/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Trion: 54 mln straty w 2009r.

Trion

Autor: dja
Źródło: Trion
Data: 2010-03-07


Trion SA według skonsolidowanego raportu w 2009r. osiągnął przychody na poziomie 79,188 mln zł (2008: 114,668 mln zł) notując stratę netto wysokości 54,709 mln zł (2009: zysk 4,262 mln zł). Strata na działalności operacyjnej wyniosła 34,303 mln zł (2009: zysk 2,716 mln zł).

Fot. Humdrex

Według informacji zarządu spółki struktura straty przedstawia się następująco :
- ok. 16 mln zł straty wynika z bieżącej działalności operacyjnej wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Trion w roku 2009
- ok. 4 mln straty wynika z działalności finansowej
- ok. 34 zł straty wynika z odpisów aktualizujących wartości bilansowe aktywów grupy. Dokonane odpisy dotyczą historycznych wartości aktywów i nie wiążą się z wydatkami pieniężnymi w bieżącym okresie.

W związku z pogarszającą się sytuacją operacyjną i wynikami finansowymi za 2009 rok Trion uruchomił plan restrukturyzacyjny, którego główne cele to poprawa rentowności grupy, poprawa bieżącej płynności finansowej oraz restrukturyzacja zadłużenia.

Główne założeniami planu są:
1) Modernizacja funkcjonowania działu handlu i marketingu Trion S.A. obsługującego wspólny kanał sprzedaży i dystrybucji produktów wszystkich spółek produktowych w zakresie stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium wraz z wdrożeniem jednolitej polityki zaopatrzeniowej wobec dostawców. Centralizacja zarządzania procesami sprzedaży i logistyki ma umożliwić lepsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego poszczególnych spółek poprzez realizację zleceń łączących dostawy wszystkich trzech produktów w ramach jednego projektu. Przewidywana w związku z tym redukcja kosztów sprzedaży o ok. 30%.
Planowane zmiany w zakresie jednolitej polityki sprzedaży oraz wobec dostawców zakładają:
a)Wspólne zakupy materiałów dla całej Grupy, co przełoży się na ograniczenie kosztów zakupów o ok. 10%,
b)Optymalizację zakupów profili pozwalająca na uzyskanie oszczędności kosztów w tym obszarze o ok. 30%,
c)Dystrybucję produktów stolarki drewnianej i aluminiowej na rynek czeski poprzez Grupę VPO PROTIVANOV,
d)Dystrybucję produktów spółki ARGONA spółki zależnej VPO PROTIVANOV na rynku polskim; głównie parapetów i asortymentu okołookiennego.

2) Sprzedaż niepracującego i niewykorzystanego majątku grupy kapitałowej tj. część nieruchomości w Inowrocławiu, nieruchomość w Dobrym Mieście, nieruchomość w Kajkowie.
a) Zarząd Trion SA zawarł umowę przedwstępną sprzedaży części nieruchomości w Inowrocławiu z podmiotem gospodarczym. Zawarcie umowy finalnej nastąpi do końca marca 2010 roku. Przewidywany łączny wpływ ze sprzedaży 4,9 mln zł,
b) W zakresie nieruchomości w Dobrym Mieście i Kajkowie prowadzone równolegle są negocjacje zarówno przez zarząd Trion oraz przez agentów nieruchomości. Łączny, przewidywany wpływ ze sprzedaży ok. 5,5 mln zł.

3) Uproszczenie struktury i skoncentrowanie produkcji w ramach VPO PROTIVANOV, jako spółki dominującej, w odniesieniu do części biznesu stolarki otworowej w Republice Czeskiej. Docelowo plan restrukturyzacji zakłada likwidację części spółek czeskich i ukształtowanie się struktury składającej się z VPO PORTIVANOV i ARGONA.

4) Przeniesienie do Trion SA działalności produkcyjnej w zakresie opakowań drewnianych tj. palet EUR i przemysłowych. Linia produkcyjna ze względów logistyczno-organizacyjnych została przeniesiona do HUMDREX Sp. z o.o., co pozwoli na uzyskanie oszczędności przy zakupie wraz z dostawą na poziomie 20-25% na 1 m3 drewna, co przekłada się na oszczędności rzędu 40-60 tys. zł miesięcznie. Przeniesienie produkcji umożliwi redukcję zatrudnienia, co przekłada się na oszczędności rządu 38,8 tys. zł.

5) Spółka INTUR KFS Sp. z o.o. zapoczątkowała proces wygaszania działalności transportowo-logistycznej, która w obecnych warunkach rynkowych okazuje się nierentowna. Rezygnacja z działalności transportowo-logistycznej przez INTUR KFS Sp. z o.o. oraz podjęcie działań zmierzających do rezygnacji z leasingowania w BRE Leasing Sp. z o.o. floty składającej się z 12 zestawów pozwoli na uzyskanie oszczędności ok. 98 tys. zł miesięcznie z tytułu kosztów leasingowych.

6) Priorytetem w zakresie obszaru finansowego grupy jest optymalizacja przepływów z działalności operacyjnej oraz zarządzania kapitałem obrotowym. Strategia zakłada utrzymanie zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych. W tym celu Zarząd prowadzi rozmowy z bankami finansującymi grupę. Środki uzyskane z sprzedaży majątku trwałego zostaną przeznaczone na częściową spłatę zobowiązań oraz realizację planu restrukturyzacji. Ponadto zarząd spółki prowadzi rozmowy z podmiotami finansowymi w celu uplasowania emisji obligacji zwykłych na Trion SA.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz