/* */
DREWNO.PL - Portal branży drzewnej - ogłoszenia
Szkieletowy dom drewniany
 

Arctic Paper przejmie szwedzki Grycksbo Paper Holding

Arctic Paper

Autor: dja
Źródło: Arctic Paper
Data: 2009-12-09


Arctic Paper SA podpisał umowę, na mocy której przejmie 100% akcji Grycksbo Paper Holding AB, będącej właścicielem papierni Grycksbo Paper AB, z siedzibą w Grycksbo (okolice Falun) w Szwecji. Przejęcie zostanie sfinansowane z kredytu bankowego, środków własnych Arctic Paper SA oraz poprzez emisję na rzecz sprzedających 3.000.000 akcji zwykłych, które stanowić będą 5,4% kapitału Grupy po jego podwyższeniu.

Papiernia w GrycksboPapiernia w GrycksboFot. Grycksbo Paper

Przejęcie Grycksbo pozwoli Arctic Paper rozszerzyć portfolio oferowanych produktów i wzmocni silną pozycję Grupy na europejskim rynku papieru, zwiększając także jej udziały rynkowe. W efekcie transakcji Arctic Paper spodziewa się także istotnego wzrostu skonsolidowanych przychodów. Jednocześnie moce produkcyjne Grupy wzrosną w wyniku przejęcia o blisko połowę, do 800 tys. ton, z obecnych 540 tys. ton.

Transakcja oznaczać będzie realizację jednego z  kluczowych celów strategicznych opisanych w prospekcie emisyjnym  Arctic Paper.

Umowa sprzedaży akcji została zawarta pomiędzy Arctic Paper S.A. i akcjonariuszami Grycksbo Paper Holding AB, tj. Accent Equity 2003 L.P., Accent Equity 2003 KB oraz inwestorami mniejszościowymi spółki. Podpisana umowa obejmuje nabycie 100% akcji Grycksbo Paper Holding AB oraz uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki.

Przejście tytułu prawnego do akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper SA nastąpi do dnia 1 marca 2010 roku (jest to jednocześnie termin zamknięcia transakcji), pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie, tj. m.in. uzyskania zgody szwedzkiego, niemieckiego i norweskiego urzędu ochrony konkurencji na zawarcie transakcji.

Łączna cena za kupowana spółkę, na którą składa się płatność gotówką i emisja akcji na rzecz sprzedających wyniesie od 589,3 do 639,3 mln SEK (229,8-249,3 mln PLN). Na kwotę tę złoży się:
!. Płatność gotówką w kwocie 225.380.000 SEK (87.875.662 PLN) w dniu zamknięcia transakcji,
2. Wystawienie noty rozliczeniowej w dniu zamknięcia transakcji, w kwocie wyrażonej w PLN, stanowiącej iloczyn średnioważonej ceny akcji Arctic Paper S.A. za okres 20 dni notowań poprzedzających zamknięcie transakcji oraz liczby 3.000.000,
3. 36 miesięcznych płatności w kwocie 9.126.581 SEK (3.558.454 PLN)każda.

Rozliczenie płatności części ceny wyszczególnionej w punkcie 2 nastąpi w wyniku emisji na rzecz sprzedających 3.000.000 akcji zwykłych Arctic Paper S.A. które stanowić będą 5,4% kapitału Grupy po jego podwyższeniu.

Cena, po której sprzedający będą uprawnieni do objęcia nowych akcji stanowić będzie średnioważoną cenę akcji Arctic Paper S.A., za okres 20 dni notowań poprzedzających zamknięcie transakcji.

Wartość bieżąca (present value) części ceny wyszczególnionej w punkcie 3 powyżej została obliczona przy zastosowaniu stopy procentowej 6% i wynosi 300.000.000 SEK (116.970.000 PLN). Arctic Paper S.A. może dokonać wcześniejszej zapłaty tej części ceny w terminie do dnia zamknięcia transakcji (czyli 1 marca 2010 roku). Spółka będzie wówczas upoważniona do zmniejszenia ceny o kwotę 50.000.000 SEK (19.495.000 PLN), co skutkować będzie płatnością netto z tytułu punktu 3 powyżej w kwocie 250.000.000 SEK (97.475.000 PLN).

Papiernia Grycksbo Paper AB (której 100-proc. właścicielem stanie się Arctic Paper SA w wyniku przejęcia Grycksbo Paper Holding AB) jest producentem wysokogatunkowych papierów graficznych o rocznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 260.000 ton. W portfolio produktów papierni znajdują się rozmaite rodzaje papierów powlekanych, w tym papiery sprzedawane pod znaną w branży marką G-Print. Papiery produkowane przez Grycksbo są przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej. Marka G-Print ma silną pozycję na rynku brytyjskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i francuskim. Ponadto, Grycksbo jest producentem papierów powlekanych produkowanych na zlecenie Grupy Arctic Paper pod marką Arctic.

Skonsolidowane przychody Grycksbo za dziewięć miesięcy 2009 roku wyniosły 584 mln PLN, EBITDA 109 mln PLN, zysk operacyjny 93 mln PLN, natomiast zysk netto 68 mln PLN 2

ARCTIC PAPER S.A. jest drugim co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejskim producentem objętościowego papieru książkowego oraz jednym z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Grupa produkuje wiele rodzajów niepowlekanego papieru bezdrzewnego oraz niepowlekanego papieru drzewnego dla drukarni oraz użytkowników końcowych z branży wydawców książek, czasopism oraz branży reklamowej.

 
Komentarze Komentarze do artykułuSkomentuj Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

Powrót

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


 
 
facebook
newsletter

Zapisz się na bezpłatny

Wiadomości z portalu na e-mail

Zapisz