym, z inicjatywy Dyrektora Generalnego LP odbyło się jego spotkanie z grupą ok. 30 najważniejszych odbiorców drewna, w którym z ramienia Izby udział wzięli Prezydent Izby S. Wrochna, członkowie Rady A. Górski i S. Sopek oraz B. Czemko – dyrektor Biura. Przedstawiono nam planowane zmiany na II półrocze. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, że nie tylko są one nieznaczne, ale też odbiegają od ustaleń z MG. Jedyna poważniejsza dotyczyła przywrócenia 2-etapowego przetargu ograniczonego. W szczególności podział pul drewna wynosić ma 50%/50%, czyli tak jak w I półroczu. Nie będzie też zróżnicowania rabatów – zadanie wyeliminowania firm, które licytują aby pobić cenę innym, bez zamiaru kupna, ma spełnić kara w postaci 6-miesięcznego zakazu uczestnictwa w przetargach tych, którzy po wygraniu nie podpiszą umowy. Nie podpisać mogą tylko ci, których oferty ilościowe zostaną zredukowane min. o 75%.
 
Natomiast harmonogram sprzedaży na II półrocze został tak skonstruowany, aby procedury zacząć wcześnie – od 12 kwietnia, w ciągu miesiąca zakończyć przetargi ograniczone a do 08 czerwca – wszystkie przetargi. Sytuację firm którym brakuje drewna ma doraźnie poprawić możliwość odbioru wylicytowanego drewna zaraz po podpisaniu umów, czyli teoretycznie już na przełomie maja i czerwca.

Oczywiście nie są to rozwiązania, które możemy uznać za wystarczające aby poprawić skutecznie sytuację przemysłu – dotyczy to szczególnie podziału pul drewna, pozostawionego w niekorzystnej postaci. Izba więc natychmiast – w dn. dzisiejszym - skierowała w tej sprawie pisma, które załączamy do niniejszego Komunikatu.

Możemy jeszcze dodać, że LP postanowiły doprowadzić do całkowitej anonimowości uczestników przetargów e-drewno nawet wtedy, gdyby tego nie chcieli. Zlikwidowane zostaną bowiem zastępujące dziś nazwę firm aliasy, a zamiast nich pojawią się numerki, inne dla każdego przetargu.

Przedsiębiorcy - uczestnicy spotkania usiłowali jeszcze walczyć o różne drobniejsze zmiany, szczególnie o możliwość przesuwania odbioru drewna z I na II półrocze. Tu jednak decyzje zostały zepchnięte na nadleśniczych z informacją, że pozytywne mogą być tylko w „uzasadnionych obiektywnymi czynnikami przypadkach”, podobnie jak sytuacje odstąpienia od naliczania kar umownych, przy czym okazało się, że za siłę wyższą uznany jest np. głęboki śnieg w lesie, ale już niekoniecznie duży mróz wymuszający czasowe zaprzestanie produkcji.
Dyrektor generalny nie zdobył się też na jasne zaakceptowanie wniosku o ujednolicenie wzoru umów w całym kraju, ani na ustalenie powszechnej zasady koordynowania gwarancji bankowych z poziomu rdLP, aby uniknąć sytuacji, że w jednym nadleśnictwie kwota gwarancji wyczerpuje się zmuszając firmy do płacenia przedpłat, choć w sąsiednim jest niewykorzystana. Możliwe jednak, że jakieś działania w tych sprawach zostaną podjęte.

Po wielu podobnych wymianach poglądów i propozycji, do dyskusji włączył się Prezydent Izby S. Wrochna, który stwierdził, że to, co słyszymy z ust dyrektora generalnego LP jest zdumiewające, bo zasadniczo różni się od tego, co mówi strona rządowa, w tym ustami Wiceministra Środowiska J. Zaleskiego. Były deklaracje podziału puli 60%/40% - czemu nie ma? Czemu nie ma rabatów? Izba przygotowała projekty zmian ustawowych i na tej bazie już w marcu miał powstać wstępny projekt systemu (a w maju – ostateczny) który w 2011r. umożliwi powszechne podpisanie umów okresowych – czemu o tym się dziś nie mówi? Mamy jednoznaczną deklarację ministra Boniego, że pracom legislacyjnym nadany zostanie szybki bieg. Jeśli jednak okaże się, że rząd tylko obiecuje i nic nie zrobi – to pojedziemy do Warszawy i powiemy o tym bardzo głośno. A jak nie będzie rzeczywistych zmian i współpracy LP z przemysłem, to wszyscy stracimy, bo jak polskie firmy zniszczy cenami konkurencja w postaci obcych koncernów, korzystając z przetargów i sytemu dostępu do rynku 50%/50% , to zaraz potem to ona będzie dyktować Lasom warunki.

W odpowiedzi dyrektor M. Pigan zapewnił, że LP chcą takich samych zmian jak przemysł, ale blokuje to UOKiK. Jego zdaniem LP i tak się narażają, podtrzymując 50-procentową ochronę części rynku. Najpierw więc należy zmienić prawo, czyli ustawę o lasach, aby te zmiany umożliwić. On jednak nie zna szczegółów przygotowanego przez min. J. Zaleskiego projektu, choć wie, że faktycznie w tej sprawie występuje „duże ciśnienie” i zmiany te będą wprowadzane w trybie pilnym. Czeka nas jednak jeszcze wiele uzgodnień i ocen – wewnątrz resortowych, międzyresortowych, przez rządowe biuro prawne, a dopiero potem – Sejm i Senat.

Wobec pytań o zasadność opierania zmian zasad sprzedaży o wcześniejszą zmianę ustawy, krótkiego wyjaśnienia udzielił B. Czemko, który przekazał, że zapis w ustawie o lasach jest po to, aby „zneutralizować” zastrzeżenia UOKiK co do rozwiązań chroniących polski przemysł, bo ustawa o ochronie konkurencji nie ma zastosowania do rozwiązań zalegalizowanych innymi ustawami. Nowy przepis ma pozwolić na wydanie rozporządzenia wspólnie przez ministrów gospodarki i środowiska, i dopiero tam znajdą się równie szczegółowe zapisy, jak dziś w zarządzeniu dyrektora generalnego. To bardzo dobrze, że rząd ostatecznie zaakceptował drogę działania o którą Izba walczy od dawna i, że rząd korzysta z przygotowanych przez Izbę projektów. Niepokój budzi jednak to, że rozpoczęto prace które nas przecież dotyczą, a nie dopuszcza się w nich naszego bezpośredniego udziału – o to teraz musimy walczyć w imieniu całego przemysłu.

Na koniec odbyła się jeszcze krótka dyskusja nt. projektów zmian zasad klasyfikacji drewna okrągłego, które są już przygotowane, choć wstrzymano ich wdrożenie. Strona przemysłu domagała się możliwości ich poznania i oceny. Dyrektor M. Pigan zapewnił, że nastąpi to w lipcu.

Biuro Izby

 
IG-56/03/2010
Poznań, dn. 25.03.2010r.

Pan
Michał Boni
Minister
Członek Rady Ministrów


    Szanowny Panie Ministrze,

    W dniu wczorajszym, w Nagórzycach k/Tomaszowa Mazowieckiego miało miejsce spotkanie grupy ok. 30 największych odbiorców drewna z Lasami Państwowymi, reprezentowanymi przez Dyrektora Generalnego Mariana Pigana oraz jego zastępcę, Tomasza Wójcika. W spotkaniu tym wzięli udział również przedstawiciele naszej Izby, w tym moja osoba.
    
Zostały nam tam przedstawione zmiany w zasadach sprzedaży drewna, przygotowane przez Dyrekcję Generalną LP na II półrocze 2010r. Ku naszemu zaskoczeniu, nie zawierały one kluczowego elementu, który – bazując na informacjach uzyskanych zarówno z Ministerstwa Gospodarki jak i od Wiceministra Środowiska Janusza Zaleskiego - uważaliśmy za ustalony.

Chodzi tu o podział przeznaczonej do sprzedaży masy drewna na pule do sprzedaży w ramach przetargów ograniczonych i otwartych. Sądziliśmy, że wykazaliśmy już dawno i bez żadnych wątpliwości, że obecny podział – w proporcji 50%/50% - był i jest nadal główną przyczyną kłopotów z zaopatrzeniem przedsiębiorstw w drewno, spekulacyjnych zdarzeń podczas przetargu otwartego i absurdalnego wzrostu cen. Oczekiwaliśmy więc co najmniej powrotu do sprawdzonej w 2009r. proporcji: 70% drewna na przetargi ograniczone i 30% - na otwarte, liczone w skali roku.

Wg przekazanych mi informacji, wobec oporów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na szczeblu rządowym podjęta została decyzja o przyjęciu proporcji 60%/40% i została ona przesłana Dyrektorowi Generalnemu LP.
Jednak okazuje się po wczorajszym spotkaniu, że nawet ten daleko nie satysfakcjonujący nas, ale jednak lepszy niż obecnie układ puli drewna, nie będzie zachowany. Poinformowano nas bowiem, że na II półrocze ma obowiązywać podział 50%/50% - taki sam, jak w I półroczu.

W efekcie, ze wszystkich proponowanych przez naszą Izbę rozwiązań, jedyną konkretną zmianą na lepsze w II półroczu, będzie więc wprowadzenie 2-etapowego przetargu ograniczonego, pozwalającego na pełne wykorzystanie oferowanej tam puli drewna. O to też występowaliśmy, lecz jest to krok nie wystarczający, aby złą sytuację przemysłu poprawić.

Prosimy więc Pana Ministra o pomoc w wyjaśnieniu tej bulwersującej sprawy. Jesteśmy przy tym w każdej chwili do Pana dyspozycji.

Z poważaniem

Sławomir Wrochna

Prezydent Izby

Do wiadomości:
- Pan Janusz Zaleski Wiceminister Środowiska
- Pan Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska
- Pani Grażyna Henclewska – Wiceminister Gospodarki

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA