/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 
BHP

Niskie stawki dla ZULi zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy

Drewno.pl

Autor: Józef Grodecki, Włodzimierz Stempski
Źródło: Drewno.pl
Data: 2010-01-29


Bezpieczeństwo pracy osób zatrudnionych przy pozyskaniu drewna w dużej mierze zależy od stanu technicznego sprzętu używanego do prac leśnych mówił na konferencji „Ergonomia, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w gospodarce leśnej” dr inż. Józef Grodecki z Katedry Techniki Leśnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Harwestery wkraczają do polskich lasów, jednak nie zawsze praca takimi maszynami jest w pełni bezpiecznaHarwestery wkraczają do polskich lasów, jednak nie zawsze praca takimi maszynami jest w pełni bezpiecznaFot. Drewno.pl

"Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy występujące przy maszynowym pozyskiwaniu drewna."

Zastosowanie w procesie technologicznym pozyskania drewna maszyn wielooperacyjnych (harwesterów i forwarderów), które wykonują wszystkie operacje obróbcze oraz transportowe, eliminując tym samym bezpośredni kontakt człowieka z obrabianym drewnem i umieszczenie operatora w bezpiecznej kabinie zlikwidowało w zasadzie bezpośrednie zagrożenie dla osób je wykorzystujących. Wzrosły natomiast obciążenia psychiczne wynikające z samego charakteru pracy, jak i konieczności utrzymywania wysokiego poziomu koncentracji.

W czasie pracy maszyn leśnych, czas operacyjny, w którym maszyny wykonują pracę w rozumieniu produkcyjnym (pozyskują bądź zrywają drewno) kształtuje się na poziomie 60-80% czasu zmiany roboczej. Zagrożenia z tytułu bezpieczeństwa pracy występują w czasie poza operacyjnym, a bezpośrednie zagrożenie dla operatorów pojawia się głównie w czasie obsługi technicznej, który stanowi 10-20% czasu zmiany roboczej. W czasie tym operator dokonuje niezbędnych czynności obsługowych (obsługa codzienna) i regulacyjno-naprawczych w obrębie maszyny, ale poza kabiną, a tym samym w diametralnie innych warunkach pracy.

Szczególnym problemem jest uzupełnianie paliwa. W naszych realiach nie ma praktycznie możliwości pozostawiania paliwa w lesie, co powoduje, że jest ono często wożone na miejsce pracy w plastikowych pojemnikach. Transport paliwa i samo wykonywanie czynności jego przelewania łączy się z licznymi poważnymi zagrożeniami. Osobną grupę zagrożeń stanowi stan techniczny używanych maszyn. W polskich warunkach są to bardzo często maszyny z drugiego obiegu, a ich stan techniczny daleki jest od niezbędnych standardów, co wiąże się zarówno z obniżeniem warunków ergonomicznych w kabinie operatora, jak i z brakiem pewnych elementów wyposażenia (np. sprawnych schodów, czy centralnego systemu smarowania).

Trzecią, bardzo ważną grupą czynników, która pośrednio stanowi zagrożenie przy maszynowym pozyskaniu drewna są warunki ekonomiczne funkcjonowania firm leśnych. Niskie stawki za wykonywane prace, szczególnie duża konkurencja przy ubieganiu się o zamówienia na maszynowe pozyskiwanie i zrywkę drewna powodują, że oszczędza się na wszystkim – na stanie technicznym maszyn, na kosztach pracy operatorów, co powoduje przekraczanie normatywów ilościowych w zakresie czasu pracy, na szkoleniach, na badaniach dozorowanych itd.

Całokształt czynników determinujących pracę operatorów wielooperacyjnych maszyn leśnych sprawia, że w tym zawodzie oprócz predyspozycji psychofizycznych konieczne są wysokie kwalifikacje i umiejętności.

Dla dalszego rozwoju maszynowego pozyskiwania drewna z wykorzystaniem ciągle doskonalonych, bardzo zaawansowanych technicznie maszyn, koniecznym jest stworzenie systemu profesjonalnego kształcenia operatorów, które obejmować musi nie tylko specyfikę pracy tychże maszyn w lesie, zagadnienia ich eksploatacji, problematykę techniczną i organizacyjną, ale także ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Ponadto dla stworzenia bezpiecznych warunków pracy konieczne jest zagwarantowanie przedsiębiorcom leśnym takich warunków ekonomicznych, które w stawkach za wykonaną pracę pomieszczą koszty przestrzegania prawa w zakresie technicznym (badania dozorowe), pracowniczym (przestrzeganie standardów prawa pracy) i w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

dr inż. Józef Grodecki, dr inż. Włodzimierz Stempski
Katedra Techniki Leśnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Niskie stawki dla ZULi zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy (Zdjęcia: 3)

Harwestery wkraczają do polskich lasów, jednak nie zawsze praca takimi maszynami jest w pełni bezpiecznaUczestnicy poznańskiej konferencji z zainteresowaniem słuchali prelegentówdr inż Józef Grodecki mówi o zagrożeniach wystąpującym podczas pracy z nowoczesnym sprzętem

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz