/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

PIGPD: Komunikat w sprawie przebiegu spotkania w Ministerstwie Środowiska

PIGPD

Autor: Bogdan Czemko
Źródło: PIGPD
Data: 2009-12-14


Wobec licznych pytań o przebieg spotkania w Ministerstwie Środowiska, w dn. 08.11.09, PIGPD przekazuje krótkie podsumowanie tego zdarzenia.

Fot. Drewno.pl

Komunikat nr 16/2009

z dn. 11.12.2009r.
Szanowni Państwo
Członkowie PIGPD

 

Wobec licznych pytań o przebieg spotkania w Ministerstwie Środowiska, w dn. 08.11.09, które było powodem wystosowania przez Prezydenta Izby znanego już Państwu pisma do Wiceministra Środowiska J. Zaleskiego, przekazuję krótkie podsumowanie tego zdarzenia.

 

Ze strony rządu obecni byli:
- Wiceminister Środowiska Janusz Zaleski ze współpracownikami
- Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska ze współpracownikami
- jako przedstawiciel ministra Michała Boniego – jego doradca, Jakub Michałowski
- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Marian Pigan ze współpracownikami
- dyrektor UOKiK Elżbieta Witkowska – Grochowalska, ze współpracownikami

 

Ze strony przemysłu obecni byli :
- Sławomir Wrochna – prezydent PIGPD i Bogdan Czemko – dyrektor PIGPD
- Tadeusz Kosień – Prezes SPPD i Antoni Hikiert – Sekretarz SPPD
- Kazimierz Czapiewski – PKN EPAL
- Paweł Wrona , Prezes Barlinek SA – SKD
- Michał Budnicki – SPP

 

  • Spotkanie rozpoczęła prezentacja Lasów Państwowych, prowadzona przez zastępcę dyrektora generalnego LP – Tomasza Wójcika, który zaprezentował dane mające zobrazować wyniki zakończonej procedury sprzedaży drewna na I półrocze 2010r. Część tych danych jest już dostępna na stronie Portalu LP. Prezentacja objęła jednak również uzyskane ceny, które zostały pokazane w taki sposób, aby wywołać wrażenie iż ich wzrost był bardzo nieznaczny i właściwy. Uśredniono więc ceny uzyskane w całym kraju w obrębie obu przetargów (ograniczonego i systemowego) łącznie. Zbagatelizowano też skutki zakupów nowych kupców drewna jako przyczyny wzrostu cen na przetargu systemowym, podając, że było ich zaledwie kilkunastu i kupili oni zaledwie 480 tys. m3. W ocenie LP, sami sobie podnieśliśmy ceny i jest to prawidłowy efekt otwarcia rynku.

  • Odpowiedzią przedstawicieli przemysłu było wystąpienie przedstawicieli PIGPD, S. Wrochny i B. Czemko, którzy przedstawili ocenę samego przetargu systemowego wykazując, że doszło tam do wyśrubowania cen drewna, zwłaszcza papierówki i tartacznego świerkowego, znacznie powyżej jakiegokolwiek uzasadnionego ekonomicznie poziomu. Ceny te najbardziej wzrosły w zachodniej części Polski i są pośrednie dowody na to, że był to efekt zamierzonych, zbliżonych do spekulacyjnych, działań części kupujących. W efekcie wiele solidnych firm znalazło się w wyjątkowo trudnej sytuacji – z niedostateczna ilością drewna lub z drewnem kupionym za drogo, po to tylko aby utrzymać ciągłość produkcji. Sytuacja ta jest też potwierdzeniem zagrożenia jakie tworzy dla całej gospodarki zastosowanie na większą skalę otwartych przetargów typu e-drewno. To dowód na to, że rozwój przemysłu możliwy jest wyłącznie przy zastosowaniu stabilnych metod sprzedaży drewna opartych o wieloletnie umowy.

  • Wystąpienie to poparli kolejno wszyscy obecni przedstawiciele przemysłu, opisując konsekwencje omawianej sytuacji w dużych tartakach, fabrykach płyt, celulozy, wytwórniach sklejek i palet, nawet fabryk mebli. Podkreślano, że na przetargach niezwykle łatwo było podbijać ceny bez większych konsekwencji dla firm, które to robiły.

  • Odpowiedział na to dyrektor LP M. Pigan, który stwierdził m. in., że uzyskane ceny mają poziom z 2008r., więc jego zdaniem właściwy, a nawet za niski w stosunku do Europy, że ta sprzedaż była oparta o rynkowe zasady których sami chcieliśmy, że teraz chcemy ręcznego sterowania, na co nie ma zgody UOKiK, itd.

  • Przedstawiciele rządu odnieśli się w pierwszym rzędzie do tezy o konieczności wprowadzenia umów długoterminowych. Minister Grażyna Henclewska stwierdziła m. in. iż w pełni rozumie i popiera konieczność doprowadzenia do przewidywalności i stabilności na rynku drewna i oparcia sprzedaży o kontrakty terminowe. Bez tego nie będzie inwestycji i rozwoju gospodarczego. Podkreśliła, że rząd usiłował stworzyć zasady idące w tym kierunku, których UOKiK wcale nie negował. Trzeba te prace dokończyć. Natomiast obecnie, nawet jeśli średnio statystycznie sytuacja nie jest tragiczna, na pewno lokalnie są firmy w trudnym położeniu, którym teraz trzeba pomóc. Nie ma przecież żadnego problemu, aby rozwiązania wprowadzone zarządzeniem dyrektora generalnego LP w ten sam sposób zmienić.

  • Dyrektor E. Witkowska – Grochowalska jasno powiedziała, iż Urząd nie widzi przeszkód do wprowadzenia przez rząd przepisów prawa, chroniących interesy polskiego przemysłu drzewnego. Wówczas Urząd nie będzie miał zastrzeżeń do takich rozwiązań. Taka propozycja już była stronie rządowej przekazywana.

  • Na pytanie J. Zaleskiego, jakie działania w celu poprawy bieżącej sytuacji widzi przemysł, odpowiedzieliśmy, że wobec faktu, iż umowy już są na I półrocze w części podpisywane (wbrew naszemu wnioskowi), jedynym nasuwającym się rozwiązaniem jest rozpisanie dodatkowego, uzupełniającego przetargu ograniczonego w I kwartale. J Zaleski odniósł się pozytywnie do tej propozycji, oceniając że na początek można np. wcześniej uruchomić sprzedaż części drewna z puli na II półrocze.

  • W sposób zdecydowany sprzeciwił się temu rozwiązaniu dyrektor generalny LP M. Pigan. Nie przedstawił jednak żadnych konkretnych argumentów przeciw niemu.

  • Wobec konieczności opuszczenia sali, minister J. Zaleski podsumował spotkanie, stwierdzając, że lasy polskie muszą służyć polskiemu przemysłowi i trzeba stworzyć do tego możliwości. Natomiast obecna sytuacja musi być ponownie i głębiej oceniona, zwłaszcza pod kątem sytuacji przemysłu i możliwych działań spekulacyjnych a następnie muszą być zaproponowane środki zaradcze. Spotkanie dzisiejsze będzie kontynuowane.

 

 

Powyższa notatka stanowi subiektywny i skrócony opis przebiegu spotkania.

Opracowano w Biurze PIGPD

Poznań, 11.12.2009r.

 


 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz