/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
 

Apelacja PIGPD w sprawie ujawnienia przez LP danych nabywców oddalona

Autor: Dominik Jabłoński
Źródło: Drewno.pl
Data: 2009-12-18


Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego dotyczącą udostępnienie przez Lasy Państwowe informacji na temat kupujących surowiec drzewny.

Czy Lasy Państwowe powinny ujawniać dane nabywców drewna?Czy Lasy Państwowe powinny ujawniać dane nabywców drewna?

PIGPD chce, aby Lasy Państwowe podawały do informacji publicznej wykaz firm zawierający ilość i ceny po jakich kupiły one od LP surowiec drzewny. W marcu 2009r. Sąd Rejonowy w Warszawie odrzucił pozew Izby o ujawnienie takich danych za okres od 18 czerwca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. 7 grudnia Sąd Okręgowy w  Warszawie oddalił apelację złożoną w tym temacie przez PIGPD.

- Sprawa jawności sprzedaży prowadzonej przez Lasy Państwowe jest dla przemysłu bardzo istotna. Prawdopodobnie złożymy kasację od postanowienie Sądu, jednak ostateczną decyzję podejmiemy po uzyskaniu jego uzasadnienia. - mówi Bogdan Czemko, Dyrektor Biura Izby.

Zdaniem Lasów Państwowych dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, potwierdzeniem czego są dotychczasowe wyroki sądów. Według informacji przekazanej przez Annę Malinowską, rzecznika LP, podobne stanowisko wyraża także Prezes UOKiK, który w prowadzonych przed Urzędem postępowaniach również ogranicza prawo dostępu i wglądu, np. do listy odbiorców drewna na rynku krajowym i regionalnym, zestawień zawartych umów, danych dotyczących ilości zakupów poszczególnych odbiorców, zestawień sprzedaży drewna, listy odbiorców zaproszonych do negocjacji, itp.

***
Zgodnie z art. 61 ust.1 Konstytucji RP: "obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”. Jakkolwiek prawo to nie ma bezwzględnego charakteru i Konstytucja dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych (art. 61 ust. 3) jego ograniczenie w drodze ustawy, to jednak taki przepis świadczy o tym, że wyjątki od zasady jawności muszą wynikać z przepisów ustawowych.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA